Vyšlo na www.novinky.cz dne 25.1.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1496.php3

V neděli 31. ledna proběhne celoevropská internetová stávka

Protesty uživatelů internetu proti zvyšování místních tarifů v různých zemích Evropy budou dále pokračovat. Na neděli 31. ledna je vyhlášena první mnohonárodní protestní akce. Zatím je do ní přihlášeno osm zemí: Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko a Švýcarsko.

V minulém roce začaly telekomunikační společnosti v mnoha zemích Evropy reagovat na měnící se poptávku po telekomunikačních službách. Jelikož v důsledku různých alternativ (jako je callback či různé formy internetové telefonie a telefonie mobilní) klesá poptávka po "dálkových" hovorech, ale naopak roste poptávka po hovorech místních, včetně hovorů sloužících potřebám přístupu k internetu, rozhodly se telekomunikační společnosti ke změně struktury svých zisků (což obvykle označují jako rebalancování tarifů). Zlevnily hovory dálkové (meziměstské a mezinárodní), ale na druhé straně zdražily hovory místní - často takovým způsobem, že to hrozilo doslova zlikvidovat komutované uživatele internetu.

Proti tomuto chování se koncem loňského roku zvedla vlna protestů v mnoha zemích Evropy (včetně ČR) a v různých zemích přinesly tyto protesty různé výsledky. Někde došlo k zavedení paušálního (časově neomezeného) tarifu (například v Irsku nebo Německu (mimo špičku u jednoho z alternativních operátorů)), jinde k podstatnému snížení (ale nikoli k zavedení paušálních) tarifů (například v Německu u DT, ve Španělsku). Jsou ovšem i země, kde nedošlo k prakticky žádné změně (např. v Itálii a ve Francii).

V zemích, kde uživatelé internetu nejsou s výsledkem spokojeni či nepovažují jej za dostatečný, se nyní rozhodli pro koordinovanou mnohonárodní stávku, a to opět abstinenčního charakteru - vyzývají uživatelskou veřejnost, aby v neděli 31. ledna vyjádřila svůj protest proti časově závislým tarifům za místní hovorné. Podrobnosti celé akce zatím nejsou příliš jasné, iniciátory jsou nejspíše Italové. Výsledky akce by měly být oznámeny 3. února (zřejmě půjde o statistiky poklesu provozu).

Akci organizují následující spolky a společnosti:

Francie

Itálie

Nizozemsko:

Polsko:

Portugalsko:

Řecko:

Španělsko:

Švýcarsko: