Vyšlo na www.novinky.cz dne 19.3.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1807.php3

Jak kvůli Novinkám prodloužili veletrh

Jedna stará moudrost říká, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. V dnešní době to ale může dopadnout i trochu jinak: přijdete pozdě na veletrh, projevíte své zklamání, a oni ho kvůli vám o den prodlouží. Nevěříte, že je něco takového možné?

[Obr: logoforum.gif (3407 Bytes)]
V době, kdy se kolegové novináři pachtí stovky kilometrů až kamsi do vzdáleného Hannoveru, jsem se vydal jiným směrem. Tedy pohodlně jsem se usadil, zapnul počítač, připojil se k Internetu a navštívil Počítačové Fórum '99. Jak už asi tušíte, není to veletrh fyzický, jako různé CeBITy, Invexy, PIWa, COMNETy a podobně, ale veletrh virtuální.

Pravdou je, že s virtuálními akcemi se v tomto měsíci tak trochu roztrhnul pytel, protože celou dlouhou dobu nebylo nic, a najednou se konají hned dvě virtuální akce - eCity a Počítačové fórum. Obě mají společné to, že se snaží dělat "staré věci novým způsobem", pomocí možností, které skýtají dnešní komunikační a informační technologie obecně a Internet konkrétně. Jejich cíle však jsou dosti odlišné - zatímco u eCity jde o určité "popostrčení" uživatelů, aby snáze překonali psychologickou a znalostní bariéru, která jim brání ve využívání přímého bankovnictví a výhod elektronického obchodu, s hlavním zaměřením na lidi, kteří to s Internetem ještě tak moc neumí, v případě Počítačového fóra jde o něco trochu jiného.

[Obr: rozcestnikxx.gif (15921 Bytes)]
Uprostřed celého veletržního areálu stojí tento hlavní rozcestník
Zde již nejde tolik o osvětu jako u eCity, ani o oslovení těch, kteří Internetem dosud osloveni nejsou. Zde jsou cílovou skupinou lidé Internetem již oslovení a záměrem zřejmě je prošlapat novou cestičku v hustě zarostlém poli výstavnictví. Tedy ukázat, a to jak uživatelům Internetu, tak i prezentacechtivým subjektům, že jsou i jiné formy realizace veletrhů než tradiční a dosti nákladné šílenství invexového typu. To nejzajímavější, a také nejdůležitější jistě bude, jak u tohoto experimentu zúčastnění vystavovatelé vyhodnotí poměr mezi vynaloženými náklady a realizovaným efektem. Pokud jsem to správně pochopil, přímé náklady vystavovatelů nebyly žádné, takže i relativně skromnější efekt - u nové myšlenky asi vcelku pochopitelný - by mohl být významným povzbuzením do budoucna.

Jak funguje virtuální veletrh?

Počítačové fórum je obdobné klasickému veletrhu v tom, že zde najdete oborově zaměřené pavilony, vystavovatele, jejich stánky, vystavované exponáty, veletržní katalog a dokonce i soutěže o nejlepší exponát a o nejlepší stánek. Vychází zde také veletržní deník, funguje tiskové středisko, vydávají se tiskové zprávy a nechybí ani návštěvní kniha hostů. Metafora se stánky jednotlivých vystavovatelů jde dokonce tak daleko, že zde existuje i možnost "zajít na kus řeči" za konkrétní firmou na obchodní jednání. Jak je to ale vše realizováno?

[Obr: forumsw.gif (30038 Bytes)]
Pohled do pavilonu softwaru, vpravo seznam vystavovatelů, vlevo základní veletržní menu

Začněme nejprve stánky - ty mají podobu WWW stránek, které zřejmě vytvořili sami vystavovatelé, podle svých vlastních představ, jako svou vlastní "expozici" (a také si je provozují na svých WWW serverech). Vstupní bod do této expozice, představující vlastně klasickou domovskou stránku, se pomocí rámečků vkládá do WWW stránek veletrhu. Uživatel tak může poměrně rychle listovat seznamem vystavovatelů a letmo "nakouknout" do jejich stánku (a přitom vidí pouze domovskou stránku tohoto stánku). Pokud jej nějaký stánek zaujme více, může jej navštívit - vlastně prokliknout se přímo na WWW stránky příslušného vystavovatele, a zde surfovat podle libosti. Jediné, v čem se takovéto "veletržní stánky" liší od klasických firemních stránek, je povinný odkaz zpět na WWW stránky veletrhu. Příklad jednoho konkrétního stánku vidíte na následujícím obrázku.

