Vyšlo na www.novinky.cz dne 29.1.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1523.php3

Komunikace na prahu 21. století

SPT Telecom v uplynulých dnech vypsal soutěž o nejlepší studentskou práci, zabývající se oblastí informačních technologií. Je určena studentům středních a vysokých škol, soutěží se v ní v pěti tematických okruzích, a je dotována finančními odměnami - vítěz v každé z pěti kategorií dostane na ruku 25 000,- Kč.

Věda a výzkum to v dnešní době opravdu nemají lehké, stejně tak jako školství a studenti - peněz není nazbyt (jsou-li vůbec nějaké), a tak je asi na místě využívat všechny možnosti, které se někde nabízí. Nyní se ke značně omezené nabídce nejrůznějších stimulů přidala i soutěž, kterou vypsal SPT Telecom pod honosným názvem "Komunikace na prahu 21. století". Inzerát seznamující s touto soutěží vyšel v uplynulých dnech například v MF Dnes, a podrobnější informace jsou dostupné na WWW stránkách Telecomu, na adrese http://www.telecom.cz/soutez/index.htm.

Soutěž je určena pro všechny studenty středních a vysokých škol z České republiky, a je rozdělena do následujících tematických okruhů:

 1. Internet jako prostředek zkvalitnění komunikace
 2. Technické novinky v komunikaci
 3. Vliv komunikace na člověka
 4. Obrana proti zneužívání moderních prostředků komunikace
 5. Využití multimédií v komunikaci (ISDN ...)

Jsou to témata poměrně atraktivní, a Telecom podle propozic soutěže hodlá odměnit první tři práce z každého okruhu částkami

 1. 25.000,- Kč za 1. místo
 2. 15.000,- Kč za 2.místo
 3. 10.000,- Kč za 3.místo

Když jsem ale propozice soutěže pročítal podrobněji, poněkud jsem znejistěl, pokud jde o to, co vlastně Telecom chce od studentů.

Dnes je totiž běžné, že se nejrůznější vědecké a naučné projekty, experimenty apod. podporují formou tzv. grantů, neboli účelově přidělených peněz, ze kterých se pak platí faktická práce na projektu (na jeho řešení, resp. realizaci). Jinou formou, připadající v úvahu spíše jen pro menší a méně náročné práce, je poskytnutí určité odměny ex-post, po dokončení celé práce, jako odměnu autorovi a povzbuzení do další práce (v případě studenta například pro podporu jeho dalšího studia). Rozdíl mezi oběma variantami si dovolím ukázat na následujícím příkladu: typickým projektem je například to, že někdo přijde a řekne: "chci studovat, jaký vliv má zvýšení telefonních poplatků na chování komutovaných uživatelů Internetu". K tomu pak dodá: hodlám se ptát takových a takových lidí, klást jim takové a takové otázky, jejich odpovědi vyhodnotím tak a tak, zpracuji podle takové a takové metodiky, výsledek publikuji tam a tam atd. Hlavně ale řekne: bude to trvat tak a tak dlouho, a budu k tomu potřebovat tolik a tolik peněz - a obrátí se na toho, kdo poskytuje tzv. granty, se žádostí o poskytnutí příslušných financí. Teprve až je získá, dá se do práce.

Naproti tomu druhá varianta odpovídá tomu, že někdo přijde a řekne "zkoumal jsem, jaký vliv má zvýšení telefonních poplatků na chování komutovaných uživatelů Internetu". Použil jsem takovou a takovou metodiku, ptal se takového a takového okruhu lidí, a vyšlo mi to a to. Svou práci, plně dokončenou a třeba i svázanou do úhledné výzkumné zprávy či jiné formy dokumentu, pak předloží hodnotiteli, který ji může ocenit dodatečným udělením nějaké finanční prémie (či jinou formou odměny) - dodatečnou proto, že celá práce vlastně již byla provedena, a náklady na ní již byly vynaloženy, a vše proběhlo podle určitého časového harmonogramu, který je samozřejmě také znám.

