Vyšlo na www.novinky.cz dne 19.1.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1448.php3

Pozvánka na PIWo

Přípravy na nadcházející druhý ročník konference Prague Internet World (PIW) vrcholí. Pořadatelé informovali o novinkách na tiskové konferenci, kde zazněly i další aktuality z českého Internetu. Dokonce zde padly zmínky i o některých aktualitách kolem IT na nejvyšší vládní úrovni.

Letošní ročník konference (a výstavy) Prague Internet World, v pořadí již druhý, proběhne na přelomu března a dubna (konkrétně 30.3. až 1.4.1999). Významnou změnou bude i místo jeho konání - po loňské premiéře v Obecním domě proběhne druhý ročník v pražském Veletržním paláci.

Tisková konference pořadatelů byla věnována hlavně programu - jeho sestavení se věnuje Přípravný výbor PIW 99, který byl sestaven z představitelů význačných firem a státních institucí (složení viz zde ).

[Obr: tiskovkapiw.gif (62668 Bytes)]
Z tiskové konference
Již od srpna loňského roku přitom probíhala tzv. předregistrace , v rámci které se zájemci mohli sami hlásit s návrhy na vystoupení. Tyto předregistrace pak vyhodnotil výše zmíněný Přípravný výbor PIW 99, který sestavil první předběžnou verzi programu (viz zde) (která zřejmě ještě bude dále upřesňována). Další podrobnosti (včetně informací pro vystavovatele) jsou k dispozici na WWW stránkách konference, na adrese http://www.internetworld.cz.

Společnost Mecklermedia prodána!

Z informací, které na tiskové konferenci zazněly, mě zaujala zpráva o odkoupení společnosti Mecklermedia, která zastřešuje celý mezinárodní řetězec konferencí Internet World (a vlastní k němu příslušná práva). Společnost Mecklermedia byla na sklonku loňského roku koupena společností Penton Media (www.penton.com), která se zabývá vydavatelskou činností (ale dosud bez užšího vztahu k Internetu - vydává např. prestižní Industry Week, či Electronic Design, Electronics a další). Zakladatel společnosti Mecklermedia, pan Alan Meckler, si přitom ponechá dosavadní dceřinnou společnost Internet.com (která nyní bude společným podnikem, neboť ji z 80 procent bude vlastnit pan Meckler a z 20 procent Penton), bude s vydavatelstvím Penton úzce spolupracovat a zřejmě se zaměří na on-line publikování a provozování dosavadních WWW serverů.

Vláda se chystá na problém roku 2000

[Obr: karelberka.gif (29009 Bytes)]
Hostem tiskové konference byl i pan Karel Berka, v roce 1995 (se svou firmou Telis) neúspěšný kandidát na privatizaci SPT Telecom. Dnes je pověřen řízením Úřadu pro státní informační systém. Také je sekretářem nedávno zřízené Rady pro státní informační politiku při vládě ČR (a kromě toho je rovněž členem Přípravného výboru PIW 99). Ve svém vystoupení vyjádřil podporu konferenci a kromě několika obecnějších frází o podpoře moderních informačních technologií slíbil, že se pokusí zajistit, aby letošní ročník PIW-a zahájil místopředseda vlády Pavel Mertlík, do jehož resortu problematika informačních technologií spadá.

V diskusi s panem Berkou pak zazněly i některé další zajímavé informace. Například o tom, že vláda by ráda využila internet k podpoře rozvoje podnikání. Pokud jde o rozvoj samotného internetu (a pokud jsem pana Berku správně pochopil), podle představ vlády by se podpora jeho rozvoje měla ubírat především jeho zaváděním do veřejných knihoven, kam by lidé přicházeli a zde s ním pracovali (a výsledky své práce si zřejmě odnášeli domů na disketách). Připojovat knihovny k internetu je samozřejmě velmi žádoucí, ale chápat to jako vhodnější alternativu k možnosti individuálního přístupu uživatelů k němu, přímo z jejich kanceláří a domovů? Obdobnou představu jsem před časem načrtnul zde na Novinkách v parodickém článku o nové službě Internet Off Line (vyšlo to na Silvestra v rubrice Boulevard a samozřejmě to bylo myšleno jako žert) - zde to ale vláda nejspíš myslí vážně.

Další zajímavou informací, která zazněla z úst pana Berky, bylo to, že vláda se hodlá zabývat problémem roku 2000 a ustavit k jeho řešení vládního koordinátora, kterým by měl být šéf Úřadu pro státní informační systém, tedy sám pan Berka. Doufejme jen, že se podaří zvládnout všechny nezbytné administrativní kroky včas, tak aby příslušní odborníci mohli začít pracovat co nejdříve (nejlépe ještě letos). Jinak bychom se asi nedočkali žádných konkrétních výsledků dříve než v roce 1901.

Co nového z kuchyně MIA

Na tiskové konferenci společnosti MIA, která je pořadatelem Prague Internet Worldu, samozřejmě nemohly chybět aktuality z její webové kuchyně.

První informací byla zpráva o novém designu služby Zmije. Ta v uplynulých dnech dostala nový a slušivější grafický kabát a doznala také určitého přeuspořádání. V jeho rámci byly přesunuty stručné anotace aktuálně změněných stránek (například Novinek) na samostatnou stránku, zatímco na hlavní domovské stránce zůstala jen základní nabídka předmětových kategorií, do kterých jsou zařazovány odkazy na jednotlivé zdroje. Tím se Zmije více přiblížila klasickým "odkazovníkům" (například Seznamu či Atlasu), ale s tím podstatným rozdílem, že Zmije je stále "katalog s vlastním názorem" - nečeká, že mu popis nových zdrojů poskytnou jejich provozovatelé (jako to očekává Seznam i Atlas), ale vytváří si tento popis sama, vlastními silami (resp. silami vlastních zaměstnanců).

Druhá informace se týkala nové podoby oblíbené Trafiky. Ta dostala novou grafickou tvář koncem minulého týdne a byla prohlášena za "pořádný český portál". Mohu-li soudit podle prvních dojmů, zatím nenabízí nic kvalitativně nového (spíše naopak, protože z nové verze domovské stránky například zmizela nabídka pokročilého vyhledávání). Podle tiskové zprávy jde ale jen o začátek delšího procesu změn, v rámci kterého by teprve mělo docházet k "portálovatění" Trafiky - k přidávání nových služeb a rozšiřování možností personalizace. Finálním termínem pro "pořádný český portál" by měl být první duben, kdy by nová podoba Trafiky měla být hotova na 99,9%.