Vyšlo na www.novinky.cz dne 10.2.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1596.php3

O slibech Telecomu, skutcích a otevřeném dopisu

Telecom slíbil uživatelům Internetu speciální tarif Internet 99. Dodnes zaveden nebyl, ale vyšší tarify za místní hovorné naběhly přesně podle plánu. Mezitím však začínají sílit hlasy upozorňující na záludnost tarifu Internet 99 - ozval se již i první provider (INEC), který neváhal vyslovit svůj kritický názor vůči tomuto tarifu a vyzvat Telecom k jeho zrušení formou otevřeného dopisu.

Na sklonku loňského roku, aby otupil ostří protestu internetové veřejnosti, přišel SPT Telecom s nabídkou speciálního tarifu pro komutovaný přístup k Internetu jménem Internet 99. Ačkoli měl být původně zaveden od začátku roku - a bylo by to logické, aby aspoň trochu kompenzoval zdražení, které od 1. ledna skutečně platí - dodnes jej uživatelé nemohou využívat. Co ale začíná sílit, jsou hlasy zpochybňující samotnou podstatu tohoto tarifu, který měl být vstřícným krokem uživatelům Internetu a měl podpořit jeho rozvoj. Dosud o tom pochybovali hlavně novináři, kteří ale bez věrohodných statistik mohli pouze vyslovovat domněnky, odhady a své vlastní názory - vyznívající v tom smyslu, že celý návrh s tarifem Internet 99 je chytrým tahem Telecomu, jak na Internetu vydělat ještě více a přitom zacpat ústa největším křiklounům.

Nyní se ozval se svým názorem i první provider, společnost INEC. U INECů si udělali jednoduchou statistiku chování svých uživatelů a sledovali dobu, po kterou jsou připojeni. Výsledek ukazuje následující tabulka (čerpající z tohoto zdroje) - z ní vyplývá zejména to, že zhruba 64 procent uživatelů je připojeno kratší dobu než 8 minut.

Délka připojení Celkové procento již odpojených
0,9822,4
1,9832,5
2,9841,4
6,4858,9
7,9863,1
2084,5

Přitom tzv. sestavovací poplatkek, který si SPT Telecom účtuje za každý sestavený hovor, fakticky penalizuje krátké hovory tím, že je prodražuje - takovým způsobem, že hovor účtovaný podle tarifu Internet 99 začíná být výhodný, oproti běžnému telefonnímu tarifu roku 1999, teprve od 8. minuty své délky (viz např. zde). Jinými slovy, pro 64 procent hovorů do Internetu je výhodnější "nezvýhodněný", tedy běžný telefonní tarif roku 1999. Řečeno ještě jinými slovy, pro 64 procent hovorů vychází jako výhodnější ten tarif, který v listopadu loňského roku dal vzniknout celému protestnímu hnutí a dokonce vyhnal uživatele Internetu do ulic! Přitom zmíněných 64 procent platí pro dobu špičky (dobu silného provozu), zatímco mimo špičku (konkrétně od 19 hodin do 07 hodin) jde dokonce o 68 procent.

Společnost INEC si na svých stránkách udělala také malou anketu, ve které se ptala uživatelů na to, zda hodlají používat nový tarif Internet 99. Anketa dopadla takto:

Budete používat tarif Internet 99? % odpovědí
ne 6
ano, občas 11
ano, často 24
ano, výhradně 59

neboli výrazně ve prospěch nového tarifu. Představitele INECu to vedlo k vyslovení následujícího názoru:

Rozdílné výsledky šetření anketou a analýzou připojování mohou indikovat, že uživatelé internetu nejsou dobře informováni o skutečné povaze tarifu Internet 99.

Snad nejpodstatnějším závěrem společnosti INEC je toto její doporučení uživatelům:

Naše údaje naznačují, že by uživatelé měli znovu důkladně zvážit, zda tarif Internet 99 použít či nikoliv, a to především s ohledem na předpokládanou délku připojení.

Od společnosti INEC pochází i jedno další zjištění, které osobně považuji za velmi důležité:

Při porovnání chování uživatelů v prosinci r. 1998 a v lednu r. 1999 jsme nezjistili v průměru žádné významné odchylky ani v délce připojení, ani v jeho distribuci v denní či noční době. Zvýšení telefonních poplatků tedy nemělo na způsob připojování zákazníků vliv.

Možná je to proto, že uživatelé ještě nedocenili skutečnou výši zdražení tarifů na přelomu roku (a zjistí to teprve tehdy, až dostanou do ruky svůj telefonní účet za leden). Spíše to ale interpretuji tak, že uživatelé Internetu už nemají "kam couvnout" (pokud jde o četnost a délku přístupů), a tudíž jim nezbývá než platit více.

INEC vyzývá ke zrušení sestavovacího poplatku

Představitelé společnosti INEC neváhali jít ještě dál, a nezůstat jen u vyslovení svého názoru. Poslali generálnímu řediteli SPT Telecom otevřený dopis (otevřený proto, že jejich předchozí námitky byly pracovníky Telecomu ignorovány). V otevřeném dopise vyzývají Telecom ke zrušení sestavovacího poplatku, který podle jejich názoru (i mého, a jistě mnoha dalších lidí) zcela obrací původně deklarovaný záměr vyjít vstříc uživatelům Internetu. V otevřeném dopise se doslova píše:

Podle prohlášení SPT Telecom bylo cílem zavedení tarifu Internet 99 lépe zpřístupnit uživatelům internet a tím přispět k jeho rozvoji v Čechách. Výše uvedené skutečnosti však dokumentují, že tarif Internet 99 působí právě opačně u poskytovatelů připojení k internetu a že tento tarif není pro většinu uživatelů přínosem, ale naopak může zvýšit jejich náklady a ztížit jim připojení k internetu. Předpokládáme, že toto nebylo záměrem společnosti SPT Telecom a že je proto i ve Vašem zájmu tento rozpor rychle odstranit.

Výzva k odstranění sestavovacího poplatku samozřejmě není první svého druhu - se stejným požadavkem přišli představitelé hnutí Internet proti monopolu na poslední audienci, kterou jim v památných listopadových dnech poskytlo vedení SPT. Telecom tehdy odmítnul sestavovací poplatek zrušit a pouze jej slíbil posunout ze samého začátku na první minutu spojení (tak aby tento poplatek nebyl účtován při neúspěšném pokusu o spojení mezi modemy či neúspěšném přihlášení uživatele do sítě jeho providera).

Nezbytnost sestavovacího poplatku Telecom nejprve obhajoval požadavkem antimonopolního úřadu. Později tisková mluvčí Telecomu Dana Dvořáková přišla s jiným vysvětlením (v televizním magazínu Zavináč): sestavovací poplatek je prý nutný z technických důvodů, aby bylo možné rozpoznat, že se jedná o "internetový" hovor.

Bude jistě zajímavé, jak SPT Telecom zareaguje na otevřený dopis jednoho z providerů (a zda vůbec na něj zareaguje). Stejně tak ale bude zajímavé, zda hlas INECu zůstane mezi tuzemskými providery osamocen, nebo zda se přidají i další provideři. A jak zareaguje třeba takový NIX?