Nyní proč to vše tak podrobně rozvádím: po přečtení inzerátu SPT Telecom v novinách jsem nepochyboval o tom, že jde o tuto druhou variantu: student vypracuje nějakou práci, třeba jako svou ročníkovou, semestrální apod., a pokud je dobrá a hodnotná, přihlásí ji do soutěže, a je-li vybrána, něco za ni dostane. Takhle by to asi bylo nejlogičtější.

Nicméně po přečtení WWW stránek o soutěži jsem poněkud znejistěl. Zde se totiž nemluví o "studentských pracech", ale o "projektech". To by ještě nemuselo nic znamenat, byť slůvko projekt naznačuje spíše první z obou výše citovaných variant (někdo teprve chce udělat nějakou práci, a projekt specifikuje co a jak to chce udělat).

V části, která je na WWW stránkách Telecomu věnována podrobnostem, se praví:

Vaše práce by měla obsahovat následující formality:
 • Název
 • Cíle projektu
 • Vypracování samotného projektu (maximálně v rozsahu 5 stran A4 + přílohy)

Ani to ještě nemusí být ve sporu s tím, že Telecom má na mysli druhou z obou variant, tedy že požaduje již hotový výsledek práce studenta (to by mohlo být ono "vypracování samotného projektu").

Nejvíce mne ale zaráží následující dovětek k požadavkům:

Pokud je to možné, pokuste se závěrem specifikovat také:
 • Potřebné technické zázemí k realizaci projektu
 • Přibližný návrh rozpočtu na uskutečnění projektu
 • Harmonogram realizace

Pokud by Telecom skutečně měl na mysli již hotové práce, proč by se ptal na odhady toho, co je požadováno k jejich realizaci (co do technického zázemí, peněz i času). U již provedené práce přece již musí být známo, jaké bylo použito technické zázemí, kolik peněz to stálo (ne kolik by to teprve mělo stát), a je samozřejmě je již také známo, jak dlouho to trvalo.

Zajímavé je to i z toho pohledu, že SPT Telecom na úvodní WWW stránce k vypisované soutěži uvádí:

A pokud někdo z vás přijde s něčím opravdu "převratným", SPT TELECOM uhradí náklady spojené s realizací takového projektu.

Povšimněte si termínu "realizace projektu", který je přeci jen odlišný od jinde uvedeného požadavku na "vypracování projektu". A co znamená termín "uskutečnění projektu", když vyhlašovatel soutěže chce znát "přibližný návrh rozpočtu na uskutečnění projektu".

Co tedy vlastně má Telecom na mysli, a co by mělo být zasíláno do soutěže? Nejspíše již vypracované (a již "zafinancované") práce, a ne teprve žádosti o financování budoucích (dosud nevykonaných) prací, neboli žádosti o granty. Tak to ostatně odpovídá logice věci, když je celá soutěž určena studentům středních a vysokých škol. Nebo se mýlím?

Malá poznámka na závěr

SPT Telecom si v poslední době notně pošramotil svou reputaci - jak svou tarifní politikou, tak i způsobem jednání s veřejností a výroky svých představitelů (například neschopností a neochotou vysvětlit důvody zavedení sestavovacího poplatku u tarifu Internet 99). Nyní se ale zřejmě dočkáme určitých snah o nápravu této pošramocené reputace. První vlaštovka v podobě studentské soutěže je již na světě, a je asi správné ji posuzovat realisticky, podle toho v čem spočívá a co skutečně obnáší - a ne podle toho, kdo za ní stojí a co si o něm myslíme. Pokud pomůže studentům získat motivaci k vlastní odborné aktivitě a vítězům i jisté finance, pak je určitě přínosem.

A kromě toho - změnu pohledu veřejnosti na Telecom budou v rozhodující míře ovlivňovat jiné věci, než nejrůznější formy sponzoringu.