Vyšlo na www.novinky.cz dne 13.1.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1446.php3

eCity - virtuální město budoucnosti

Úterý 12. ledna se stalo důležitým mezníkem na naší cestě k tomu, co doopravdy je tzv. informační společnost. Tento den byl slavnostně položen základní kámen nového virtuálního města eCity.

Ihned poté, co opadla mračna prachu zvířená odstřelem staré zástavby, vjel na staveniště celý roj buldozerů. Jejich úkolem je odklidit sutiny a připravit terén pro nástup dalších stavebních mechanismů. Ty se pak postarají o vyhloubení potřebných základů, o jejich zalití pevným betonem, i o vystavění železobetonového skeletu a jeho osazení panely. Na místě starých cihlových domků tak záhy vyroste moderní víceúčelová stavba z betonu, oceli a skla. Časem k ní přibudou další nádherné budovy, a s nimi se zrodí celé nové město jménem eCity ……

… prr, dost, takhle to opravdu není.

Dnes už se mohou stavět i úplně jiná města. Taková, která nevyžadují žádná stavební povolení ani nemusí zapadat do žádného územního plánu. Jsou to města virtuální, která nemají hmotnou povahu a existují pouze díky možnostem informačních a telekomunikačních technologií - a přesto v nich lze dělat takové věci, které lze zahrnout pod širší pojem "žití". Ve virtuálním městě (či celém virtuálním světě) se můžete setkávat s dalšími lidmi, povídat si a dělit se s nimi o své dojmy, starosti i slasti, neboli vést celý "společenský život" neznající hmotných bariér typu geografické vzdálenosti. Ve vhodně koncipovaném virtuálním městě můžete dělat i mnoho dalších věcí, jako třeba pracovat, dostávat mzdu, bydlet, vzdělávat se, mít účet v bance, investovat své peníze či je jen tak bezhlavě utrácet, nakupovat a platit za poskytnuté zboží a služby - zkrátka budovat si celou svou "virtuální" kariéru. Připadá vám to jako hra? Připomíná vám to některou ze známých strategických simulačních her?

[Obr: ecity.gif (16750 Bytes)]

Pravda, představa virtuálního města, umožňujícího bohatý virtuální život velkému počtu vzájemně nezávislých jedinců, asi má něco společného s hrou. Ale to, co přichystala a nyní začíná realizovat Expandia banka, ve spolupráci se svými partnery, není myšleno jako hra - je to příprava na to, jak budeme vykonávat mnoho každodenních činností v blízké budoucnosti (a v mnoha případech tak můžeme činit už dnes).

Do budoucna totiž budeme stále více věcí dělat způsobem, který má jen málo společného s naším dosavadním "kamenným" světem a dosavadním způsobem života. Třeba s věčně nenáviděným papírováním, s čekáním ve frontách, se závislostí na něčí otevírací době, s hledáním místa na zaparkování a s cestováním vůbec, s nošením hotovosti po kapsách atd. Do budoucna budeme stále více každodenních činností - včetně vybírání zboží a služeb, nakupování, placení atd. - řešit pohodlněji a efektivněji elektronickou cestou, díky možnostem informačních a telekomunikačních technologií. Třeba prostřednictvím Internetu, či prostřednictvím mobilních telefonů, které se stále více stávají obecnějším terminálem pro nejrůznější služby, než jen pouhým mobilním "mluvítkem". Časem se možná objeví ještě další prostředky, ale to podstatné se nezmění - budou to stále jen prostředky. Důležité bude to, k čemu a jak je lidé budou používat.

Smyslem nově budovaného virtuálního města eCity je pomoci lidem, aby snáze překonali určitou setrvačnost a odhodlali se "dělat věci jinak" - moderněji, efektivněji, i pohodlněji. V rámci virtuálního města eCity si takovéto činnosti budou moci vyzkoušet maximálně bezbolestným způsobem, zdarma, bez jakýchkoli "vstupních" (pořizovacích) nákladů, i bez rizika újmy na své peněžence při praktickém zkoušení nejrůznějších elektronických transakcí.

Z paralelní Expandia banky je celé virtuální město

První náznak toho, co Expandia banka chystá, přišel v listopadu loňského roku na setkání s novináři, které Expandia banka uspořádala pod názvem eForum (viz má reportáž, i oficiální stránku eFora). Tehdy se představa teprve rodila a byla založena na tom, že Expandia banka chce uvést do provozu další banku, paralelně vedle té stávající - s tím podstatným rozdílem, že tato paralelní banka bude pracovat s fiktivními (virtuálními) penězi. Deklarovaným záměrem přitom bylo umožnit lidem, aby si možnosti všech forem přímého bankovnictví vyzkoušeli zdarma, beze strachu z možných chyb a ztrát reálných peněz (a tím snáze překonali určitou počáteční psychologickou bariéru).

[Obr: ecity3.gif (12892 Bytes)]

Již na eForu se představitelé Expandia banky zmiňovali také o tom, že by rádi spojili své úsilí s dalšími subjekty, tak aby se nabízená možnost "praktického osahání" týkala nejen samotných bankovních transakcí, ale celého řetězce činností, zapadajících do širšího konceptu elektronické komerce. Tedy včetně výběru zboží a služeb, faktického nakupování, placení, a také dodávání - samozřejmě s využitím virtuálních peněz z virtuální banky.

