Vyšlo na www.novinky.cz dne 7.1.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1414.php3

www.eXtravýzva.cz - nový pořad ČT, s internetovým supportem

Nový soutěžní pořad z produkce ČT se snaží využít Internetu k navázání užšího kontaktu s divákem. Nabízí mu nejen více informací o soutěžících a samotné hře, ale umožňuje mu také do hry aktivně zasáhnout.

[Obr: extravyzvalogo.gif (5267 Bytes)]
Nový televizní pořad s názvem www.eXtravýzva.cz je svým zaměřením typickým soutěžním pořadem pro diváka, který se chce bavit (resp. nechce u obrazovky příliš přemýšlet, abych to řekl více na rovinu). Nechybí zde nic, co je zřejmě povinnou ingrediencí všech pořadů tohoto typu - neustálý pohyb, nějaké to napětí, barevnost, zajímavé exteriéry, ztřeštěné nápady atd. - obecně to, co televize musí servírovat divákovi, aby si udržela jeho pozornost a on nepřepnul na jiný program, či dokonce kouzelnou bedýnku nevypnul úplně. Nechci zde podrobněji rozebírat tento "povinný základ", rád bych se zastavil spíše u toho, co má zmíněný pořad navíc oproti obvyklé koncepci zábavného soutěžního pořadu.

Tímto prvkem "navíc" je právě Internet. Ne snad že by v soutěžním pořadu šlo o Internet jako takový, v tom smyslu, že by soutěžící soutěžili v disciplínách týkajících se Internetu či souvisejících s ním. To nikoliv. Internet je zde použit jen jako další z prostředků kontaktu s divákem, a to vedle již tradičních a osvědčených prostředků, zejména telefonu. Jak je ostatně patrné z obrázků, televizní divák může zasahovat do hry tím, že telefonuje na stanovená telefonní čísla a tím přiděluje své preferenční hlasy jednomu nebo druhému soutěžícímu družstvu. To je úplně stejný princip, jaký se používá například v publicistických pořadech typu Arény apod.

[Obr: extravyzvahlasovani.gif (52660 Bytes)]
Hlasovat ve prospěch soutěžících družstev lze po telefonu

Novum je v tom, že soutěžní pořad jako takový má své domovské stránky na Internetu (na adrese http://www.extravyzva.cz, pozor na absenci čárky nad y). Na těchto stránkách se diváci mohou dozvědět základní informace o soutěži: že dvě soutěžní družstva v každém dílu nejprve absolvují před televizními kamerami "nervydrásající soutěžní disciplíny" (jinde nazvané jako "dobrodružné adrenalinové hry"), aby poté mohli prokázat své kombinační schopnosti v logistické dohře zvané eXtrakeX. Jen pro představu, první soutěžní disciplínou prvního dílu bylo "koulení" soutěžícího v obrovské kouli, s cílem porazit co nejvíce tyčí, ze kterých spadnou tzv. keXy (viz obrázek).

[Obr: extravyzvakoule.gif (60644 Bytes)]
Jedna ze soutěžních disciplín: soutěžící zavřený do obrovské koule má porazit co nejvíce tyčí

I další soutěžní disciplíny pak spočívají v tom, že členové soutěžících družstev sbírají písmenka (resp. tzv. keXy) a v závěru soutěže pak z těchto písmenek skládají česká slova (podstatná jména). Právě toto je princip závěrečné soutěžní hry eXtrakeX (což je písmenková hra připomínající scrabble).

[Obr: extravyzvatabule.gif (65354 Bytes)]
tabule, na které soutěžící vytváří česká slova (hra eXtrakeX)

V jednotlivých dílech soutěže přitom soutěží vždy dvě čtyřčlenná družstva reprezentující střední školy z celé ČR. Jejich seznam je na WWW stránkách soutěže uveden (zde) a každé družstvo (resp. škola, kterou reprezentuje) se uživatelské veřejnosti představuje vlastními stránkami, na které vedou ze zmíněného seznamu odkazy. Každý uživatel Internetu si tak může zjistit, co je která škola zač. Hlavně ale může tato družstva v soutěži podpořit tím, že jim přidá další soutěžní body. Není to ale tak jednoduché, aby každý mohl přidat kterémukoli družstvu kolik bodů ho napadne, to by ostatně ani nebylo zcela korektní. Místo toho musí uživatel Internetu sám "zabodovat" v soutěži nazvané "keXeso". Je to vlastně obdoba klasického Pexesa realizovaná ve formě Java appletu na stránkách soutěže (zde). Úspěšný hráč, kterému se podaří najít všechny dvojice symbolů, má možnost odeslat prostřednictvím appletu zpět svůj výsledek - zejména čas, za který se mu podařilo dospět ke kýženému cíli. Takto zaslané časy se pravidelně (zřejmě 1x týdně, při příležitosti vysílání dalšího dílu) vyhodnotí, a hráč s nejkratším časem získává 100 bodů (druhý 99 bodů atd.). Tím vzniká žebříček TOP 100, který je na Internetu také zveřejněn (zde).

Jak ale tato divácká soutěž souvisí s 26 soutěžícími školami a jejich družstvy? Každý uživatel, který úspěšně dohraje keXeso a "odešle" svůj dosažený čas, může současně stanovit, komu se mají připočítat body, které eventuelně získá při pravidelném vyhodnocení v rámci žebříčku TOP 100. Teprve celkový součet takto získaných bodů a bodů získaných v samotné TV soutěži pak určuje pořadí jednotlivých škol (viz zde).

První díl pořadu www.eXtravýzva.cz byl odvysílán v úterý 5. ledna od 16:55 na ČT 1 (a reprizován den poté, ve středu 6. 1. od 11:45 na ČT2). Další díly zřejmě budou v následovat ve stejných vysílacích časech (ale raději sledujte aktuální programy televize).

Pořad www.eXtravýzva.cz však není jediným novým pořadem České televize, který má něco společného s Internetem - již tuto neděli (10. 1. 1999) se na ČT 2 od 20:00 objeví další nový pořad jménem Zavináč. Ten by již měl být "o Internetu".