Vyšlo na www.novinky.cz dne 23.3.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1835.php3

Provideři připravují žalobu na SPT Telecom

Podle svého nejnovějšího tiskového prohlášení provideři hodlají zavádět Internet99, ale současně chtějí pokračovat v tlaku na další zlevnění telefonních tarifů, zabránit Telecomu v dalšímu neúměrnému zdražování a ochránit Internet proti jeho monopolizaci kterýmkoli subjektem. Hlavně ale vyjadřují svou připravenost k jednání o budoucích tarifech.

Šestnáct tuzemských providerů, kteří v únoru zorganizovali protest proti praktikám Telecomu a tarifu Internetu, se minulou středu sešlo na koordinační schůzce, na které domlouvali svůj další postup. Včera pak bylo vydáno tiskové prohlášení (plné znění zde), obsahující závěry této schůzku.

Obsahem tiskového prohlášení je opakovaná deklarace záměru zavést tarif Internet99 (což provideři oznámili již ve svém předchozím prohlášení z 10. března). Prakticky shodné je konstatování, že poslední změna tarifu Internet99 (posun okamžiku generování sestavovacího impulsu z konce 1. minuty na konec 2. minuty, u těch telefonních ústředen, které toto dokáží) je úspěchem hnutí IPM i protestu providerů. Dalším shodným momentem je konstatování o společném postupu providerů při zavádění tarifu Internet99, tak aby žádný nebyl zvýhodněn oproti ostatním - přibývá snad jen konstatování, že rychlost je závislá na časových schopnostech SPT Telecom a.s. při zavádění tarifu v jednotlivých uzlových telefonních obvodech. Shodně jako v minulém tiskovém prohlášení, i nyní chybí dosti podstatná zmínka o tom, zda provideři zavedou tarif Internet99 jako výlučný a jediný, nebo jako alternativu k běžnému telefonnímu tarifu (či zda je to ponecháno na individuálním rozhodnutí každého providera).

Určité formulační přiostření lze nalézt i v té části tiskového prohlášení, které kritizuje stávající praktiky SPT Telecom a vyjadřuje odhodlání providerů proti nim bojovat. Skutečně nové je však pouze oznámení o záměru podání žaloby (zřejmě paralelně k podání u antimonopolního úřadu):

Významným cílem ISP se proto stává také podání k UOHS a žaloby na chování SPT Telecom a.s. na trhu Internetu, kde vynakládání prostředků na úkor monopolních služeb prostřednictvím nové, masivně dotované divize IOL, je nejpatrnější.

Konkrétnější podobu dostává také záměr využít NIXu jako platformy pro boj proti praktikám Telecomu:

Poskytovatelé se pokusí vytvořit z NIX platformu pro ochranu korektních obchodních praktik a rozvoje Internetu v ČR. První změny budou navrženy na valné hromadě NIX.CZ dne 25. 3. 1999. Další údaje o postupu poskytovatelů budou zveřejněny v návaznosti na výsledky valné hromady NIX.CZ

Co je skutečně nového?

Za skutečně nový a velmi významný obrat v dosavadním postoji providerů považuji jejich vyjádření o ochotě jednat o budoucí podobě tarifů pro připojování k Internetu. V minulém tiskovém prohlášení nic takového nebylo, ale nyní ano:

Poskytovatelé jsou připraveni na další diskuse s SPT Telecom a.s. o budoucích tarifech, neboť telefonní čísla pro Internet99 jsou časově omezena výjimkou udělenou ČTÚ pouze do konce roku 1999. Vytvoření dalšího skutečně výhodného tarifu považují čeští poskytovatelé za podmínku pro budoucí zdárný rozvoj Internetu a moderních informačních technologií v ČR.

Pravdou je, že Telecom ve svých prohlášeních dal celkem jasně najevo, že o letošních tarifech se již nehodlá s nikým bavit, a naznačil pouze možnost dialogu o podobě budoucího tarifu Internet2000. Jakkoli mohou mít zákazníci Telecomu různě vyhraněné názory na stávající podobu tarifů i na způsob jejich vzniku a důsledky pro rozvoj Internetu, budoucnost by mohla být úplně jiná - třeba i mnohem horší. Pokud existuje alespoň nějaká šance ji ovlivnit, měla by být využita.

Ovšem diskuse s Telecomem o tak zásadní otázce, jakou jsou jeho tarify, nebudou rozhodně jednoduché. Oba dosavadní pokusy (protesty IPM a ISP) ukázaly, že Telecom se chová přesně tak, jak mu umožňuje stav věcí v tomto státě a způsob "rozehrání karet" (například podmínky Akcionářské smlouvy a jejích dodatků). Bude opravdu velmi těžké dosáhnout toho, aby třetí pokus neskončil stejně jako první dva, tedy jednostranným prosazením předem připraveného záměru té ze stran, která má většinu trumfů ve svých rukou. Jaké šance asi mohou mít morální apely na cílevědomý a pořádně rozjetý kolos s monopolní ochranou za zády, se kterým nedokáží pohnout ani nejvyšší představitelé jeho majoritního akcionáře (čímž narážím na snahy ministra Peltráma)?

Po dobu existence monopolu by druhou stranou v jednáních s Telecomem měl být ten, kdo mu stanovil základní podmínky pro jeho fungování, tedy stát. Ten by sám měl mít zájem na rozvoji telekomunikací i informačních technologií, včetně Internetu, a na celkovém směřování k cíli, kterému se stále více říká "informační společnost". Stát by také měl mít diametrálně odlišnou vyjednávací pozici než zákazníci monopolního Telecomu (ať již z řad uživatelů či providerů) - osobně se ale domnívám, že náš stát a jeho představitelé mají dnes jiné priority a pracují také s jiným časovým horizontem, měřeným spíše na měsíce než na roky.

Chtějí-li se nelehkého úkolu podujmout provideři, je to jistě chvályhodné. Současně je ale třeba mít na paměti, že zájmy providerů se nemusí vždy přesně shodovat se zájmy uživatelů Internetu - díky vzájemné konkurenci providerů je zde určitě vysoká míra korelace jejich zájmů se zájmy uživatelů, ale ideální shoda zde z principu být nemůže. Již jen proto, že provideři jsou běžné komerční subjekty, které si musí na sebe vydělat, zatímco pro uživatele je optimální Internet zcela zadarmo. Když už nebude ve věci figurovat stát, pak by asi spolu s providery měli aktivně táhnout za jeden provaz i uživatelé Internetu. Ovšem kdo by měl reprezentovat uživatele Internetu?