Vyšlo na www.novinky.cz dne 5.3.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1738.php3

ISP vs. SPT: nulový pokrok

Čtvrteční schůzka zástupců providerů a vedení SPT přinesla konkrétní výsledek: Telecom nehodlá měnit nejnovější podobu tarifu Internet99 a je ochoten se bavit pouze o dlouhodobém výhledu v podobě připravovaného tarifu Internet2000. Co bude následovat?

Zopakujme si nejprve známá fakta: provideři, bezprostředně motivovaní problémy, které pro ně vyplývají z nerovnoměrné výhodnosti tarifu Internet99 a podmínek jeho zavádění, přišli s požadavkem, aby SPT učinil tento tarif VŽDY VÝHODNĚJŠÍM, než je běžný telefonní tarif (čímž by odpadly problémy s nutností nabízet oba způsoby tarifikace souběžně). Telecom po počátečním odmítání nakonec přistoupil na výzvu k jednání, ale ještě před svým zasednutím k jednacímu stolu oznámil své konkrétní rozhodnutí: posunutí okamžiku generování sestavovacího impulsu z konce první minuty na konec druhé minuty spojení (samozřejmě jen na těch ústřednách, které to umožňují) - v důsledku čehož pouze zmenšil míru nevýhodnosti tarifu Internet99 oproti běžnému telefonnímu tarifu u spojení do 8 minut, kterých je většina.

Nyní, po skončení včerejšího jednání, je zřejmé, že Telecom svým rozhodnutím z minulého týdne vlastně dopředu oznámil výsledek jednání: na nejnovější verzi tarifu Internet99, s posunutým okamžikem generování sestavovacího impulsu na konec druhé minuty, již nehodlá nic měnit. Tím dává najevo, že ono posunutí je jediným ústupkem, ke kterému je ochoten, ale dále už nehodlá uživatelům Internetu vyjít vstříc. Z tiskové zprávy providerů (plné znění zde) je dále zřejmé, že to jediné, o čem je Telecom ochoten se s nimi bavit, je situace v příštím roce a podoba tarifu Internet2000, který pro toto období připravuje. Pokud jsem stihnul zaznamenat, k uzávěrce tohoto vydání Novinek (k půlnoci ze čtvrtka na pátek) Telecom svou tiskovou zprávu nevydal.

Nový prvek

V celém sporu kolem tarifikace komutovaného přístupu k Internetu vidím jeden zajímavý nový prvek. Je jím nový způsob hodnocení situace ze strany providerů, který nacházím v jejich nejnovější tiskové zprávě - a který asi nejlépe odpovídá potřebám rozvoje celého českého Internetu. O co jde?

O to, že dnešní situaci a její vliv na Internet je třeba hodnotit v dlouhodobějším pohledu a srovnáváním přítomnosti s historií (alespoň s rokem 1998), a ne pouze v úzkém časovém pohledu, srovnáváním momentální podoby tarifu Internet99 s momentální podobou běžného telefonního tarifu, jak se o to pokouší Telecom - který navíc odmítá řešit současnost a hledí výlučně do budoucnosti.

Pokusím se to trochu rozvinout: až dosud se vše odvíjelo primárně kolem toho, zda tarif Internet99 je výhodnější než stávající běžný telefonní tarif. Odpověď je taková, že pro kratší hovory do 8 minut, kterých je většina, výhodnější není. Původně byl pro tyto kratší hovory o hodně dražší, a nyní se díky postupnému posouvání sestavovacího poplatku snižuje míra toho, o kolik je dražší než "nezvýhodněný" běžný tarif. Telecom se vcelku pochopitelně snaží na tom sbírat body, když tvrdí, že dnes je jeho tarif Internet99 dražší jen u nepočetné skupiny hovorů (v době špičky neboli v tzv. 1. internetovém pásmu, jen u hovorů délky mezi 2 a 3 minutami, a v 3. internetovém pásmu u hovorů délky od 2 do 4 minut).

Důležité je ale uvědomit si, že skutečná příčina problému je někde jinde. Dovolím si zde ocitovat z mailu, který mi přišel jako odezva na jeden můj předchozí článek 1692 - a který podle mne velmi přesně vystihuje, o co tady jde:

Taktika Telekomu mi pripomina jednu zidovskou anekdotu, kterou radeji opisi z Zidovskych anekdot Karla Polacka, abych ji nezkazil:

Chudy clovek prisel k rabinovi a bedoval: "Rabbi, mam velkou bidu. Ja, zena, a sest deti jsme v jedne svetnici. Nemuzeme se ani hnout. Co mam delat?" Rabin premyslel a pak pravil: "Kup si kone." Chudy clovek se uklonil a odesel. Ze nejaky cas prisel zase a lamentoval: " Rabbi, to uz je k nevydrzeni! Mam jenom jednu velkou svetnici a v te jsem ja, zena a sest deti. A ted tam mame jeste kone. U nas uz neni vubec k hnuti. Co mam delat?" "Prodej kone," radil moudry rabin. Brzy na to prisel opet chudy clovek a mel velkou radost. "Dekuji ti, moudry rabbi, za tvou radu. Prodal jsem kone a ted mame vsichni mista dost."

