Vyšlo na www.novinky.cz dne 8.3.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1748.php3

Ponaučení ze startu eCity

Co způsobilo dětské nemoci při startu eCity? Proč bylo celé virtuální město na počátku tak poddimenzováno a neuneslo obrovský nápor imigrantů? Týden po startu už je čas na malé zamyšlení.

Otevření bran virtuálního města eCity určitě bylo největší a také nejdiskutovanější událostí českého Internetu v minulém týdnu. Ze všeho nejvíce se samozřejmě diskutovalo o problémech, které spuštění eCity provázely a které se podařilo uspokojivě odstranit až ve druhé polovině týdne. Co ale bylo příčinou těchto problémů? Byly to důvody technické? Nebo chyboval člověk?

Domnívám se, že skutečná příčina problémů je úplně jinde, než kde ji většina dosavadních komentářů v médiích spatřovala. Jistě, ihned po spuštění eCity se ukázalo, že je silně poddimenzováno - jak co do propustnosti přístupových cest, tak i co do výkonnosti svých serverů a jejich programového vybavení. Provozovatelé eCity z toho určitě měli pořádně zamotanou hlavu a stálo je jistě nemalé úsilí uvést vše do pořádku. Ale čím to bylo způsobeno?

Nepodezřívám autory eCity z toho, že by vůbec nepřemýšleli nad očekávanou zátěží nebo že by si tak špatně vykalkulovali, jakou výkonnost budou potřebovat pro očekávaný počet návštěvníků. Skutečnou příčinu vidím v těžké "měřitelnosti" Internetu a jeho potenciálu. To, co podle mého názoru selhalo, byl odhad počtu lidí, které myšlenka eCity osloví a kteří projeví aktivní zájem o tento projekt a budou si jej chtít vyzkoušet. Jinými slovy, selhalo povědomí o tom, jaká je skutečná "penetrace" moderních technologií včetně Internetu, jaké praktické důsledky to přináší na chování lidí, a především to, jaký je zde skryt potenciál. Určitě to ale není specifické pouze pro eCity.

Je Internet měřitelný?

Celá věc podle mého názoru souvisí s mnohem obecnějším problémem, kterým je dopad moderních informačních a komunikačních technologií na lidskou společnost. O tom dnes víme žalostně málo. Platí to ostatně i tehdy, když se omezíme jen na mnohem užší oblast, kterou je Internet a obec jeho uživatelů. Víme, jak se díky Internetu mění chování lidí, jejich zvyky, preference, názory, měřítka hodnot, zájmy apod.? Kolik již bylo i stále je nejrůznějších snah o exaktní změření, spočítání, či ještě jiné formy kvantifikování Internetu - a k jak různorodým a vzájemně se popírajícím výsledkům dospívají. Chyba, kterou jsou takovéto snahy zatíženy, je stále velmi velká. Bylo by jistě možné dlouho přemýšlet nad tím, čím je to způsobeno, ale nejspíše jde o souběh celé řady faktorů - od "mladosti" celého problému až po malou znalost mechanismů jeho fungování (a také malou znalost lidské psychologie, sociologie a dalších oborů).

Start eCity podle mne ukázal, že jsou možné i řádové chyby v odhadech. Jak se ale potom dívat na nejrůznější statistiky, průzkumy a odhady týkající se Internetu? Například pokud jde o takovou zásadní věc, jakou je počet uživatelů Internetu? Sám jsem přesvědčen, že Internet je z tohoto pohledu neměřitelný - již jen proto, že nikdo nedokáže přesně definovat, kdo vlastně je "uživatel Internetu". Jak je potom možné něco takového spočítat?

Není jenom eCity

Projekt eCity byl svým způsobem první vlaštovkou, která nám naznačila, jak málo toho ještě víme o Internetu a moderních informačních a komunikačních technologiích.

Ovšem s vlivem těchto technologií, a s jejich potenciálem, je dnes nutné počítat prakticky všude - od ekonomiky, přes vědy společenské až třeba po politiku. Ale s jakými pohledy, přístupy a názory se pracuje zde? Jde v těchto oblastech vůbec o to, jak odhadnout velikost skrytého potenciálu a jak jej efektivně využít? Nebo se zde řeší úplně jiné otázky? Například to, zda nástup těchto technologií vůbec vzít na vědomí, nebo jej ignorovat? Nebo dokonce to, jak se postavit proti tomuto trendu?