Vyšlo na www.novinky.cz dne 18.2.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1653.php3

Protest providerů nabírá na důrazu

Reakce SPT Telecom na prohlášení protestujících providerů přišla sice velmi rychle, ale její obsah vyznívá ve smyslu "nehodláme se s vámi bavit a trváme na svém". Provideři se proto rozhodli zvýšit váhu svých argumentů a přimět Telecom k jednání "všemi dostupnými legitimními prostředky".

Připomeňme si velmi stručně, o co v celé kauze jde: všichni nejvýznamnější provideři Internetu (kromě IBM a IOL) protestují proti tomu, že Telecom náhle změnil konkrétní technické podmínky zavádění nového tarifu Internet 99. Ten je totiž koncipován takovým způsobem, že není vždy nejvýhodnější pro ten účel, pro který byl navržen (pro připojení s délkou do 8 minut je výhodnější běžná "nezvýhodněná" tarifikace). Providery, kteří chtějí plně vyjít vstříc svým zákazníkům, to nutí nabízet oba způsoby tarifikace souběžně (dle běžného telefonního tarifu a dle tarifu Internet 99). Až do nedávna Telecom sliboval, že to půjde bez větších investic. Nyní ale providerům oznámil, že se to neobejde bez opravdu velkých dodatečných investic, kromě jiného i na pořízení dalších nových linek. Provideři okamžitě zapomněli na veškeré vzájemné konkurenční půtky a jako jeden muž se postavili proti Telecomu. Chtějí po něm, aby odboural prvotní příčinu problému, kterou je nerovnoměrná výhodnost tarifu Internet99, poškozující jak je, tak i jejich zákazníky - pokud by se totiž tarif Internet 99 zavedl ve své stávající podobě jako jediný možný, pak by na tom koncoví uživatelé prodělali! Aby na tom koncoví uživatelé neprodělali, museli by jim provideři nabízet oba tarify současně, ale to zase Telecom nehodlá providerům umožnit bez velkých investic...

Je to zajímavě začarovaný kruh, ve kterém se zájmy providerů a koncových uživatelů chovají jako spojené nádoby - ani jeden nemůže vyhrát bez toho, aby vyhrál i ten druhý. Jen Telecom se snaží vyhrát sám a bez ohledu na to, jak dopadnou ostatní. Podrobnější rozbor problému můžete najít v tomto článku z pondělka.

Existuje negativní prospěch?

Reakce SPT Telecom na prohlášení providerů přišla sice velmi rychle. Její první rozbor jste již mohli přečíst i zde na Novinkách. Proto opět jen stručné shrnutí: Telecom trvá na svém, a nenaznačuje žádnou ochotu k dialogu, či jinému jednání. Konkrétně tvrdí, že k žádné změně "pravidel hry" nedošlo (na rozdíl od tvrzení providerů), a znovu argumentuje "průměrnou délkou připojení" 30 minut, která u nového tarifu skutečně zlevňuje. K argumentu providerů, že "délka průměrného připojení" je menší než 8 minut a že zde naopak dochází ke zdražení, se explicitně nevyjadřuje.

Přesto ale i v tomto ohledu tisková zpráva SPT Telecom přináší určitý argumentační posun. Až dosud totiž Telecom tvrdil, že nový tarif je výhodnější než běžný telefonní tarif, a opomíjel připustit, že je tomu tak jen někdy (u hovorů delších než 8 minut). Nyní to ale již sám naznačuje: zmíněná tisková zpráva totiž doslova říká, že "prospěch z využíváni služby INTERNET 99 také roste úměrně s délkou připojení". Shodou okolností jiná tisková zpráva Telecomu, vydaná přesně ve stejný den (v pondělí 15.2.), dokonce explicitně říká, že pro krátké hovory je nový tarif nevýhodný: "Internetoví poskytovatelé mají i nadále možnost využívat klasické "telefonní" připojení za stávající ceny, které je výhodné zejména pro kratší dobu strávenou na internetu, například pro stažení pošty."

Pokud se spojí tato dvě tvrzení - o rostoucím prospěchu a výhodnosti klasického tarifu při krátkých spojeních - pak z toho vychází zajímavý paradox: při kratších spojeních tarif Internet 99 přináší koncovým uživatelům negativní prospěch. Důležité je, že těchto "kratších spojení" je většina (podle statistiky INECu 64 procent).

Nezapomínejme ale, že "negativní prospěch" pro někoho může být "pozitivním prospěchem" pro jiného.

