Vyšlo na www.novinky.cz dne 16.2.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1636.php3

Rezolutní NE tarifu Internet 99!

Patnáct velkých tuzemských providerů odmítlo zavádět tarif Internet 99 v jeho stávající podobě a žádá po Telecomu jeho změnu. Co je k tomu přimělo a co svým postojem sledují?

Včera se v Praze konala ojedinělá tisková konference - u jednoho stolu se zde sešli představitelé 15 firem poskytujících přístup k Internetu. Všichni se zde unisono postavili za názor, že tarif Internet 99 není pro uživatele Internetu u většiny spojení výhodný, poškozuje poskytovatele připojení a nepřispívá k rozvoji Internetu v České republice, jak proklamuje SPT Telecom.

[Obr: galerkax.gif (49107 Bytes)]
Co přimělo tolik vzájemných konkurentů zasednout za jeden stůl?

Provideři proto odmítají tarif Internet 99 v jeho stávající podobě zavést a žádají SPT Telecom o jeho změnu. Své stanovisko vyjádřili ve společném Prohlášení (v plném znění např. zde ) a s doprovodným dopisem jej poslali generálnímu řediteli SPT Telecom Svatoslavu Novákovi.

[Obr: neff1x.gif (52423 Bytes)]
Neff: To mne překvapuje, že po třech měsících přijdou a řeknou, tak tohleto my nechceme ……

K podstatě celého problému směřoval hned první dotaz, který v diskusi vznesl Ondřej Neff, jeden z iniciátorů původního hnutí, které celý tarif Internet 99 "vybojovalo" na Telecomu. Zeptal se, proč se provideři bouří až nyní, zatímco dosud mlčeli.

Odpověď je následující (a zde jde o mé vlastní závěry, nikoli o přímou citaci odpovědí): až dosud bylo zřejmé, že na tarifu Internet 99 budou biti uživatelé Internetu. Ne všichni, ale většina - zejména ti, kteří se chtějí chovat úsporně a připojovat se pomocí krátkých hovorů. Vyčíslit tuto většinu se podařilo až díky statistikám, které nedávno publikoval INEC (viz např. zde): je to cca 64 procent spojení do Internetu, které se díky tarifu Internet 99 nezlevní, ale spíše ještě zdraží! Pokud jde o providery, těch se tato skutečnost týkala jen nepřímo - kvůli zdražení přístupu pro koncové uživatele poklesne zájem o Internet a oni budou mít menší přírůstek zákazníků.

Kvůli skutečnosti, že tarif Internet 99 je někdy výhodnější než běžný telefonní tarif a jindy naopak méně výhodný, počítali provideři s tím, že budou nabízet možnost připojení oběma způsoby současně: tedy s tarifikací podle tarifu Internet 99 (s určením pro ty zákazníky, kteří se připojují na dobu delší než 8 minut) a s tarifikací jako u běžného hovoru (s určením pro taková připojení, která jsou kratší než 8 minut). Důležité přitom je, že Telecom providerům hned v počátku slíbil, že bude možné kombinovat oba způsoby tarifikace na jednom druhu připojení (což je důležité hlavně pro přípojky spoji E1 a přes PRI, které provideři vesměs používají). Podle tohoto slibu Telecomu, který přímo na tiskovce na explicitní dotaz potvrdil přímý účastník listopadových jednání (pan Vrba z Telenor Internet), by přímé náklady providerů na zavedení nového tarifu (kombinovaného s normálním telefonním tarifem) byly sice nenulové, ale ještě únosné - byly by to pouze poplatky Telecomu za zavedení nového způsobu tarifikace na již existující linky.

