Vyšlo na www.novinky.cz dne 26.2.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1692.php3

Útočný ústupek Telecomu

SPT Telecom konečně zareagoval na požadavky protestujících providerů a jejich výzvu k jednání. Prezentoval ústupek, který sice neřeší problém, ale zato útočí na zřejmě nejslabší bod protivníka - na jistě křehkou soudržnost dosud jednotného šiku protestujících providerů.

Zopakujme si nejprve základní fakta: v polovině února se vzbouřili velcí poskytovatelé připojení (provideři) s tvrzením, že Telecom náhle změnil technické podmínky služby Internet99. Konkrétně šlo o to, že nejednoznačnost tohoto tarifu, který je výhodný pro delší spojení a naopak nevýhodný pro spojení krátká, je nutí nabízet souběžně jak tento tarif, tak i běžný telefonní tarif. Telecomu konkrétně vyčítají, že přes svůj původní slib jim neumožňuje nabízet oba druhy tarifikace s ještě únosnými náklady, a naopak je nutí vynakládat náklady neúnosně velké. Požadavkem protestujících providerů proto bylo odstranění důvodů, které je nutí k souběžnému nabízení dvojí tarifikace - tedy konkrétně požadavek, aby tarif Internet99 byl pro uživatele vždy výhodnější než běžný (nezvýhodněný) telefonní tarif. Provideři přitom velmi rozumně ponechali na Telecomu, jak tohoto cíle dosáhne, a dali najevo, že jsou připraveni podpořit své požadavky všemi dostupnými legitimními prostředky (např. vypovězením peeringových smluv), i vyloučením Telecomu z NIX, případně blokádou sítí Telecomu resp. IOL.

Telecom zareagoval nejprve odmítnutím nátlakové akce providerů a tvrzením, že tarif Internet99 je univerzálně výhodný a že na něm nehodlá nic měnit. Později se objevilo prohlášení jeho divize provozující službu Internet OnLine, které připouští, že tarif Internet99 není optimální, a vyzývá k jednání o jeho úpravě.

Co se stalo včera

Včera byly vydány dvě tiskové zprávy - první přišla od protestujících providerů, kteří oznamují, že ve středu 24. 2. 1999 "obdrželi požadovanou výzvu kompetentních zástupců SPT Telecom a.s. k zahájení jednání ve věci zavedení takového tarifu Internet 99, který by skutečně zvýhodňoval uživatele Internetu." Provideři tuto nabídku očividně přijali, předložili program schůzky a dali najevo, že konkrétní návrhy řešení od Telecomu očekávají až na schůzce či po ní. Ve zprávě providerů se doslova píše:

K jednání, která se mají uskutečnit dne 1. 3. 1999, čeští poskytovatelé předložili SPT Telecom a.s. program s 5 body a očekávají návrhy řešení ze strany SPT Telecom a.s. bezprostředně během schůzky nebo s maximálním odkladem 48 hodin.

Telecom je ovšem předběhl - stejný den také on vydává tiskovou zprávu, ve které nic nenavrhuje, ale jednostranně oznamuje určitý ústupek. Spočívá v tom, že Telecom v rámci tarifu Internet99 posune okamžik generování sestavovacího impulsu (a jeho následné započítání) o jednu minutu dále, tedy na konec 2 minuty spojení (přesně na 119 vteřinu). O žádném jednání s providery či nějaké souvislosti s protestem se v tiskové zprávě nemluví.

Mimo tiskovou zprávu se pak tisková mluvčí SPT Telecom paní Dvořáková vyjádřila i k přetrvávajícímu sestavovacímu impulsu a sestavovacímu poplatku (pro Český rozhlas, resp. České noviny). Přitom znovu nastolila argument s antimonopolním úřadem:

Mluvčí zdůraznila, že poplatek ve výši 2,60 Kč za každé spojení nemůže být zcela zrušen. "Ten sestavovací poplatek je něco jako paušální poplatek za to, že my poté poskytujeme těmto uživatelům internetu množstevní slevu. My je tarifikujeme jinak než běžné uživatele hlasové služby. To je důležité i pro to, abychom obstáli například před Úřadem pro hospodářskou soutěž. V neposlední řadě je to i technická záležitost, protože některé naše starší ústředny by bez tohoto sestavovacího poplatku těžko rozeznávaly, zda mají tarifikovat sazby Internetu 99 nebo klasickou hlasovou službu," uvedla dnes pro Český rozhlas.

Co si o tom myslím

Soudě podle jeho tiskové zprávy se Telecom vůbec nesnaží prezentovat svůj poslední krok jako nějaký návrh pro jednání s providery - ostatně, nebýt souběžného prohlášení providerů, z tiskové zprávy Telecomu by se ani nedalo vytušit, že nějaké jednání je vůbec naplánováno. To může nasvědčovat tomu, že se Telecom chystá ke stejnému postupu, jaký použil již koncem loňského roku vůči hnutí Internet proti monopolu: postaví představitele protistrany před hotovou věc a nedá jim šanci cokoli významnějšího ovlivnit. Hnutí IPM vloni dosáhlo pouze toho, že zmíněný sestavovací impuls/poplatek byl posunut ze samého začátku spojení na konec první minuty, ovšem s tím, že na některých ústřednách (například některých v Praze) to není možné, a tudíž sestavovací poplatek zde bude účtován okamžitě po sestavení spojení.

