Vyšlo na www.novinky.cz dne 30.3.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1873.php3

SPT Telecom bilancoval rok 1998

Tisková konference SPT Telecom přinesla kromě velkých cifer i některé zajímavé informace. Například to, že zvěsti o nezávislém auditu společnosti jsou možná nedorozuměním a že akcionářská smlouva bude jednostranně zveřejněna 7. dubna.

Včera se uskutečnila tisková konference SPT Telecom, na které tato společnost seznámila novináře s oficiálními výsledky svého hospodaření v roce 1998. Konkrétní čísla se snad v ničem neliší od předběžně oznámených (viz např. zde), takže jen telegraficky:

  • V roce 1998 vytvořil SPT Telecom čistý zisk 6,1 miliard Kč.
  • Celkové výnosy dosáhly výše 45,9 miliard Kč.
  • Hovorné dosáhlo v roce 1998 výše 25,5 miliard, oproti 22,4 miliard v roce 1997 (a přesto došlo k tak velkému zdražení na přelomu minulého a tohoto roku).

Jsou to opravdu impozantní ekonomické výsledky. Mám k nim jedinou připomínku: kéž by byly dosaženy, ne vynuceny. Kéž by tyto cifry byly důsledkem předností služeb poskytovaných společností SPT Telecom, ne důsledkem toho, že "účastníci" (nikoliv zákazníci) nemají jinou možnost než platit takové ceny, jaké jim monopolní SPT Telecom s požehnáním státu předepíše.

Jak Telecom hodnotí uplynulá léta

Na tiskové konferenci se sešlo kompletní vedení SPT Telecom, přesněji jeho Provozního výboru - generální ředitel Svatoslav Novák i zástupce strategického partnera Bessel Kok, který v současné době zastupuje i dosud nezvoleného předsedu představenstva.

[Obr: kokanovak.gif (53095 Bytes)]
Bessel Kok a Svatoslav Novák

Dále byli přítomni pánové Urs Kamber, který v SPT Telecom drží kasu (je ekonomickým ředitelem), a James Hubley, který vládne telefonům (má na starosti telefonní služby). Z původně pětičlenného Provozního výboru chyběl jen pan Čupa, který Telecom již opustil a nyní působí u konkurenčního TeleDanmark.

[Obr: hubleyakamber.gif (44586 Bytes)]
James Hubley a Urs Kamber

Zajímavé bylo celkové hodnocení, které tito pánové měli pro jednotlivé roky:

  • Léta 1996 a 1997 charakterizovali jako období technického rozvoje sítě.
  • Rok 1998 charakterizovali jako období finanční konsolidace.
  • Rok 1999 charakterizují jako období zdokonalování interního fungování a vytváření nových zdrojů příjmů.

Tato stručná charakteristika "zevnitř" docela dobře odpovídá tomu, jak se situace jeví i při pohledu "zvenku": dříve Telecom rozvíjel vysokým tempem samotnou telefonní síť. V loňském roce se tempo přebudovávání a rozšiřování sítě zpomalilo a Telecom se začal soustřeďovat na to, jak konsolidovat své výnosy a zisky (lidově řečeno, jak na telefonech co nejvíce vydělat). V dalším období se hodlá zaměřit na efektivnost svého interního fungování a na hledání nových příležitostí k výdělkům. Zde byly konkrétně zmiňovány datové služby a Internet.

Možná bude i audit

Dvanáctého března se v Praze uskutečnilo několikrát odložené jednání představitelů české strany se zástupci strategického partnera (ve skutečnosti však pouze zástupců nizozemského KPN). Ve zprávě, kterou o tom vydala ČTK, se hovořilo o dohodě obou stran podrobit fungování SPT Telecom nezávislému auditu (podrobněji jsem se o tom rozepsal zde).

Když jsem se zeptal na podrobnosti, dostal jsem následující odpověď, ze které nejsem moc moudrý (proto ji raději ocituji doslova).

Nejprve odpověděl generální ředitel pan Novák:

"Já si myslím, že to je možná trošičku mylná informace. Tam se jednalo o audit pravděpodobně akcionářské smlouvy. Pokud vím, tak na setkání akcionářů, které proběhlo tak asi před 14 dny, se diskutovalo o všech možných věcech kolem privatizace. Jedna z nich byla i diskuse nad smlouvou mezi akcionáři. Tam údajně mělo padnout slovo audit..."

Pan Kok k tomu dodal následující (zde jde o můj překlad):

"Já s tím souhlasím, byla kolem toho určitá nedorozumění ohledně toho, co to vlastně znamená. Probíhaly diskuse, plodné diskuse. Bylo domluveno, že vyhodnotíme, jak pro potřeby české vlády coby akcionáře i TelSource coby akcionáře, jak byly splněny všechny postupy a cíle smlouvy. A to myslím bylo nazváno auditem..."

Z těchto odpovědí usuzuji, že by mohlo být někým nezávislým posouzeno alespoň to, jak byla (či nebyla) naplněna tzv. Akcionářská smlouva. Ovšem kdy, kým a v jakém rozsahu, to odpovědi nenaznačují.

Ještě dalším možným vysvětlením je to, že jde o určitou přípravu podkladů pro další privatizaci SPT Telecom, o které se již uvažuje. TelSource již deklaroval svůj záměr získat majoritu v SPT a zbavit se "zasahování politiky" do fungování Telecomu.

Kdy bude zveřejněna Akcionářská smlouva?

Přítomnost tak vysokých představitelů SPT Telecom mi nedala, abych se nezeptal na zveřejnění tzv. Akcionářské smlouvy. Pro připomenutí: tato smlouva, která definuje základní pravidla fungování SPT Telecom a postavení i práva jednotlivých akcionářů, je dosud tajná a je utajovaná i před představiteli státu, kteří se jí mají řídit. Záměr zveřejnit ji zazněl poprvé 17. ledna v pořadu V pravé poledne na ČT1 z úst panů Bessela Koka a ministra Peltráma (i když na tiskovce pan Kok upřesnil, že se tehdy vyjádřil jen "ve prospěch zveřejnění"). Druhý příslib zveřejnění této smlouvy zazněl 12. března na setkání zástupců FNM (coby představitelů majoritního akcionáře, kterým je český stát) a zástupců KPN (za strategického partnera) - alespoň tak to uvedly zprávy ČTK. Dokonce byl na tomto jednání stanoven i termín zveřejnění: do 14 dnů. Ani to se nestalo.

Na mou otázku proč zareagoval pan Kok tím, že smlouva bude zveřejněna na tiskové konferenci 7. dubna (kde bude předána novinářům). Dodal však, že půjde o tiskovku TelSource, nikoli SPT Telecom. A z jeho výkladu jsem vyrozuměl, že půjde o zveřejnění jednostranné. Pan Kok se sice záhy opravil, když dodal, že vše je koordinováno s SPT Telecom (a že někdo začít musí), nicméně můj první dojem o jednostrannosti zveřejnění tím nezměnil. Z toho usuzuji, že tím, kdo zveřejnění brání, je nyní česká strana (konkrétně asi představitelé FNM). Co ale může být důvodem? Že by ve smlouvě a jejích dodatcích byly ještě horší věci, než o jakých se dnes již ví?