[Obr: forumstanek.gif (14036 Bytes)]
Stánek SPIS-u

Povšimněte si, že nad každým "stánkem" (vloženou WWW stránkou) je stručný popis vystavovatele, a kromě toho i ovládací prvky pro hlasování (lépe je to vidět na větším obrázku). Mírně tmavší políčka zde tvoří stupnici, a kliknutím na ni můžete přidělit svůj hlas dotyčnému stánku resp. expozici.

Na následujícím obrázku si povšimněte detailu hlasovacích políček a pod nimi tří ikonek -- ta nejlevější slouží k rychlé "procházce" výstavním pavilonem (k přechodu mezi jednotlivými stánky) a prostřední k návštěvě aktuálního (právě zobrazovaného stánku). Konečně třetí ikona vám umožňuje "přijít na kus řeči" - je vstupem do auditoria, vyhrazeného danému vystavovateli. Takováto auditoria, fungující na principu webového chat-u, mohou být veřejná (tj. přístupná bez hesla), nebo privátní, a tudíž určená jen pro zvané, vybavené potřebným heslem - tj. díky tomuto mechanismu existuje virtuální ekvivalent osobní pozvánky na stánek pro konkrétního návštěvníka (jen to občerstvení se asi těžko bude podávat).

[Obr: forumhodnoceni.gif (2993 Bytes)]
Detail hlasování a ikonek pro průchod stánky v rámci výstavního pavilonu

Kromě firemních auditorií pro účely obchodního jednání jsou na veletrhu dostupná také veřejná auditoria pro návštěvníky "z ulice". Když jsem se ale do nich díval, bylo v nich mrtvo a dialog žádný.

[Obr: forumchat.gif (2323 Bytes)]
Vstup do veřejného auditoria

Velmi užitečným jsem shledal veletržní katalog. Ten díky své elektronické formě může snadno nabízet různé možnosti vyhledávání - čistě textově, podle oborů (tzv. nomenklatury), nebo podle toho, kdo je komu dealerem. Zadáte si například nějakého zahraničního výrobce, a katalog vám ukáže, kdo z vystavujících je jeho místním dealerem. Něco takového se může často hodit.

[Obr: forumhledani.gif (3005 Bytes)]
Kdo z vystavujících je dealerem 3Comu?

Veletrh, nebo katalog firem?

Na celé Počítačové Fórum '99 je skutečně možné se dívat jako na virtuální formu veletrhu - to pokud jej budeme brát jako časově omezenou záležitost, která někdy začíná, po určitou dobu probíhá, a pak zase končí, a v jejím průběhu se konají nějaké časově ohraničené akce, jako například soutěž o nejlepší exponát, hodnocená odbornou porotou (takováto soutěž na Počítačovém Fóru skutečně proběhla, a její výsledky zde najdete, například v rámci veletržního deníku či v tiskovém středisku).

Kromě toho je ale možný i jiný pohled na celou záležitost - je možné se na ni dívat i jako na novou formu uspořádání údajů o konkrétních firmách neboli jako na katalog firem využívající možností virtuální reality a snažící se o poskytnutí co nejvyšší přidané hodnoty. Tomuto pohledu by odpovídalo to, aby "veletrh" byl přístupný trvale, a ne pouze od - do.

Otevřeno bude o den déle

Ať už se ale na celé Počítačové fórum budeme dívat skutečně jako na veletrh, nebo jako na novou formu katalogu firem, v každém případě je to něco nového a zajímavého, na co určitě má cenu se podívat a udělat si vlastní názor.

[Obr: forum.gif (5550 Bytes)]

Když jsem na Počítačové fórum zavítal já, ve čtvrtek, s hrůzou jsem zjistil, že je to vlastně poslední veletržní den, a že až budete číst tyto řádky, bude už zavřeno a vy nebudete mít možnost se podívat na vše vlastním browserem. Když jsem si postěžoval pořadatelům, zareagovali promptně a slíbili nechat veletrh otevřený ještě v pátek. Uznejte sami - který "kamenný" veletrh by se nechal k něčemu takovému zviklat pouhou vidinou, že o něm napíší nějaké Novinky? Přeci jenom ty virtuální veletrhy mají něco do sebe...