Vyšlo na www.novinky.cz dne 4.3.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1732.php3

BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU již probíhá!

Poněkud ve stínu současných mediálních hitů (otevření eCity, protest providerů) začal v pondělí i druhý ročník akce "BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU" (BMI). Na obzoru jsou zajímavé akce a na světě je i dosti kontroverzní CD "To nejlepší z českého Internetu".

Akce s názvem "BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU" měla svou premiéru již v loňském roce. Její cíle jsou širší uživatelské veřejnosti jistě dobře známy, proto jen maximálně stručně: jde o probuzení většího zájmu o internet formou iniciování a zastřešení nejrůznějších akcí a aktivit souvisejících s internetem. Snad se letos podaří změnit i to, co bylo v loňském premiérovém ročníku asi nejvíce kritizováno: hlavní zaměření většiny aktivit, které často směřovalo spíše k "již poučeným", neboli k uživatelům internetu, zatímco největší impuls by asi byl zapotřebí pro ty, kteří dosud s internetem žádné zkušenosti nemají.

[Obr: zahajenibrezna.gif (17847 Bytes)]
Ze slavnostního zahájení BMI
Iniciátorem celé akce je opět týdeník Profit. Realizací kampaně byla pověřena agentura AMI Communications. Generálním partnerem celé akce je tuzemský Software602, hlavními partnery jsou pak projekt eCity, brněnský Inet (provozující virtuální obchodní dům na adrese www.shop.cz) a dále internet provider PVT.NET. Vedle toho má akce celkem 5 mediálních partnerů (Českou televizi, ČTK, Český rozhlas, Dnes a IDG) a tři odborné partnery (Modré stránky, MIA a Internet Servis).

Pod společný zastřešující deštník "BŘEZNA - MĚSÍCE INTERNETU" se letos dostala celá řada akcí (od malých a skromných až po velké a neskromné). Začneme-li těmi největšími, pak jejich výskyt je docela pravidelně rozložen na celý měsíc březen. Hned s jeho začátkem, k pondělku 1.3.1999, se otevřely brány virtuálního města eCity, coby společného projektu Expandia Banky, Radiomobilu a Telecomu. Zájem byl tak obrovský a tak nečekaný, že se z toho celé virtuální město zřejmě bude ještě nějaký čas vzpamatovávat. I to ale svým způsobem svědčí o obrovském potenciálu internetu a o jeho obtížné měřitelnosti a předvídatelnosti, když ani pořadatelé takovéto akce nedokázali správně odhadnout velikost zájmu uživatelské veřejnosti!

Druhý vrchol akce "BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU" tvoří odborná konference s názvem "Internet ve státní správě a samosprávě", která proběhne 15. a 16. března v Hradci Králové. Konat se bude pod záštitou místopředsedy vlády Pavla Mertlíka, a doufejme že i za aktivní účasti naší státní správy.

Konečně třetím vrcholem bude další konference, tentokráte mezinárodní a kombinovaná s výstavou. Nazývá se Prague Internet World 99 a proběhne v pražském veletržním paláci ve dnech 30.3. až 1.4.

Vedle těchto tří největších a asi nejvíce viditelných akcí zapadá do rámce BMI celá řada dalších, dosti různorodých: od prvního čistě virtuálního veletrhu "Počítačové fórum 98" (virtuálního v tom smyslu, že probíhá zcela na internetu), přes semináře, školení a akce typu "den otevřených dveří" až po různé slevy a marketingové kampaně. Podrobný seznam všech akcí najdete zde, na WWW stránkách BMI.

CD "To nejlepší z českého Internetu"

Jedním z doprovodných projektů akce "BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU" je i vydání CD s názvem "To nejlepší z českého Internetu". Byl jsem přizván k přípravným pracím na tomto projektu, takže mohu z první ruky popsat autorský záměr. Šlo o to, aby se lidem dostal do ruky reprezentativní "vzorek" tuzemského internetu. Jeho prostřednictvím si pak každý uživatel počítače měl udělat obrázek o kvalitách originálu. Samozřejmě s vědomím, že vzhledem k dnešní povaze internetu, k jeho dynamickému charakteru a značnému stupni interaktivnosti je jakýkoli pokus o "vypálení" jeho vzorku na CD obdobně těžký jako snaha zachytit mnohotvárnost, pestrost a nebývalou dynamiku lidského života pomocí statické fotografie. To jsem se také snažil podrobněji rozvést v úvodním textu, o jehož sepsání jsem byl požádán, a který měl být uživateli zobrazen ihned po prvním přístupu k tomuto CD (spolu s dalšími informacemi, zejména o cílech akce BMI i účelu CD).

