Vyšlo na www.novinky.cz dne 24.2.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1682.php3

Může IOL za tarif Internet99?

V době, kdy ještě nejsou k dispozici žádné nové informace o vývoji protestu ISP vůči Telecomu, je jedinou významnější novinkou prohlášení provozovatele Internet OnLine. Co říká?

Zmíněné prohlášení, které lze najít např. na serveru ISDN, a to zde, obsahuje několik zajímavých bodů. V prvním z nich provozovatel služby IOL (což jsou Služby profesionálních sítí, o. z. ) tvrdí, že jako samostatná podnikatelská jednotka uvnitř SPT TELECOM, a.s., zodpovědná za rozvoj a poskytování služby Internet OnLine, nepovažuje tarif Internet99 za optimální řešení, a že by uvítala možnost dalšího zlepšení podmínek tohoto tarifu. To samozřejmě kontrastuje s dosavadním tvrzením Telecomu jako takového (resp. jeho "vrcholových" tiskových mluvčích), které vyznívá v tom smyslu, že tento tarif je optimální a že všichni s ním souhlasili a nikdo neměl žádné námitky. Proti tomu se samozřejmě hlasitě ozvali zástupci hnutí IPM a dokonce přiměli Telecom k jistému ústupku - k tomu, aby vyvěsil na svém WWW serveru (zde) původní prohlášení IPM z listopadu loňského roku, ve kterém vyjadřuje svůj protest proti tarifu Internet99.

Prohlášení provozovatele IOL se od tarifu Internet99 určitým způsobem distancuje nejenom tvrzením, že "není optimálním řešením", ale současně uvádí i to, že "do jeho koncepce a příprav neměl IOL co mluvit" - právě tak rozumím formulaci "Provozovatel IOL nezodpovídá a ani nemůže zodpovídat za přípravu, cenovou politiku, technické podmínky a zavádění služby INTERNET99".

Ve druhém bodě svého prohlášení si provozovatel IOL stěžuje na to, že nebyl přizván k jednání ostatních providerů a že s ním nebylo projednáno prohlášení, které se jej bezprostředně týká. Jestliže ale o několik řádek výše sám uvádí, že "IOL nezodpovídá a ani nemůže zodpovídat za přípravu, cenovou politiku, technické podmínky a zavádění služby INTERNET99", pak je asi správné, že se ostatní provideři neobrátili na něj, ale na toho, kdo o tarifu Internet99 rozhoduje - tedy na Telecom jako takový.

Ve třetím bodě IOL uvádí, že NIX dosud nic neprojednával (což je zřejmě pravda), a dále že se na IOL nikdo ve věci protestu dosud neobrátil - opět vzhledem k vlastnímu prohlášení IOL, že s tarifem Internet99 nemá nic společného, by to ani nebylo na místě.

Ve čtvrtém bodě provozovatel IOL říká, že je "překvapen prohlášením, mediálními útoky vůči provozovateli IOL, ostře konfrontační povahou prohlášení a zejména výhružkami týkajícími se vyloučení z NIX či vypovězení propojovacích dohod". Členem NIXu ovšem není IOL, resp. jeho provozovatel jako samostatná jednotka v rámci SPT Telecom, ale SPT Telecom jako takový (takže vyloučeno nemůže být IOL, ale SPT). Stejně tak terčem protestu je "telefonní" tarif Internet99, se kterým IOL nemá dle vlastního tvrzení nic společného, a nikoli "providerské" tarify samotného IOL. Pravdou ale je, že protestující provideři chtějí tlačit na Telecom jako takový právě prostřednictvím jeho služby IOL - jednoduše proto, že jiný způsob jak přimět Telecom k jednání nejspíše nemají. Proto je asi na místě nevole provozovatele IOL nad tím, že právě on má "odskákat" chování svého zřizovatele.

Zajímavý je bod pátý. V něm se provozovatel IOL vyslovuje k některým častým nařčením z médií - například k tomu, že "SPT TELECOM údajně křížově financuje své aktivity a zejména dotuje své aktivity v oblasti internetu z telefonních služeb." - což vyvrací slovy: "Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Provozovatel IOL je od samého počátku samostatně hospodařící jednotkou, která musí být finančně nezávislá". Dovolím si uvést jeden protipříklad. Právě včera vyšel v časopise Strategie článek (zde), který se zabývá reklamní kampaní Telecomu v podobě TV spotu (vysílal se na našich televizních obrazovkách od začátku října do konce roku 1998). V článku se píše:

TV kampaň měla dva základní cíle: podporu prodeje služby Internet OnLine a komunikaci Internet OnLine jako produktu společnosti SPT Telecom. "Chtěli jsme budoucím zákazníkům představit SPT Telecom v jeho nové, poměrně úspěšné roli poskytovatele těchto služeb a zároveň ukázat i na jeho moderní tvář," říká Vít Šubert, manažer Odboru marketingových komunikací a public relations divize Služby profesionálních sítí.

Potud citace - ale kdo tuto kampaň a její vysílání financoval? Telecom jako takový? Pak dotoval provozovatele IOL. Nebo to platil provozovatel IOL? Pak on dotoval Telecom jako takový. Nebo se oba ekonomicky nezávislé subjekty rozdělily o náklady podle výsledného efektu? A jak jej změřili?

Šestý bod prohlášení IOL uvádí, že "úspěch služby INTERNET OnLine v České republice a dramatický nárůst počtu uživatelů v minulém roce je dán vysokou kvalitou služeb, výborným pokrytím, vysokokapacitní páteřní sítí, rozumnými cenami, silnou distribuční sítí a agresivním marketingem, nikoli porušováním pravidel volné hospodářské soutěže. "

Zajímavý je poslední sedmý bod, ve kterém provozovatel IOL "věří v úspěch dalších jednání mezi významnými ISP (včetně provozovatele IOL) a SPT TELECOM, a. s.". To je také radikální odlišnost od dosavadního postoje Telecomu jako takového, který diskusi s providery dosud odmítal - a nejspíše potvrzuje zatím velmi neoficiální zprávy o tom, že nějaké jednání již probíhá či se alespoň chystá.