Myšlenka virtuálního města s názvem eCity, které by těmto možnostem dodalo ucelený rámec, se poprvé se objevila na WWW stránkách eFora až po jeho skončení.

Představa eCity dostává lidskou dimenzi

[Obr: logoecity.gif (2573 Bytes)]
Ještě později doznala myšlenka eCity dalších vylepšení, především v rovině "lidské" - ve virtuálním městě budou moci existovat celé virtuální komunity lidí, které budou mít možnost vzájemně komunikovat prostřednictvím tzv. chat-u.

Představa příslušnosti k širší komunitě obyvatel virtuálního města bude dále umocněna zavedením konceptu "obyvatele" eCity - ten, kdo o to projeví zájem, se může stát obyvatelem eCity. Dokonce mu budou vystaveny doklady ("fyzická" průkazka, která bude zaslána běžnou listovní poštou). Do začátku mu místní virtuální Expandia banka otevře bankovní účet, a na něj vloží 500 000,- korun (ale pozor, pouze virtuálních, tzv. eKorun)! Další osud však již bude plně v rukou každého jednotlivého obyvatele virtuálního města - bude muset pracovat (ale bude za to dostávat mzdu, samozřejmě závislou na tom jak dobře se věnuje přiděleným úkolům), bude si muset sehnat bydlení, bude platit za nejrůznější služby i zboží atd., bude mít možnost zábavy a vzdělávání - sám si tedy bude budovat svou virtuální kariéru ve virtuálním městě. Vše přitom i s určitým přesahem do "reálného" (nevirtuálního) života - obyvatelé eCity budou mít možnost získat i věcné ceny, o které se bude v průběhu života města eCity hrát. Podle organizátorů prý nebudou chybět ani výhry v podobě skutečných peněz.

Samozřejmě bude možné (a jistě podporované) i to, aby obyvatelé eCity sami přecházeli z "virtuálního" do "reálného" - třeba když si dostatečně vyzkouší práci s virtuální Expandia bankou, budou se moci snadno stát klienty její reálné verze, nakládající s reálnými penězi. Podobně pro další subjekty, které budou nabízet své produkty a služby v eCity - když si někdo vyzkouší nákup v eCity a platbu virtuálními penězi, a bude chtít to zkusit naostro, s reálnými produkty a reálnými penězi, jistě mu v tom nebude bráněno. Právě zde je přitom nutné hledat "ekonomické pozadí" celého značně osvětového projektu, které motivuje zúčastněné firemní subjekty k jeho financování.

[Obr: zakladnikamenecity.gif (77750 Bytes)]
O slavnostní poklepání na základní kámen eCity se postarala tisková mluvčí Radiomobilu Tereza Kakosová

Pokládka základního kamene

Slavnostní položení základního kamene virtuálního města eCity (ve skutečnosti šlo o pouhé symbolické poklepání), se odehrálo na tiskové konferenci právě v již zmiňované úterý 12. ledna, na tiskové konferenci. Tu kromě Expandia banky uspořádali také jeho dva hlavní partneři v celém projektu, společnost Radiomobil a SPT Telecom. Přitom Radiomobil přispěje do projektu eCity zajištěním celé agendy kolem přístupu do virtuálního města pomocí mobilních telefonů, a SPT Telecom poskytne připojení k Internetu zdarma a také bezplatnou informační linku (na explicitní dotaz přítomných novinářů však bylo upřesněno, že "připojení k Internetu zdarma" je míněno pouze jako bezplatné poskytnutí tzv. registrační sady pro službu Internet OnLine).

Jedním ze zajímavých prvků je možnost použít virtuální mobilní telefon GSM (realizovaný appletem na WWW stránkách Radiomobilu). Pomocí tohoto virtuálního mobilu můžete vykonávat v rámci eCity vše, co můžete dělat i s reálným mobilem - například zadávat peněžní transakce, nakupovat, dostávat avíza o uskutečněných transakcích, ale třeba také přijímat informační služby, které budou v rámci virtuálního města eCity nabízeny příslušnými subjekty (například zpravodajství ČTK).

Zájem nejrůznějších subjektů o aktivní "působení" ve virtuálním městě je podle představitelů Expandia banky velký - podle dostupných informací budou v eCity nabízet své zboží a služby firmy jako cestovní kancelář Fischer, výrobce automobilů Škoda Auto, letecká společnost British Airways, výrobci spotřebního zboží Nike, Reebok, Baťa, Author a Minolta. Z oblasti zábavy pak Warner Bros., BMG a z médií ČTK, iDNES a Annonce, přičemž s dalšími se jedná - vlastně se již dnes takto rozprodává "prodejní plocha" ve virtuálním eCity. Ve chvíli, kdy město přijme první obyvatele, už bude většina komerčních ploch obsazena jak prodejci, tak provozovateli nejrůznějších služeb, připravených na první zákazníky.

Samotný projekt eCity by měl být spuštěn k půlnoci 1. března 1999 , přičemž již dnes jsou dostupné jeho WWW stránky, na adrese http://www.ecity.cz. Zatím zde ale mnoho nenajdete - kromě odpočítávání doby zbývající do spuštění zde naleznete tiskovou zprávu organizátorů, a také kontakt na ně.