Vyšlo na www.novinky.cz dne 1.3.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1701.php3

Jak se žije v eCity? Část 2: Orientace ve městě a hry

Orientovat se v rozsáhlých městských aglomeracích není nic jednoduchého - ve virtuálním městě eCity je to naštěstí docela snadné a riziko zabloudění zde nehrozí. Přesto je ale dobré něco vědět o základní orientaci i o podstatě života v eCity - o jednotlivých hrách.

Již při vstupu do eCity, při pohledu na jeho nádherné panorama, si můžete povšimnout základní nabídky ve formě rozeskoku, v samostatném vodorovném okénku ve spodní části okna vašeho browseru (na obrázku naznačeno šipkou, detail viz "větší obrázek").

Panorama eCity s nabídkou rozeskoku ve spodní části
(větší obrázek)

Toto okénko by vás mělo trvale provázet během celého pobytu v eCity (díky tomu, že okno vašeho browseru je pomocí tzv. rámů rozděleno na dvě části, přičemž veškeré dění se odehrává ve větším horním okně, zatímco ve spodním je trvale umístěna citovaná nabídka - rozeskok). Konkrétní možnosti tohoto rozeskoku jsou:

 • Hlavní stránka
 • Co je eCity
 • Proč žít v eCity
 • Pravidla
 • Průvodce Inetem
 • Nastěhujte se
 • Vstup do eCity
 • Osobní stránka
 • Změna registrace
 • Chat
 • Firmy v eCity
 • Přehled cen

Tato nabídka přitom není zcela identická s nabídkou, kterou vytváří tlačítka na oblouku nad městem. Zde jsou k dispozici tyto možnosti:

 • Vstup pro obyvatele eCity
 • Nastěhujte se
 • Chat
 • Proč žít v eCity
 • Co je eCity
 • Korespondenční kurz
 • Průvodce Internetem

Většina těchto možností je dostatečně výmluvná a snad nepotřebuje zvláštního komentáře. Proto jen stručně a jen k některým možnostem: například "Průvodce Internetem" je přímočarý (tedy stručný a jednoduchý) textový materiál výukového charakteru, pro ty, kteří ještě nemají větší zkušenosti s Internetem. Strukturu naznačuje následující obrázek:

Struktura průvodce Internetem

Povšimněte si možnosti "registrace do korespondenčního kurzu" - je to e-mailový korespondenční kurz, který vás v několika postupných krocích (lekcích) seznámí se základními službami Internetu. Zprávy, která budete v rámci tohoto kurzu dostávat emailem, budou obsahovat podrobné informace o určité službě Internetu, popřípadě její části. S těmito informacemi obdržíte vždy i zadání konkrétního úkolu.

Další službou osvětového charakteru je "Registrace do diskusního fóra" - zde jde o klasickou nemoderovanou elektronickou konferenci (správce je program Majordomo), určenou zřejmě pro sdílení zkušeností kolem kurzu. Přihlašování do této konference je dvoustupňové (tj. správce konference neboli program Majordomo vám po první žádosti pošle na zadanou adresu další žádost o potvrzení vaší přihlášky, aby se vyloučily různé žertíky na cizí účet).

Elektronická konference je klasickou formou diskuse "dávkového" charakteru, kdy vám jednotlivé příspěvky chodí elektronickou poštou. Pokud se chcete bavit "živě", v on-line režimu, volte možnost tzv. chat-u (dostupnou z obou nabídek).

Zdrojem informací o podstatě eCity a zdrojem různých rad a návodů pak jsou stránky dostupné přes volby jako "Co je eCity", "Proč žít v eCity" a "Pravidla". Jsou ale poměrně stručné, osobně bych v této oblasti očekával něco obsažnějšího a propracovanějšího.

Volbou "Změna registrace" se dostanete k údajům, které jste zadali při svém "stěhování" do eCity (tedy např. k adrese svého bydliště, telefonu atd.), a můžete je dodatečně měnit. Vždy vám pak bude následně ukázán váš osobní doklad (karta obyvatele) - jen nevím, zda vám tuto kartu v její fyzické podobě budou provozovatelé města posílat po každé změně.

Osobní stránka

Asi nejzajímavější bude pro každého obyvatele i návštěvníka jeho osobní stránka. Tu ukazuje následující obrázek (který je ale jen úryvkem, klikněte si i na "větší obrázek").

Část osobní stránky
(větší obrázek)

Na své osobní stránce najdete základní údaje o svém životě ve virtuálním městě. Například v levém horním rohu (na zvětšeném obrázku) v políčku "Kariéra" vidíte, na jakém stupínku kariérního žebříčku se právě nalézáte. Začínáte jako asistent, a plněním svých pracovních úkolů máte možnost stoupat na vyšší pozice (ale naopak neplněním klesat na pozice nižší, s nižším platem).

Kariérní žebříček v eCity
(větší obrázek)

Dalším důležitým okénkem je dlouhé horizontální políčko v horní části, s obsahem, který začíná osobním oslovením. Sem budete dostávat rady a doporučení či jiné informace, nejčastěji od jistého eMana (příjmením Chytráček) - což je jednatel místní eCity Company, u které jste shodou okolností zaměstnáni. Jak si můžete sami přečíst z obrázku, radí, jak postoupit v kariérním žebříčku na vyšší pozici a tím si současně i zvýšit plat - je to vlastně jedna z her v rámci eCity, jménem Kariéra. Účastnit se jí můžete tím, že budete plnit různé úkoly v rámci opakujících se soutěžních kol - viz pravý spodní rámeček na zvětšeném obrázku, v okamžiku snímání ještě nadepsaný "0. soutěžní kolo". Jde vlastně o další samostatnou soutěž probíhající po jednotlivých kolech, z nichž každé trvá 14 dní. Každý den je zde zadán nový úkol a jeho plněním plníte nejen podmínky tohoto soutěžního kola, ale současně i získáváte body pro svou osobní kariéru (neboli do soutěže Kariéra).

Stav a výsledky v aktuálním soutěžním kole

Na osobní stránce vám jsou průběžně zobrazovány vaše výsledky v jednotlivých soutěžích: v kariéře vidíte, na jaké jste právě pozici, a v momentálně probíhajícím soutěžním kole vidíte, kolik procent máte již splněno. Jelikož každé soutěžní kolo trvá 14 dní, je vyhlášeno celkem 14 úkolů. Abyste byli zařazeni do slosování o ceny v daném soutěžním kole, musíte jich splnit aspoň 10 (čímž současně prospíváte své kariéře). Při dalším soutěžním kole se pak začíná soutěžit odznova (ale body do kariéry zřejmě zůstávají).

Stav a výsledky v hlavní hře

Další soutěží je tzv. hlavní hra. Ta probíhá jen jednokolově a vrcholí závěrečným slosováním 30. června. Abyste se ale do tohoto slosování dostali, musíte splnit všechny úkoly vyhlášené v této soutěži - což jsou principiálně stejné úkoly jako v jednotlivých soutěžních kolech (spočívající hlavně v nákupu zadaného zboží či služeb), ale jejich konkrétní zadání je samozřejmě jiné.