[Obr: vrba.gif (53184 Bytes)]
Z tiskové konference

K zásadní změně však došlo před cca 3 týdny, 21. ledna 1999, na schůzce Telecomu s providery. Podle tvrzení přítomných providerů jim teprve na této schůzce Telecom sdělil, že sdílení dvou různých způsobů tarifikace na jedné a téže přípojce jim neumožní (zatímco například společnost Dattel to je schopna zajistit, takže důvody Telecomu nejspíše budou obchodní a ne technické). Nemožnost původně slíbené dvojí tarifikace v rámci jedné přípojky má ale zásadní důsledky: pokud provideři chtějí svým zákazníkům nabídnout to, co je pro ně skutečně nejvýhodnější, a to je možnost výběru tarifikace podle délky jejich připojení, pak si k tomu musí pořídit celou novou komunikační infrastrukturu, paralelní vedle té stávající!! To je samozřejmě nesmírně nákladné, a právě toto je skutečný důvod "náhlého" protestu providerů - teprve zmíněného 21. ledna, po oznámení konkrétních technických podmínek ze strany Telecomu, se poprvé dozvěděli, že na tarifu Internet 99 budou opravdu silně biti také oni!!!

[Obr: belousovx.gif (53928 Bytes)]
Mluvčí providerů Bělousov: SPT Telecom proklamoval, že Internet 99 bude výhodnější pro všechny uživatele Internetu, a je to lež, není to pravda ….

Zajímavou otázkou je jistě to, zda protest providerů jde proti zájmům jejich zákazníků, neboli komutovaných uživatelů Internetu, nebo jde s nimi. Zde je dobré si uvědomit, že i pod tlakem Telecomu, obviňovaného z dotování svých providerských cen z výnosů telefonních hovorů, pracují naši provideři s minimálními maržemi. Jinak řečeno, konkurence tlačí jejich ceny dolů a jejich zisky jsou velmi malé. Pochybuji, že by si mohli dovolit tak masivní investice, aby zdvojnásobili svou stávající komunikační infrastrukturu - určitě ne bez toho, aby se svými cenami šli výrazně nahoru.

Provideři samozřejmě mají i druhou možnost - nesnažit se vyjít svým zákazníkům vstříc a nenabízet jim to, co je pro ně nejvýhodnější (míněno: pro zákazníky), tedy možnost volby tarifikace. Mohli by jednoduše a s relativně únosnými náklady zavést nový tarif Internet 99 na všechny své linky jako výlučný a jediný způsob tarifikace pro volání do Internetu - jako se to ostatně chystá udělat SPT Telecom u své služby Internet OnLine (alespoň soudě podle této ankety). Kdo by pak ale na všem prodělal? Koncový uživatel! Nedávno zveřejněné statistiky ukazují, že plných 64 procent hovorů do Internetu by nebylo lacinějších, ale naopak dražších.

[Obr: sal.gif (59470 Bytes)]

S touto úvahou pak souvisí i konkrétní požadavek protestujících providerů - ve svém prohlášení chtějí, aby Telecom změnil výhodnost tarifu Internet 99. Požadují, aby tento tarif byl VŽDY výhodnější než běžný nezvýhodněný telefonní tarif, a ne pouze někdy (pro hovory delší než 8 minut) a jindy ne. Pokud by se tak stalo, pak by z pohledu uživatele odpadla jistě nepříjemná povinnost volit různé způsoby připojení podle toho, jak dlouho má připojení trvat. Pro providery, kteří chtějí svým zákazníkům vyjít maximálně vstříc, by tím odpadla nutnost nabízet dvojí tarifikaci, a tím i nutnosti zdvojit svou infrastrukturu!

Požadavek na univerzální výhodnost tarifu Internet99 samozřejmě naráží na tzv. sestavovací poplatek, který je alfou a omegou všech problémů - pokud by se tento poplatek odstranil, pak by ostatní mohlo zůstat beze změny a výsledný tarif by splňoval požadavek providerů, protože je vždy výhodnější než běžný telefonní tarif. Naopak zůstane-li sestavovací poplatek v platnosti, pak bude prakticky nemožné dosáhnout univerzální výhodnosti speciálního tarifu Internet 99, protože ten bude pro krátké hovory vždy nevýhodný.

