Vyšlo na www.novinky.cz dne 26.1.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1493.php3

Telecomu roste konkurence

Na naší domácí telekomunikační scéně se rýsují další dva subjekty, které by časem mohly konkurovat dosud monopolnímu SPT Telecom. Vedle již fungujícího Aliatelu by to měl být společný podnik Českých radiokomunikací a dánského TeleDanmark. Do hry zřejmě promluví i ČD Telekomunikace - ale kdo za nimi stojí? Je to nizozemská KPN?

Minulý týden, v pátek 22. ledna, podepsaly České radiokomunikace a dánský TeleDanmark (mimochodem jeden z neúspěšných zájemců o privatizaci SPT Telecom) dohodu o založení společného podniku pro poskytování telekomunikačních služeb. Podle tiskové zprávy by tento společný podnik měl poskytovat své služby na českém trhu a mělo by se jednat o datové telekomunikační služby a služby internetu. Dalším záměrem zakladatelů je pak to, aby jejich společný podnik poskytoval i veřejné hlasové služby (neboli: služby telefonní), jakmile bude náš trh v této oblasti liberalizován (k čemuž by mělo dojít počátkem roku 2001).

Datum faktického založení společného podniku nebylo v tiskové zprávě nijak upřesněno, podle zpráv tuzemských sdělovacích prostředků by k tomu mělo dojít ve druhé polovině tohoto roku. Z dikce tiskové zprávy přitom vyplývá , že společný podnik by mohl začít fakticky fungovat ještě před liberalizací trhu hlasových služeb (a nabízet datové služby a internet).

Oznámeno bylo i vlastnické "složení" nového společného podniku - oba partneři by v něm měli mít stejný podíl, tj. 50 procent.

Spojení Českých radiokomunikací s dánským TeleDanmark přitom není žádným bleskem z čistého nebe, oba podniky jsou již vzájemně provázány. V roce 1997 zakoupil TeleDanmark 20,8 procenta akcií Českých radiokomunikací. V červnu 1998 pak bylo základní jmění Českých radiokomunikací navýšeno vydáním nových akcií na londýnské burze, přičemž TeleDanmark na této emisi participoval a udržel si svůj podíl 20,8 procent.

Samotné České radiokomunikace jsou přitom majoritním vlastníkem úspěšné společnosti Radiomobil, provozující síť mobilních telefonů GSM Paegas. Orientace nově zakládaného společného podniku na "klasickou" (pevnou) telefonii je proto spíše logickým pokračováním dosavadního působení Radiomobilu v oblasti telefonie a snahy plně využít všech možností zejména v oblasti bezdrátových přenosových technologií, které mají České radiokomunikace.

Kdo stojí za společností ČD Telekomunikace?

V uplynulých dnech se v našich médiích hodně hovořilo i o firmě ČD Telekomunikace s.r.o., jako o dalším subjektu který by mohl poskytovat telekomunikační služby na našem domácím trhu. Jaké trumfy ale má tento dosud nepříliš známý subjekt v ruce? Díky čemu by mohl významněji promluvit do opravdu vysoké hry?

Společnost ČD Telekomunikace s.r.o. je zapsána v bchodním rejstříku od 18.4.1994. V témže roce uzavřela dlouhodobou exkluzivní smlouvu s Českými drahami o vybudování a provozování vysokokapacitní přenosové telekomunikační sítě. Oním trumfem v ruce je tedy právo využít pozemků podél tratí k pokládce datových kabelů, zcela jistě optických. Vzhledem k hustotě naší železniční sítě to je skutečný trumf, protože příslušné pozemky jsou ve vlastnictví Českých drah, takže pokládka kabelů je záležitostí víceméně technickou (nevyžaduje například složitá jednání o odkoupení pozemků, dohledání jejich vlastníků atd.). Však se také v našem tisku již objevily zprávy o tom, že pokládka optických kabelů a vybudování celého přenosového systému by měly být završeny ještě v letošním roce. Pro dostatečně silného investora to opravdu může být příslovečná procházka růžovým sadem. Ale kdo bude tímto silným investorem, který skrze ČD Telekomunikace s.r.o. bude moci vstoupit na náš telekomunikační trh?

Zajímavý článek o vlastnickém pozadí firmy ČD telekomunikace se nedávno objevil na Mobil serveru. Dochází k závěru, že v dubnu loňského roku byla společnost ČD Telekomunikace prodána nastrčené firmě (Intermet Enterprises Limited se sídlem v Dublinu) a že identita "skutečného vlastníka" není známa.

V obchodním rejstříku, který je na internetu veřejně dostupný, si lze vyhledat (zde), že do data zmíněného převodu byla spoluvlastníkem ČD Telekomunikace s.r.o. jiná firma, a to CRT a.s. Jedním z jednatelů ČD Telekomunikace s.r.o. byl až do data převodu pan ing. Pavel Rosendorf, který je současně i předsedou představenstva společnosti CRT a.s. (opět podle obchodního rejstříku, viz zde). Tentýž pan Rosendorf byl a je ředitelem (jednatelem) společnosti Eunet Czechia s.r.o. (dříve Internet CZ, ještě dříve Conet), viz zde, kterou odkoupil a nyní plně vlastní nadnárodní Eunet International. Jde o tentýž Eunet International, který se spojil s americkým telekomunikačním gigantem QWEST Communications International (viz zde). Tento QWEST přitom nedávno oznámil vytvoření společného podniku s nizozemskou telekomunikační společností KPN (viz zde) - nový KPNQwest by měl vytvořit a spravovat vysokokapacitní evropskou optickou síť, která vznikne z existující sítě páteřní sítě EuroRings ve vlastnictví KPN a propojí ji s vysokokapacitní sítí Qwestu. Pro eventuelní rozšíření takovéto páteřní optické sítě i do České republiky by pokládka kabelů vedle železničních kolejí jistě byla vhodným a přirozeným řešením. Zmíněná společnost KPN je přitom skrze konsorcium TelSource strategickým partnerem našeho SPT Telecom...

Výše naznačené souvislosti, inspirované účastí jedné a téže osoby ve více různých společnostech současně, jsou samozřejmě pouhými spekulacemi autora tohoto článku. Je ale čirou náhodou, že kauzu ČD Telekomunikace s.r.o. poprvé otevřel ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám na tiskové konferenci, která měla být věnována problematice SPT Telecom a úloze strategického partnera, ve kterém je majoritně zastoupena právě nizozemská KPN?