Nakonec jsem kromě tohoto úvodního textu redakčně připravil pro CD "To nejlepší z českého Internetu" tutoriálovou část (tedy vybral a sestavil dvanáct materiálů osvětového charakteru, které seznamují uživatele s fungováním internetu i věcmi úzce s ním souvisejícími). Nosnou částí celého projektu však měly být "výcucy" nejzajímavějších českých serverů, od vysloveně zpravodajských přes "odborně-internetové" až po servery věnované zájmovým oblastem či vysloveně oddechovým žánrům. Celé CD mělo být distribuováno na akcích v rámci Března, a přibalováno k tištěným titulům jako Profit, PC World či Quo.

Včera se mi dostalo do rukou CD k březnovému vydání měsíčníku PC World. V něm jsem posléze poznal výsledek původních snah o "nezávislé" CD, reprezentující především náš internet jako takový a akci "BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU" (i s jejími partnery všech úrovní). To, co jsem dostal do ruky, je ale spíše příbalové CD jednoho konkrétního tištěného titulu (a nijak to neskrývá, naopak to dává dost najevo, a to jak přítomností a velikostí log a nadpisů na samotném CD disku i na jeho přebalu, tak i svým obsahem).

Z původního obsahového záměru zůstala mnou připravená tutoriálová část a "výcucy" některých českých WWW serverů. Oproti původnímu autorskému záměru přibylo 130 MB programů (od sharewaru až třeba po nové verze browserů Netscape) a 50 MB demoverzí komerčních produktů (firmy ACI - Inforce). Velmi stručně (21 soubory o celkovém objemu 131 KB) jsou na CD zastoupeny i nacionálie partnerů akce "BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU".

Chcete-li se dozvědět něco o samotné akci "BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU", kterou by toto CD mělo reprezentovat, musíte si nejprve nalistovat seznam "výcuců" českých serverů. Mezi nimi pak najdete obsah serveru www.brezen.cz s kopií WWW stránek této kampaně na internetu. Žádné úvodní slovo (například můj úvodní text) či jiné rozvedení poslání CD a záměru kampaně jsem nenašel.

Sečteno a podtrženo, je to typické "příbalové" CD konkrétního časopisu, propagující primárně svého vydavatele, a ne akci "BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU".

Poznámku si neodpustím ani k technické části. Většina "výcuců" českých WWW serverů je udělána dobře, a tak uživateli mohou opravdu něco přinést. Najdete zde například zajímavé a obsažné (a také dobře "stažené") stránky Star Treku, magazínu Auto, Deník veřejné správy, dětský server Hroch, stránky zpěvačky Madonny, servery Detektiv, Interval či Lupa, časopis Decibel, Gentlemanův deníček, server Grafika, Mobil, Miss Internet, Pavučinový úsměvník, osobní stránky Miroslava Donutila, Zeleného Raoula či stránky Zoo Brno a další. Ale najdete zde i takové věci jako třeba verzi Českých novin, ve které se mi nepodařilo najít jediný fungující odkaz. Autor totiž podcenil problém s tzv. dlouhými názvy souborů a názvy s maximálně osmi písmeny. Soubory mají názvy dlouhé, ale odkazy na ně z WWW stránek jsou zkráceny jen na zmíněných osm znaků. Díky tomu tam, kde jsou dlouhé názvy podporovány (například v prostředí Windows 95 či 98), odkazy jednoduše nefungují (ale na starých Windows by zřejmě měly). Jinde zase autoři nedomysleli otázku češtiny (zatímco skoro všechno ostatní je kódováno pro Windows, například stránky Národního technického muzea jsou kódovány v ISO Latin 2).

Ještě tristnější je pohled přímo do adresářů CD v části, která obsahuje "výcucy" serverů. Autoři této části se očividně nenamáhali uklidit po sobě různé pracovní adresáře, které vznikly při jejich neúspěšných pokusech o "stahování". Také úplně prázdné adresáře či například adresář s názvem "Bordel" a očividně nesouvisejícím obsahem by asi neměly být obsaženy na veřejně šířeném CD.

P.S. Až se vám toto CD dostane do ruky a budete se chtít podívat na jeho tutoriálovou část, dostanete se v "uvítacím" programu na stránku s textem popisujícím tuto část. Zcela zde však chybí nějaký vizuální prvek pro pokračování, například ikonka "čti" či "dál" apod. a stránka vypadá, jako kdyby z ní nebylo úniku ven. Možnost pokračování však existuje. Je vkusně skryta pod úvodním červeným nadpisem, na který je nutné kliknout.

[Obr: cdromklik.gif (53300 Bytes)]