Již v loňském roce byly telefonní tarify za komutovaný přístup k Internetu na hranici únosnosti. Pak přišlo drastické zdražení, které vyhnalo lidi do ulic a dalo vzniknout hnutí Internet proti monopolu. Telecom reagoval tarifem Internet99, který pro většinu komutovaných připojení k Internetu představuje ještě větší zdražení, než jaké přinesl běžný telefonní tarif roku 1999. Nyní Telecom pod tlakem uživatelské veřejnosti i providerů snižuje cenovou hladinu tarifu Internet99 a přibližuje ji běžnému telefonnímu tarifu (stále pro většinu komutovaných připojení, které se podle dostupných statistik vejdou do 8 minut). Důsledně argumentuje tím, že tato hladina je už skoro stejná jako cenová hladina běžného telefonního tarifu, a že už ji dále nemá kam snižovat.

Jenomže smyslem tarifu Internet99 nebylo přiblížit se cenové hladině běžného telefonního tarifu roku 1999 - jeho cílem bylo kompenzovat drastický efekt zvýšení cenové hladiny běžného hovorného při přechodu z roku 1998 do roku 1999!! Takže nemá smysl srovnávat výhodnost tarifu Internet99 s běžným telefonním tarifem roku 1999 - to je jako kdyby někdo tak tak dýchal, ale pak jej někdo jiný začal silně škrtit. Když pak škrtič trochu povolí svůj smrtelný stisk, má být oběť spokojena s jistým povolením stisku svého hrdla, nebo má usilovat o to, aby sevření přestalo úplně a ona mohla dýchat, žít a růst?

Jsem přesvědčen, že výhodnost či nevýhodnost tarifu Internet99 je třeba posuzovat v intencích toho, jak veliká je míra jeho podpory rozvoji Internetu - a ne podle toho, jak malá je míra jeho přiškrcení. Proto je na místě hodnotit tarif Internet99 oproti běžným tarifům roku 1998, a ne oproti tarifům roku 1999. Právě v tomto vidím základní rozpor současné situace kolem poplatků za přístup k Internetu, a to mezi uživatelskou veřejností i providery na jedné straně, a Telecomem na straně druhé. Kolem nás (a dokonce už i ve vzdálené Číně) poplatky za komutovaný přístup ve srovnání s předchozími roky klesají, ale u nás rostou - a ještě je to naším Telecomem prezentováno jako unikátní vstřícnost rozvoji Internetu.

Uvědomme si dobře, jak dopadá srovnání tarifu Internet99 s běžným telefonním tarifem roku 1998, a to pro libovolně dlouhé hovory (ne pouze pro většinu hovorů do 8 minut), v době nejsilnějšího provozu: v roce 1998 se platilo 2,40 za každé provolané 3 minuty, v roce 1999 se při zvýhodněném tarifu Internet99 platí 2,60, opět za každé provolané 3 minuty (plus dalších 2,60 za každý hovor, na sestavovacím poplatku). Čili celé "zvýhodnění" tarifu Internet99 představuje naopak zdražení oproti tarifu roku 1998 (i tarifům roků předchozích).

Pokud bychom srovnávali tarif Internet99 oproti běžnému tarifu z roku 1998 v nočních hodinách (v tzv. 3. internetovém pásmu, od 21. hodiny do 7 hodin ráno a po celé weekendy), pak zde k určitému zvýhodnění přeci jen dochází - pro hovory, které jsou delší než 18 minut!! Čili Telecom skutečně zvýhodnil ty, kteří mohou se svým požadavkem na přístup k Internetu posečkat na noční hodiny či weekendy a jsou ochotni zůstat připojeni dostatečně dlouho.

Ano, to je určitý přínos rozvoji Internetu. Na misku vah však proti němu musíme postavit ránu, kterou Telecom zasadil Internetu mimo noci a weekendy - tedy právě tam, kde jsou přístupy k Internetu nejpočetnější, a kde by Internet mohl nejvíce prospět nejrůznějším subjektům, od podnikatelů přes školy a podniky a obecně všechny, kteří používají Internet během své pracovní doby.

Jaký bude další postup?

Další krok v celé kauze je nyní na providerech, protože Telecom dal jednoznačně najevo, že o současné situaci se už nehodlá bavit. Možnosti byly již naznačeny: vypovězení peeringových smluv, vyloučení z NIXu, a dokonce i aktivní blokování přístupu ze sítí IOL. Pevně doufám, že provideři budou postupovat obezřetně a korektně, protože jinak mohou velmi snadno nahrát druhé straně na tvrdou smeč, kterou by tato druhá strana jistě neváhala využít - třeba i k tomu, aby se dostala z pozice viníka do role oběti. Naznačuje to ostatně i následující výrok tiskové mluvčí SPT Dany Dvořákové, který pronesla v nedělním vydání televizního Zavináče. Tam doslova řekla:

[Obr: dvorakovaxxx.gif (24441 Bytes)]

Pokud vy myslíte vážně ty hrozby, že byste nějakým způsobem perzekuovali zákazníky, kteří využívají naší službu Internet OnLine, tak v tom případě bychom to byli my, kdo by se obrátil na Úřad pro hospodářskou soutěž a žádal přešetření zneužívání výsadního postavení na trhu, což vaše skupina dnes v oblasti Internetu má.