Vyšlo na www.novinky.cz dne 5.1.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1406.php3

Tuší to mnozí, ale kdo to dokáže?

Získalo konsorcium TelSource 27 procent akcií SPT Telecom a téměř absolutní moc nad tímto podnikem na základě férového vítězství ve výběrovém řízení, nebo naopak podvodem, prostřednictvím vysokého úplatku? Odhalit pravdu se snažila reportáž nizozemské televize KRO, připravená spolu s našimi Lidovými novinami.

Tvrzení o tom, že konsorcium TelSource zvítězilo v roce 1995 ve výběrovém řízení na strategického partnera SPT Telecom nikoli díky kvalitě své nabídky, ale díky výši poskytnutého úplatku, se na naší domácí scéně objevují již delší dobu. Dosud ale nepřekročily hranici spekulací, protože nikdo je nebyl schopen podložit důkazy. Navíc se dosud jednalo vždy jen o spekulace "tuzemské", které zahraniční zdroje rezolutně vyvracely a popíraly.

[Obr: botterovakpn.gif (51278 Bytes)]

Nyní se právě v tomto bodě objevuje jisté novum - zdá se, že určité náznaky přichází i ze zahraničí, přímo z jámy lvové (z Nizozemska, od bývalých zaměstnanců zdejšího polostátního telekomu KPN, který je majoritním akcionářem konsorcia TelSource). V nedělní reportáži, kterou připravila zdejší televizní stanice KRO ve spolupráci s našimi Lidovými novinami, dva bývalí pracovníci KPN (Inekke Botterová a Luc Steegmans) explicitně potvrdili poskytnutí úplatku ve výši několika milionů dolarů na Ukrajině, v rámci tamní privatizace telekomunikací. Doprovodný komentář pak naznačoval, že podobnou taktiku použil KPN i u nás.

[Obr: mosinger.gif (50272 Bytes)]

Konkrétní výroky ohledně privatizace našeho Telecomu však ve zmíněné reportáži zaznívaly jen z úst našich lidí. Nejvíce prostoru dostal v reportáži nizozemské televize pan Mosinger, zástupce drobných akcionářů Telecomu. Ten otevřeně hovořil o uplácení našich představitelů, ale pokud jsem stihl zaznamenat, vždy se jednalo jen o nepřímá svědectví typu "znám očité svědky, kteří mi to potvrdili", bez konkrétních jmen a jiných přesnějších údajů. V současné době, kdy stále ještě probíhá policejní vyšetřování, to asi jinak nejde.

[Obr: tvnovauplatek.gif (62670 Bytes)]
Kauze kolem podezření z úplatků se věnovala i TV Nova

S probíhajícím vyšetřováním souvisí i závěr reportáže, ve které se její autoři setkali s jedním z vyšetřovatelů (kauzy financování politických stran). Tento vyšetřovatel, který zůstal v anonymitě, skrze hlasatele řekl doslova:

"Vyšetřovali jsme od začátku roku 1998. Viděl jsem všechny svědecké výpovědi. Nemám pochybnosti o tom že TelSource platila. Další a další důkazy to potvrzují. V tuto chvíli už víme že TelSource zaplatila celkem 300 milionů korun.". Poté vyslovuje své pochybnosti o výsledku šetření: "Politici toto vyšetřování čím dál tím více brzdí. Náš tým se ještě před rokem skládal z 20 lidí. Teď jsme jen 4."

V reportáži nizozemské televize byla široce citován i forenzní audit ODS, provedený společností Deloitte&Touche, a zejména pak jeho šestá kapitola týkající se neprůkazných výsledků šetření (to proto, že DT neměla přístup ke všem záznamům organizací, kterých se to týkalo - proto zde jsou konkrétní společnosti zašifrovány pomocí čísel). Zde byly například citovány již dříve známé výroky pánů Rumla a Zieleniece, naznačující existenci úplatku, i potvrzující výroky představitele ODS pana Reichsfelda, obsahující přímo konkrétní cifry (viz obrázek).

[Obr: reichsfeld.gif (65637 Bytes)]

Upravená reportáž nizozemské televize, kterou odvysílala Česká televize na programu ČT 1 v relaci Tady a teď plus, nebyla zdaleka jediným pořadem, který se včera problematice Telecomu a možného úplatku věnoval. Zprávy o celé kauze přinesly snad všechny významnější zpravodajské relace, a z denního tisku pak samozřejmě nejobšírněji Lidové noviny.

Ze zajímavostí, které zazněly mimo zmíněnou reportáž, bych rád ocitoval úryvek ze zpravodajské relace 21 na ČT 2. Moderátorka zde přečetla prohlášení pana Bessela Koka, představitele konsorcia TelSource:

Znovu důrazně opakuji, že konsorcium TelSource v souvislosti s privatizací akciové společnosti nikdy neposkytlo žádné peníze ani sponzorský dar politickým stranám.

Pan Mosinger, který byl hostem této relace, na to reagoval slovy:

Já však neříkám nic jiného, já jsem také říkal že politickým stranám vskutku nic placeno nebylo. Jednalo se o platbu s největší pravděpodobností fyzickým osobám .... kteří byli blízcí celému tomu procesu.

To je docela zajímavý posun, protože až dosud se všechny spekulace nesly v rovině úplatku poskytnutého politickým stranám jako takovým, zatímco nyní pan Mosinger začíná hovořit o jednotlivých osobách.