Vyšlo na www.novinky.cz dne 1.3.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1700.php3

Jak se žije v eCity? Část 1: Nastěhování

Úderem půlnoci na pondělí 1. března se otevřely brány virtuálního města eCity. Chcete-li do něj skutečně vstoupit, musíte se nejprve "nastěhovat" - buďto jako obyvatel, nebo jako návštěvník.

Panoráma virtuálního města eCity, které se vám naskytne ihned po vstupu, je doslova úchvatné. Ihned z něj poznáte, že eCity má nábřeží, takže stojí na břehu řeky či moře (ale z vnitrozemské strany je alespoň zčásti obklopeno pouští, jak záhy poznáme). Nad celým eCity se přitom klene obrovský oblouk, který ale nemá nic společného s nějakým McDonaldem. Jde o ovládací prvek, na kterém najdete tlačítka pro základní volby při vstupu do virtuálního města - když na některé tlačítko najedete myší, rozsvítí se vám do žluta (viz obrázek) a současně se zvýrazní i textový popis toho, co dané tlačítko představuje.

Hlavní panorama města eCity

Chcete-li skutečně vstoupit do eCity, pak mějte na paměti, že tak můžete učinit ve dvou rolích: v roli obyvatel, kteří jsou plně identifikováni (neboli: musí o sobě zadat různé údaje včetně skutečné adresy), a v roli tzv. návštěvníků. Ti o sobě nemusí říci prakticky nic (ale mohou) a mají prakticky stejné možnosti jako řádní obyvatelé města - s podstatnou výjimkou možnosti nejrůznějších výher (bez uvedení své skutečné identity včetně fyzické adresy nemůžete nic vyhrát).

Ať už se ale rozhodnete stát obyvatelem, či pouze návštěvníkem, musíte se nejprve "nastěhovat". Pokud byste totiž chtěli hned vstoupit do města (například přes nejvýše umístěné tlačítko na oblouku nad městem, nadepsané "Vstup pro obyvatele eCity", narazíte na následující přihlašovací formulář:

Přihlašovací formulář pro vstup do města

Na tomto formuláři musíte zadat své klientské číslo (a heslo), ale toto číslo dostanete až při registraci, označované jako nastěhování. Takže se raději nejprve "nastěhujte" - buďto přes tlačítko v přihlašovacím formuláři (viz předchozí obrázek), nebo přes druhé nejvýše umístěné tlačítko na oblouku nad městem (viz první obrázek). Teprve následně máte možnost skutečně vstoupit do eCity.

Volba "nastěhujte se" vás dovede k formuláři, jehož část vidíte na dalším obrázku - zde budete dotázáni na jméno, příjmení, i na formulaci, kterou si přejete být oslovováni (návrh se vygeneruje automaticky). Dále máte možnost vyplnit údaje jako rodné číslo či číslo OP, adresu bydliště, věk, vzdělání, obor svého působení, email a číslo svého mobilního telefonu (pokud jej máte), a další údaje včetně hesla, kterým se pak budete prokazovat.

Registrační formulář pro nové obyvatele i návštěvníky

Můžete všechny tyto údaje poskytnout, ale nemusíte, protože právě zde je rozdíl mezi statutem obyvatele a návštěvníka - návštěvníkovi stačí vyplnit pouze jméno (nyní spíše ve významu přezdívky) a pak již jen heslo. Oslovováni pak budete univerzálním "Dobrý den". I když se ale rozhodnete jen pro statut návštěvníka, vřele vám doporučuji zadat alespoň email na sebe - již jen proto, aby vám v případě zapomenutí hesla mohlo být posláno na vámi uvedenou poštovní adresu.

Součástí "nastěhování" je i vystavení základních osobních dokladů obyvatele či návštěvníka. Po vyplnění formuláře z předchozího obrázku vám bude zaveden účet v místní Expandia bance, s příjemným počátečním vkladem 500 000,- EK (bohužel pouze virtuálních), a k tomuto účtu dostanete přidělen i nezbytný čtyřmístný PIN. Dále dostanete přiděleno i své klientské číslo (desetimístné), kterým se budete prokazovat při mnoha příležitostech (například při vstupu, na formuláři na druhém dnešním obrázku).

Údaje zadané a vygenerované při registraci vám budou doručeny elektronickou poštou (pokud zadáte potřebnou adresu). Kromě toho vám bude vystavena i průkazka, kterou provozovatelé eCity slibují vytvořit ve fyzické podobě a doručit listovní poštou na vaši adresu - což se ale týká jen obyvatel, kteří potřebnou adresu zadali.

Osobní karta obyvatele eCity
(větší obrázek)

Pokud jsem správně interpretoval tvrzení provozovatelů, můžete právě naznačeným procesem "nastěhování se" projít i bez toho, že máte přístup k Internetu - od toho by měla infolinka (provozovaná zdarma na tel. 0800 110 120), přes kterou to také půjde realizovat.