Vyšlo na www.novinky.cz dne 12.3.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1774.php3

Ustoupili, nebo podlehli?

Odhodlání protestujících providerů nezavádět tarif Internet99 včera vzalo za své - oznámením, že jej přeci jen zavedou. Telecom zareagoval vskutku bleskurychle.

Včera odpoledne vydali protestující provideři tiskovou zprávu (plné znění je zde ), ve které oznamují, že se

"rozhodli vyjít vstříc potřebám a zájmům uživatelů sítě internet a obnoví proces zavedení služby Internet 99"
Tento svůj krok zdůvodňují tím, že
"dosavadní patová situace, zaviněná společností SPT Telecom zneužívající svého monopolního postavení na telekomunikačním trhu, totiž dopadá výhradně na uživatele a viník má ze situace pouze prospěch"

To je bohužel smutná pravda, která opravdu nahrává do karet Telecomu. Je to další z důsledků nejednoznačnosti tarifu Internet99, který je šikovně postaven tak, že pro určité uživatele s určitými potřebami a s určitým chováním na Internetu je skutečně výhodný ve srovnání s běžným tarifem roku 1999, zatímco pro jiné uživatele, s jinými potřebami a jiným chováním je naopak ještě méně výhodný, než nezvýhodněný telefonní tarif.

Dnes asi už nemá cenu vracet se ke slibům Telecomu, které učinil v listopadu loňského roku, kdy slíbil zavést tarif Internet99, aby kompenzoval drastické zvýšení telefonních tarifů při přechodu z roku 1998 na rok 1999, a kdy dokonce vyčíslil, jak velké toto zvýhodnění bude:

Jak dnes po jednání se zástupci iniciativy Internet proti monopolu uvedl viceprezident SPT pro sítě a služby s přidanou hodnotou, Michal Čupa, podle předběžného návrhu bude zavedení služby pod názvem Internet 99 znamenat snížení cen za užívání Internetu oproti současné cenové hladině v průměru o 6,5 procenta.
(vyšlo v Českých novinách dne 20. 11. 1998, a současným stavem tedy byl míněn stav z roku 1998).

Dnes již máme rok 1999, za přístup k Internetu platíme ony drasticky zvýšené tarify (o 3,9, resp. 25, resp. 62,5 procenta) a tarif Internet99 srovnáváme s tím co platíme dnes (a hádáme se o to, zda je ještě méně výhodný než stávající telefonní tarif, nebo naopak výhodnější). Bylo asi zcela zákonité, že skutečná a prvotní příčina problému, kterou je ono drastické zvýšení telefonních tarifů při přechodu z roku 1998 na rok 1999, bude rychle zapomenuta a lidé se soustředí alespoň na určité zmírnění momentálních následků. Hlasy volající po okamžitém zavedení tarifu Internet99, podepřené argumenty, že "právě mě to pomůže", musely nutně přijít. Je skutečným dilematem, zda proti nim vystupovat, s argumentem, že to řeší pouze následky (a to ještě jen pro někoho, ne pro všechny), ale hlavně to neřeší podstatu problému, který se tak může znovu opakovat, třeba i v ještě větší síle. Co má mít přednost a vyšší prioritu? Alespoň částečné zmírnění následků, nebo snaha odstranit prvotní příčinu problémů?

Protestující provideři toto dilema vyřešili (alespoň podle mé interpretace) tak, že nejprve zmírní dopady a další zhoršování situace (zavedením tarifu Internet99), a následně hodlají pokračovat ve svých snahách odstranit příčinu problémů. Formulují to takto:

"Rozhodně však budou nadále podnikat další kroky s cílem omezit monopolistickou zvůli SPT Telecom. Trvají na svém stanovisku, že monopolistovo chování překročilo únosnou míru."

Z dalšího textu ovšem vyplývá, že provideři chtějí konkrétně bojovat jen proti křížovému financování služby Internet OnLine, a ne za výhodnost tarifu Internet99 či výhodnost komutovaného připojení k Internetu jako takového. Tak interpretuji tato jejich vyjádření:

Svoji pozornost soustřeďují mimo jiné na Internet OnLine, která není samostatnou společností s autonomní ekonomikou, nýbrž je pouhou divizí SPT Telecom.

Čeští poskytovatelé služeb Internetu se rozhodli, že využijí všech právních cest k tomu, aby bylo zcela transparentně odděleno financování podnikatelských aktivit SPT Telecom od zajištění univerzální telefonní služby. Proto se čeští poskytovatelé služeb Internetu obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

O jiném postupu, například o vypovídání peeringových smluv či dokonce o aktivní blokádě sítí IOL, se v tiskové zprávě nemluví.

Stejně tak z tiskové zprávy není zřejmá jedna důležitá věc, a to zda provideři hodlají zavádět tarif Internet99 jako výlučný, nebo jako alternativu k běžnému telefonnímu tarifu (nebo zda se každý z nich rozhodne individuálně). K postupu zavádění říkají pouze toto:

Čeští poskytovatelé služeb Internetu budou prosazovat koordinovaný postup při nasazení služby Internet 99, aby byly zachovány rovnocenné podmínky soutěže přímých konkurentů.

Bezprostředně po tiskové zprávě providerů mi přišla ještě jiná zpráva, a to od SPT, podepsaná tiskovou mluvčí paní Dvořákovou. Je nadepsána "INTERNET 99 zlevňuje zákazníkům nejméně 90 procent času stráveného na síti" a její podstatou je následující sdělení:

Tvrzení, že služba INTERNET 99 je přibližně v 60 procentech připojení pro uživatele ve srovnání s běžným telefonním tarifem nevýhodná, jsou zavádějící a nesprávná. Krátká připojení do osmi minut, kterých se zmíněná výtka týká, totiž podle dostupných údajů tvoří v souhrnu pouze 10 až 11 procent z celkové doby, kterou uživatelé na internetu tráví. Služba INTERNET 99 tak zákazníkům umožňuje v devadesáti procentech času výrazně ušetřit. Výhodnost INTERNETu 99 ve srovnání s běžným tarifem se přitom ještě výrazněji zvyšuje úměrně s délkou připojení.

Očividně jde o reakci na prohlášení providerů, protože v závěru se praví:

Akciová společnost SPT TELECOM, a.s. je potěšena skutečností, že podle posledních informací zavede službu INTERNET 99 převážná část poskytovatelů...

Škoda, že zde Telecom srovnává nesrovnatelné: počet krátkých hovorů (ke kterým se vztahuje oněch 60 procent) se snaží dát do souvislosti se součtem jejich časové délky (k tomu se vztahuje oněch údajných 10 až 11 procent). Když bude každý druhý hovor trvat hodinu a bude skutečně levnější než při běžném telefonním tarifu, a všechny ostatní hovory budou trvat např. 6 minut, pak mohou být klidně dražší - a cca 90 procent provolané doby skutečně bude levnějších. Přitom i četnost krátkých hovorů v tomto hypotetickém příkladu bude 50 procent, což se blíží reálné hodnotě 60 procent.

Problém však není jen v průměrech, ale především ve srovnávání číselných hodnot různých veličin - 60 procent počtu s 10 až 11 procenty délky. Korektnost takovéhoto srovnání si dovolím ilustrovat na následující parodii (myšlené skutečně jako žert):

Tvrzení, že 60 procent obyvatel tohoto státu nemůže přijít společnosti SPT Telecom na jméno, je zavádějící a nesprávné. Podle dostupných údajů si pouze 10 až 11 lidí nemohlo vzpomenout, jak se jmenuje monopolní provozovatel naší telefonní sítě.