Vyšlo na www.novinky.cz dne 11.2.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1613.php3

Začala konference EISF '99

V Praze včera začal druhý ročník konference Enterprise Internet Strategy Forum, která se zabývá využitím internetu v podnikové sféře. Konferenci zahájil ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám.

[Obr: logoeisf.gif (2442 Bytes)]
Konference EISF měla svou premiéru v loňském roce. A stejně jako vloni i letos zahajuje "jarní veletržní sezonu" - je první z celé řady akcí charakteru konferencí a veletrhů, které se zabývají informačními technologiemi a internetem. EISF se od ostatních odlišuje poměrně úzkým zaměřením na "využití internetu v roli strategického nástroje zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských podniků". A pak také tím, že je vysloveně odbornou konferencí, ne výstavou (několik exponátů v předsálí rozhodně není doprovodnou výstavou, jakou chystá například nadcházející Prague Internet World či Comnet). Účastníky jsou především lidé z vyššího managementu větších firem a odbornou náplň asi nejlépe charakterizují tyto příklady názvů programových bloků a sekcí:
  • Jak lze využít internet k zapojení tuzemských podniků do globální ekonomiky?
  • Jak se bude měnit vnější podoba a vnitřní struktura podniků v éře internetu?
  • Jaké jsou důsledky využití internetu pro řízení výrobních, logistických a finančních toků?
a další (celý program konference najdete zde)

Konferenci zahájil ministr Peltrám

Jednání konference zahájil svým proslovem ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám. Podle programu mělo jeho vystoupení název "Česká ekonomika na prahu éry informační společnosti" (což by čistě podle názvu bylo téma spíše pro ministra Grégra).

[Obr: peltramx.gif (20144 Bytes)]
Ministr Antonín Peltrám
Ministr Peltrám mluvil velmi obecně o významu informačních technologiích a internetu a o potřebě vzdělávání dětí ve školách. Zmínil se i o tom, že po "mnohaletých začátcích se konečně rozjíždí i Státní informační systém". Jedinou nepřímou narážkou na situaci kolem SPT Telecom jsem zaznamenal v tomto jeho výroku:
"Budeme diskutovat dlouho o správném poměru zisku za tyto aktivity a potřebě všeobecného rozvoje, protože to je to jediné, jak můžeme obstát v globalizující se ekonomice v příštím století a tisíciletí."

Hovořil také o naléhavosti problému ochrany osobních údajů, ke kterému se vyslovil takto:

"Budou veliké komplikace s ochranou dat, domnívám se že budou spíše problémy s ochranou soukromých dat než nějakého veřejného tajemství..."
"Budeme muset hledat formy nebyrokratické (ale přesto nutné) kontroly, regulace určitých opatření..."

V závěru svého proslovu pan ministr zrekapituloval svůj postoj k internetu a informačním technologiím takto:

"To zásadní na tom celém je, že to je klíčová oblast rozvoje společnosti a ekonomiky během několika příštích let, dokonce dominující oblast, bez jejíhož zvládnutí není možné společnost ani ekonomiku státu rozvíjet a je teda klíčové se na tyto otázky soustředit. Samozřejmě bychom měli společně hledat nejenom cesty, jak dosáhneme rozmachu v této oblasti, ale i cesty, jak můžeme utlumit určité negativní vlivy. Ale rozhodující není negativum, rozhodující je obrovský krok vpřed, který nemá obdoby v tomto století, který snad, nebo navazuje tedy na počítače, který je symptomem této doby, my se mu nemůžeme bránit. A povinnost i ústředních orgánů státní správy je udělat všecko, aby se systém co nejrychleji rozvíjel, abychom na tempa, která jsme nasadili a která jsou velmi nadějná - když srovnáte úroveň ještě před několika lety - aby se nejen udržela, ale i zvýšila. Chci vám tedy poděkovat a těším se na další spolupráci."