Bude síť SPT Telecom blokována?

Jemné argumentační nuance v tiskových zprávách Telecomu samozřejmě nemohly zakrýt to podstatné - že Telecom výzvu providerů k jednání neakceptoval. Proto došlo na slova, která zazněla jako jedna z možných eventualit dalšího postupu již na pondělní tiskové protestujících providerů (a kterou poněkud explicitněji zopakoval pan Vrba i v pondělním televizním zpravodajství z této akce).

[Obr: vrba.gif (53184 Bytes)]
Vrba: Budeme bojkotovat síť SPT Telecom, to znamená že uživatelé sítě SPT Telecom nebudou mít přístup na ostatní české stránky internetu.

Provideři totiž nejsou vůči neochotnému Telecomu tak úplně bezmocní. Například přímé vzájemné propojení mezi sítěmi jednotlivých providerů (tzv. peering) je věc, na kterou neexistuje žádný nárok, ale která je založena na oboustranném zájmu, kodifikovaném v podobě tzv. propojovací dohody a mající bilaterální charakter. Zde neexistuje žádný státem posvěcený monopol ani výsadní postavení. Naopak zde rozhoduje vzájemná vstřícnost a korektnost. Pokud se totiž jeden z peerujících partnerů chová způsobem, který druhý partner považuje za nekorektní, může příslušnou smlouvu (dohodu o propojení) rozvázat, resp. vypovědět. V praxi by to znamenalo návrat k dřívějším dobám, kdy třeba provoz "z Prahy do Prahy", ze sítě jednoho providera do sítě druhého providera, procházel až přes USA a byl neúnosně pomalý.

Možným technickým řešením je i aktivní blokování datových paketů, které přichází k určité konkrétní části internetu - tak jako se to dá dělat například u spammů či jiných nežádoucích aktivit. Toto řešení by znamenalo, že uživatelé připojení k internetu přes Telecom jako providera (tj. uživatelé jeho služby IOL) by se vůbec nedostali do ostatních částí českého internetu - zatímco při zrušení peeringu by se tam mohli dostat, ale pomalu. Zde by se také nejvíce projevila velká disproporce ve zdrojích: u služby IOL jich je nesrovnatelně méně, než u ostatních providerů. Takže uživatelé IOL by ze svých toulek českým internetem asi moc neměli - a tím by se bohužel stali nevinnými obětmi celé nátlakové akce. To je samozřejmě velký etický problém, na který není jednoduchá odpověď - je etické dělat nátlak, který "odnesou" i uživatelé, ale který sleduje jak zájmy providerů, tak současně i zájmy uživatelů (konkrétně to, aby nebyli bezohledně vysáváni monopolem až do morku kostí, ale dostali odpovídající služby za přiměřené peníze)? Hloubku tohoto etického dilematu zvětšují i takové věci, jako je třeba blížící se otevření virtuálního města "eCity". Na tomto projektu, který by mohl nesmírně prospět rozvoji internetu u nás, se Telecom podílí jako jeden z hlavních partnerů. Jeho "parketou" je poskytnutí přístupu k internetu těm, kteří jej ještě nemají - ale co to s celým projektem udělá, když právě síť Telecomu bude efektivně odříznuta od zbytku českého internetu?

Spíše "deklarativním" řešením je vyloučení SPT Telecom ze sdružení NIX, na což stanovy NIXu také pamatují (viz zde ). Členství v NIXu přitom samo o sobě nezakládá žádný nárok na propojení s ostatními providery (pouze jej technicky usnadňuje), protože vše záleží na již zmíněných bilaterálních dohodách. Naopak ani "nečlenství" v NIXu nebrání v dalším poskytování přístupu k internetu a není na překážku peerování s konkrétními providery - pokud se OBA dohodnou, mohou vzájemně peerovat i mimo NIX. Vyloučení z řad NIXu by tedy bylo spíše jakýmsi "morálním odsouzením" Telecomu za jeho praktiky a chování vůči internetu. V nadcházejícím březnu, který je vyhlášen MĚSÍCEM INTERNETU by to mohlo mít opravdu velkou váhu.

Tisková zpráva, kterou včera večer vydali protestující provideři, žádá Telecom, aby do příští středy zasedl k jednacímu stolu. V opačném případě jsou provideři připraveni postupně realizovat výše naznačená opatření (včetně podání podnětu k antimonopolnímu úřadu).