SPT Telecom však již v listopadu loňského roku odmítnul žádost hnutí IPM o zrušení tohoto poplatku, jehož nezbytnost tehdy zdůvodňoval požadavkem antimonopolního úřadu. V letošním roce Telecom obhajuje nutnost tohoto poplatku technickými důvody - údajně proto, že to vyžaduje zastaralý způsob tarifikace, který je dosud používán. Když jsem se v diskusi ptal přítomných providerů na jejich názor na oprávněnost těchto technických důvodů, z jejich odpovědí jsem vytušil, že se nechtějí plést Telecomu do fungování jeho sítě, do které ostatně nikdo zvenku "nevidí". Jako možné řešení bylo citováno například opatření v oblasti billingu, neboli účtování za "namarkované" impulsy - pokud by Telecom z technických důvodů skutečně musel ponechat "sestavovací" impulsy, nemusel by za ně účtovat jakýkoli poplatek. Hlavně ale bylo několikrát zdůrazněno, že požadováno je dosažení konkrétního cíle - univerzální výhodnosti tarifu Internet 99 (čímž providerům odpadne nutnost budovat novou infrastrukturu) - a nikoli konkrétní forma opatření (například zrušení sestavovacího poplatku).

-------

První reakce ze strany SPT Telecom se objevila již ve večerní zpravodajské relaci na ČT1, která o celém protestu providerů informovala. Česká televize požádala o stanovisko tiskovou mluvčí Telecomu paní Danu Dvořákovou, která doslova řekla:

[Obr: dvorakovax.gif (52461 Bytes)]
Dvořáková: Někteří pánové, kteří si dneska stěžují a odsuzují Internet 99, stáli úplně u vzniku, když jsme tu službu tvořili…

Možná tím chtěla naznačit, že když Telecom v listopadu loňského roku tarif Internet 99 koncipoval, měla druhá strana (tehdy hlavně představitelé hnutí Internet proti Monopolu) možnost jeho podobu nějak významněji ovlivnit. Nebo že v době vzniku tohoto tarifu proti němu nikdo neměl žádné námitky? To ale velmi kontrastuje se svědectvím přímých účastníků, kteří popisují, jak v závěru jednání s SPT Telecom ostře protestovali právě proti sestavovacímu poplatku, ale nebyli vyslyšeni.

Večer se na Mobil serveru objevila i tisková zpráva SPT Telecom, která reaguje na protest providerů (viz zde). Jsou v ní následující věcné chyby a rozpory s tvrzením providerů:

  • SPT Telecom tvrdí, že "se všemi podmínkami zavádění této služby byla veřejnost i zástupci internetových provozovatelů seznámeni již v prosinci loňského roku". Provideři unisono tvrdí, že to podstatné, co je přimělo k této akci, se dozvěděli až 21. ledna (nemožnost sdílení dvou různých způsobů tarifikace na jednom spoji).
  • SPT Telecom je "překvapen změnou argumentace NIX.CZ, který nyní popírá platnost výchozích předpokladů, které vnesl do jednání v listopadu 1998". Stávající protest je ale společným protestem určitého počtu providerů, byť členů NIX.CZ, ale nikoli protestem NIX.CZ jako takového (mimochodem, členem NIX.CZ je i sám SPT Telecom).
  • SPT Telecom tvrdí, že "služba INTERNET 99 je řešení, které umožňuje zákazníkům připojeným prostřednictvím telefonní linky levnější přístup na internet". Hlavním požadavkem protestujících providerů je, aby tato slova byla PLNOU pravdou a neplatila pouze pro některá spojení. Jak si každý může lehce spočítat, hovory kratší 8 minut levnější nejsou.

Hlavním argumentem Telecomu je ale číslo, které se objevilo v jednom z prohlášení NIX.CZ v listopadu loňského roku - jde o tvrzení, že průměrná délka hovoru do Internetu je 30 minut. Je docela dobře možné, že toto číslo je pravdivé, protože relativně málo extrémně dlouhých hovorů může "protáhnout" průměrnou délku i na zmíněných 30 minut, přestože 64 procent hovorů (podle lednové statistiky INECu) je kratších než 8 minut, kdy se výhodnost tarifu Internet 99 láme.

[Obr: poplatek.gif (52336 Bytes)]

Na zmíněných 30 minutách přitom Telecom založil veškerou svou argumentaci o výhodnosti tarifu Internet 99 a soudě podle této jeho nejnovější tiskové zprávy v tom hodlá pokračovat beze změny dál.