U nynějšího protestu providerů bude samozřejmě nesmírně záležet na tom, jak se dokáží zástupci providerů prosadit proti takovéto taktice Telecomu. V rukou budou mít silnější argumenty, než měli představitelé hnutí IPM (legitimní možnost vypovězení peeringových smluv i mnohem méně korektní možnost blokády sítí IOL a vyloučení z NIXu).

Na druhé straně Telecom svým dnešním prohlášením provedl mohutnou dělostřeleckou přípravu, umně zacílenou do týlu svého protivníka, a tím notně posílil své vyjednávací pozice. Proč si to myslím?

[Obr: inet992.gif (4032 Bytes)]
Srovnání tarifu Internet99 s běžnými telefonními tarify roku 1998 a 1999, v době od 7 do 17 hodin pracovního dne

Letmý pohled na nově upravené grafy (vyjadřující již posunutí okamžiku započítání sestavovacího impulsu/poplatku z 1. minuty na 2. minutu) ukazuje, že podstata problému zůstala zachována - tarif Internet99 je stále někdy výhodný a jindy nevýhodný. Požadavek vznesený providery tedy zcela jednoznačně splněn nebyl.

[Obr: inet991.gif (4054 Bytes)]
Srovnání tarifu Internet99 s běžnými telefonními tarify roku 1998 a 1999, v době od 21 do 7 hodin pracovního dne a o weekendech

Co se změnilo, je míra, v jaké je tarif Internet99 pro většinu hovorů nevýhodný oproti běžnému nezvýhodněnému tarifu. Tato míra skutečně poklesla, a právě to je podle mne nejvýznamnější efekt, kterého Telecom dosáhl: dříve tato míra byla tak velká, že přinutila providery podstoupit jistě dosti riskantní atak na mocný Telecom, a sjednotila vzájemné konkurenty do jednoho šiku. Nyní tato míra poklesla a racionálně uvažující komerční subjekty (což všichni provideři jistě jsou) nutně budou pečlivě zvažovat, zda při takto nově zmenšené míře se jim stále ještě vyplatí důsledně sledovat zájmy svých zákazníků a protestovat dále, nebo zda pro ně bude výhodnější od protestu ustoupit a spokojit se s dosaženým ústupkem. Opravdu si netroufám odhadnout, jak provideři zareagují a co to udělá s jejich jistě nesmírně křehkou soudržností, jen se snažím odhadnout možné změny a posuny v jejich uvažování a hodnocení situace.

A jak vydělá na nejnovějším ústupku Telecomu zákazník, tedy komutovaný uživatel Internetu? Pokud by zůstalo jen u posunutí sestavovacího poplatku o jednu minutu, pak se z pohledu komutovaných uživatelů situace změní opravdu jen velmi kosmeticky (a navíc jen u těch, kteří nejsou připojeni k těm ústřednám, které vůbec neumí sestavovací impuls posunout a budou jej započítávat okamžitě - což je mj. i můj případ). Projeví se to pouze u těch hovorů, které mají délku od jedné do dvou minut, což mohou být hovory sloužící pouze k rychlému stáhnutí pošty - za podmínky, že té pošty nebude hodně, a za podmínky, že uživatel se naučí doslova ekvilibristickému zacházení s Internetem, tak aby zbytečně neztrácel opravdu drahocenné sekundy. Je toto podpora Internetu? Je toto impuls k jeho rozvoji?

Připomeňme si znovu, o co tady jde. Koncem loňského roku Telecom zvýšil cenovou hladinu komutovaného připojení do Internetu z původní hodnoty X na hodnotu Y (a o tom, zda to představuje skok o 3,9 procenta, o 25 procent nebo o 62,5 procenta, se můžete přesvědčit sami na svém lednovém telefonním účtu). Tento skok z X na Y byl tak prudký, že dal vzniknout hnutí Internet proti monopolu a dokonce vyhnal lidi do ulic. Hnutí IPM dosáhlo návrhu tarifu Internet99, který vytvořil novou cenovou hladinu Z. Hlavním výdobytkem hnutí IPM tedy bylo dosažení hladiny Z místo drastické hladiny Y. Celé hnutí IPM pak skončilo u paradoxního příslibu, že nebude nutné vždy používat vydobyté Z, ale bude možné volitelně používat ono drastické Y, které vyhnalo lidi do ulic.

Dnes se vůbec nejedná o nějakém návratu k loňskému X. Dnes Telecom prezentuje jako svůj ústupek to, že vydobyté Z nebude pro většinu komutovaných připojení (64 procent hovorů kratších 8 minut) o tolik dražší, než ono drastické Y! Nezapomínejme na tento aspekt!!