Obávám se, že situace naší ekonomiky i stav našich telekomunikací vyžadují mnohem více než jen takovouto slovní podporu, připomínající spíše nezávaznou zdravici.

Velmi zajímavým momentem byl výrok pana Priora ze Svazu průmyslu, který v diskusi řekl, že ministr Peltrám požádal organizátory konference o vyhotovení jejích závěrů a doporučení, které by následně mohl předložit do vlády. Je to jistě významné ocenění konference jako takové. A je určitě správné, že ministr chce naslouchat názorům odborné veřejnosti. Ale že by to mělo jít rovnou do vlády? To nemá ministr dopravy a spojů vlastní koncepci, ve které by mohl závěry konference zohlednit?

Cisco jako příklad ze zahraničí

Druhé vystoupení patřilo představiteli firmy Cisco. Nebylo to jistě náhodou, protože právě firma Cisco je ilustrativním příkladem podniku, který významným způsobem využívá internet ke svému fungování. V přednášce bylo rozvedeno, jak firma CISCO začala využívat internet nejprve k podpoře svých zákazníků, a dnes vyřizuje on-line způsobem přes sedmdesát procent jejich požadavků. Firma vyčísluje své roční úspory z tohoto způsobu poskytování podpory na 365 milionů USD.

Další v řadě byla oblast prodeje. Snad i díky tomu, že Cisco neprodává přímo koncovým zákazníkům (ale pouze přes své partnery), uzavírá v celosvětovém měřítku plných dvaasedmdesát procent svých obchodů přes internet. Pokud jde o ČR, zde jsou prý po internetu realizovány obchody všechny. Jistě s tím souvisí i skutečnost, že firma vykazuje celosvětově růst na úrovni čtyřiceti procent.

Třetí oblastí, kterou CISCO dnes pokrývá pomocí internetu a jeho služeb, je vnitřní fungování firmy a podpora vlastních zaměstnanců. Celkové roční úspory, které CISCO dosahuje díky využití internetu, vyčísluje na úctyhodných 550 milionů USD.

Škoda Auto a.s. jako příklad z tuzemska

[Obr: logo_skoda.gif (1152 Bytes)]
Úspěšné využívání internetu a internetových technologií u nás popisoval další příspěvek - šlo vlastně o paralelní přednášku, při které se střídali dva řečníci - prvním byl profesor Pitra ze společnosti Sindat ČS Consulting, který prezentoval obecnější pohled na vliv, který má internet na vnitřní strukturu i vnější podobu firem. Druhým řečníkem, který vše ihned dokumentoval na konkrétních příkladech, byl zástupce mladoboleslavské Škody, ing. Kroupa, vedoucí útvaru optimalizace výrobních nákladů. Z jeho vystoupení bylo dobře patrné, že ve Škodovce to s internetem a jeho technologiemi vzali opravdu vážně (stačí se ostatně podívat na veřejnou část firemního webu).

V přednášce zaznělo mnoho konkrétních informací, svědčících o opravdu úspěšném a masovém využití internetu. Dokládá to ostatně i skutečnost, že uvnitř Škody existuje specializovaný útvar zaměřený na rozvoj internetu (tj. oddělený od útvaru "informatizace") a označovaný jako I'Net. Tento útvar má v podniku na starosti tři druhy internetových sítí:

  • Veřejný internet a veřejné služby WWW
  • Podnikový intranet (interní firemní web)
  • In-House-Web pro partnery a dodavatele (přičemž již asi cca 60 až 65 procent těchto partnerů a dodavatelů komunikuje se Škodou on-line způsobem, přes tuto část sítě).

Konkrétní výhody internetu přitom ve Škodovce pociťují podle vlastních slov snad úplně všude - od urychlení inovačních a rozhodovacích procesů, přes logistiku a řízení výroby, obchodování přes internet, až po lepší medializaci firmy, lepší informovanost zákazníků a užší začlenění do koncernu VW.

Kéž by takovýchto úspěšných příkladů bylo u nás více!