Vyšlo na www.novinky.cz dne 4.2.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1576.php3

Jak dopadla celoevropská internetová stávka?

Možná jste ji vůbec nezaznamenali, ale přesto proběhla. U nás snad ještě méně než symbolicky, ale jinde to vzali vážně. A například ve Francii se začíná blýskat na lepší časy.

O tom, že na neděli 31. ledna se chystá první "celoevropská" internetová stávka (zaměřená především na zavedení paušálních telefonních tarifů za přístup k Internetu), jsem psal zde na Novinkách minulé pondělí. Pokud jsem stihnul zaznamenat, byla to kromě jednoho dalšího článku v Lidových novinách prakticky jediná zpráva o této chystané akci. Naše "národní" protestní hnutí IPM žádnou viditelnou aktivitu neprojevilo. Ani v tom směru, že by se za ČR ke stávce připojilo - tak aby naše republika byla alespoň uváděna mezi těmi státy, ve kterých jsou uživatelé nespokojeni se stavem místních tarifů za komutovaný přístup k Internetu. Svým způsobem jsme tak vyslali do světa signál, který vyzněl ve smyslu: jsme spokojeni s řešením, které nám nabídnul náš SPT Telecom.

Webový server Bojkot-u si před poslední lednovou nedělí vesele stávkoval sám za sebe (ovšem kvůli havarovanému harddisku), a teprve v den konání stávky se na něm objevil strohý text o tom, že se tento server připojuje ke stávce (tedy nikoli hnutí IPM, ale server bojkot.cz). Šlo víceméně o identický text, jaký se objevil i na třech dalších serverech: Neviditelném psu, Seznamu a Mobilu (tedy na serverech spravovaných tzv. Svatou trojkou). Jiné náznaky souvislosti s celoevropským protestem jsem nezaznamenal, ale samozřejmě nechci tvrdit, že žádné jiné nebyly.

V zahraničí byla podpora mnohem výraznější. Italové, kteří celou akci nejspíše iniciovali, na svém hlavním protestním serveru uvádějí, že místní část stávky byla velkým úspěchem, ale pyšní se pouze 5637 maily od občanů, kteří akci vyjádřili podporu. O nějakém poklesu provozu ani slovo. Zato ve Francii to zřejmě vzali mnohem více vážně, a mohou se proto pochlubit docela výraznými čísly: podle zde uváděné statistiky měli někteří místní provideři pokles provozu až v hodnotách desítek procent. Ještě větší a téměř neuvěřitelná čísla pak hlásí ze Španělska: zde srovnávali stávkový provoz s provozem v neděli 10. ledna. A například provoz v rámci místních síťových news poklesl o celých 97 procent! To by ještě nebylo až tak zázračné, protože news používají hlavně skalní fandové sítě Internet. Ale třeba i objem elektronické pošty byl proti zmíněnému 10. lednu o 87 procent nižší a provoz v rámci místního IRC o 60%. Celkově je pokles internetového provozu během stávky odhadován na 80 procent.

Přinesla ale celoevropská protestní stávka nějaké konkrétní výsledky? Ano, přinesla. Asi nejvíce ve Francii. Hned v úterý 2. února nejvyšší představitel France Telecom (CEO) Michel Bon na konferenci Information and High Technology Forum prohlásil, že jeho podnik v rámci snahy o podporu a rozvoj Internetu zavede paušální tarif pro komutované připojování (tedy zřejmě ne pro všechny místní hovory, ale jen pro ty "internetové").

Úspěšně pokračují snahy o zavedení paušálních tarifů ve Španělsku. Zde dostali místní uživatelé příslib paušálních tarifů téměř pod stromeček - 16.prosince loňského roku na jednání zástupců protestují uživatelské veřejnosti (Asociación de Internautas) a ministerstva hospodářství (Ministerio de Fomento), pod které spadá oblast telekomunikací. Nyní ve Španělsku vystupují na podporu paušálního tarifu i čelní představitelé státní správy a samosprávy, a tak faktické zavedení paušálů je zřejmě na dobré cestě.

Výhody paušálních tarifů dnes mohou využívat uživatelé v Německu (od alternativního operátora Mobilcon a providera Tomorrow), a proto se celoevropské stávky Německo neúčastnilo. Vcelku spokojeni mohou být například uživatelé v Irsku, kde tamní Eircom po zlevnění mezinárodních hovorů prudce snížil i všechny hovory místní (ve špičce o 30 procent, mimo ni o 50 procent). Zajímavého výsledku dosáhli v sousedním Maďarsku, kde pouhou hrozbou stávky dosáhli toho, že místní hovory mimo špičku jsou od určité délky úplně zdarma. Od 18. hodiny do 7. hodiny ranní zde každý místní hovor stojí nejvýše 150 forintů (cca 23,- Kč), bez ohledu na jeho délku.

A co u nás?

Nám asi mohou ostatní jen tiše závidět. Alespoň pokud bychom vzali vážně prohlášení pana Bessela Koka, nejvyššího představitele TelSource, který v jedné z tiskových zpráv SPT Telecom k zavedení tarifu Internet 99 prohlásil:

"Troufám si tvrdit, že nabízíme jedno z nejlepších řešení dokonce v celoevropském měřítku. Mnoho evropských telekomunikačních operátorů tak zůstalo v řešení tohoto problému za námi."