Vyšlo na www.novinky.cz dne 17.12.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1338.php3

CESNET rozjíždí TEN-155

Ve středu uspořádal CESNET tiskovou konferenci, na které informoval novináře o svých aktivitách. Patří mezi ně připojení k síti TEN-155 v rámci projektu QUANTUM, rozvoj komerčního CESNETu, telefonování po Internetu a další projekty.

CESNET je nejstarší Internet provider v naší vlasti. Za své jméno vděčí názvu akademické sítě (Czech Educational and Scientific Network, kterou začal budovat již v roce 1992. Dnes má CESNET statut zájmového sdružení právnických osob (z.s.p.o.) a provozuje dvě nezávislé sítě: komerční síť CESNET otevřenou všem zájemcům na ryze komerční bázi a dále národní vědeckovýzkumnou síť TEN-34 CZ, na kterou jsou napojeny naše akademické a vědeckovýzkumné instituce (a směrem "ven" je tato síť napojena na Evropskou páteřní síť TEN-34).

[Obr: tiskovkacesnetu.gif (29143 Bytes)]
Z tiskovky CESNETu

NRN CZ bude připojena k síti TEN-155

První část nových informací se týkala právě projektu TEN-34 a jeho české části, TEN-34 CZ. Tento tříletý projekt se totiž chýlí ke konci (22. prosince má být jeho závěrečná oponentura), ale to samozřejmě neznamená, že by od příštího roku síť TEN-34 CZ přestala fungovat. Infrastruktura, která byla v rámci tohoto projektu vybudována (z prostředků na vědu a výzkum) bude dále posilována a rozšiřována, bude zřejmě i přejmenována na NRN CZ (National Research Network) a směrem "ven" bude napojena na novou páteřní síť s ještě větší přenosovu kapacitou. Jde o páteřní síť TEN-155, budovanou v rámci ambiciózního evropského projektu jménem Quantum. Základ této sítě již byl uveden do provozu 1. prosince 1998 a propojuje osm evropských zemí spoji s rychlostí 155 Mbps. Další země, mezi nimi i ČR, budou připojeny zpočátku pomalejšími linkami - naše tuzemská akademická síť (dřívější TEN-34 CZ, nověji NRN CZ) bude od 1.1.1999 připojena rychlostí 34 Mbps, někdy v polovině příštího roku by tato rychlost měla být zvýšena na 45 Mbps a cílově až na oněch 155 Mbps.

[Obr: jangruntoradx.gif (22613 Bytes)]
Ředitel CESNETu Jan Gruntorád

Celoevropskou páteřní síť TEN-155 přitom "zastřešuje" společnost DANTE a prakticky realizuje Unisource. I u nás by měl být vybudován jeden z přístupových bodů této páteřní sítě (tzv. Point of Presence), který bude do zahraničí (do Frankfurtu) připojen po optickém vlákně pronajatém od firmy Mero. Právě toto technické řešení (po optickém vlákně) umožní nezbytně pružný upgrade kapacity přenosové trasy až na cílových 155 Mbps. Toto optické vlákno zřejmě bude využito i pro přímé propojení stávající sítě TEN-34 CZ do USA. Dnes je toto připojení ještě realizováno pozemním spojem 18 Mbps, který zajišťuje SPT Telecom, ale do budoucna bude příslušný datový okruh nahrazen přímým ATM kanálem vedoucím až do USA (po zmíněném optickém vlákně).

Zajímavostí je, že celá páteřní síť TEN-155 je od začátku budována na technologii ATM a bude umožňovat přenos protokolu IP jako jednu ze svých služeb (nejspíše dominantní, ale nikoli jedinou). Předchozí páteřní síť TEN-34 takto homogenní nebyla, protože zhruba polovina této sítě byla vybudována na technologii ATM a druhá polovina přímo na protokolu IP. Nyní tedy dostalo zelenou výhradně ATM - a to je také významná odlišnost od analogicky zaměřených akademických sítí budovaných v USA (Abilene, Internet2), které jsou zase budovány výhradně jako IP sítě.

Ještě další zajímavou skutečností, která vyplynula z diskuse nad celým projektem, je otázka nákladů a financování. Česká část projektu QUANTUM, v rámci kterého bude připojení na TEN-155 budováno, má rozpočet srovnatelný s rozpočtem projektu TEN-34 (zhruba půl miliardy na tříleté období trvání projektu). To vlastně znamená, že díky poklesu cen za telekomunikační služby v oblasti poskytování datových okruhů je dnes možné pořídit za stejné peníze skoro pětkrát tak velkou přenosovou kapacitu! Schválně si to srovnejte s tím, jak se za tu dobu změnila cena telefonických hovorů!

Projekt EPRI-Com

Jinou zajímavostí, o které se na tiskovce CESNETu hovořilo, byla účast tohoto sdružení v projektu Evropské unie s názvem EPRI-Com (od: European Parliamentary Research Initiative). Jde o projekt zaměřený na další zkvalitnění informačních služeb pro potřeby členů parlamentů, ministerstev a ostatních členů státní správy. Jeho úkolem je ukázat, jakým způsobem mohou informační a komunikační technologie podpořit integrační proces zemí střední a východní Evropy do EU (a také tuto podporu prakticky naplnit). Praxe ale ukazuje, že něčemu takovému stojí v cestě mnoho překážek - od nezájmu přes nedostatek času představitelů, kterých se to týká, až třeba po jazykovou bariéru, která našim zákonodárcům znemožňuje přímý přístup k anglicky psaným materiálům.

Komerční CESNET

[Obr: logocesnetu.gif (2473 Bytes)]

Na tiskovce zazněly i základní informace o stavu otevřené komerční sítě CESNET určené pro neakademické zákazníky. Zde došlo od 1.12.1998 ke zrychlení přípojky do zahraničí (do celoevropské sítě Ebone) z 8 Mbps na 10 Mbps. Do peeringového centra NIXu je nyní CESNET připojen linkami o celkové kapacitě 4 Mbps (a dalšími 2 Mbps je připojena akademická síť Ten-34 CZ). Aktuální počet přípojných míst CESNETu po celé republice je 85.

Dotazy novinářů se nevyhnuly ani otázce tarifu Internet 99 - představitelé CESNETu v odpovědi vyjádřili názor, že dosavadní jednání o implementaci nových přístupových linek se speciální tarifikací, které dosud probíhalo po společné linii NIXu, bude nejspíše přeneseno na jednotlivé providery, v tom smyslu, že vše potřebné s Telecomem si budou domlouvat přímo jednotliví provideři, podle svých specifických zájmů a potřeb. Zajímavé bylo i zpochybnění termínu implementace nového tarifu - zástupci CESNETu na přímý dotaz odpověděli, že jako reálný termín pro nasazení tarifu Internet 99 ve své síti vidí spíše polovinu příštího roku, a to kvůli neschopnosti Telecomu zajistit vše potřebné včas.

Net2Phone v podání CESNETu

[Obr: capousek.gif (31179 Bytes)]
David Capoušek má u CESNETu na starosti mj. internetovou telefonii

Na tiskovce se samozřejmě hovořilo i telefonování po Internetu a službě Net2Phone, kterou celosvětově provozuje americká společnost IDT a u nás její služby "přeprodává" právě CESNET (poskytuje uživatelský support, prodává uživatelské účty a předplatné atd.). Jde o službu umožňující telefonování po Internetu stylem "z počítače na telefon", což je něco principiálně odlišného od klasické telefonie stylem "z telefonu na telefon". Na straně volajícího uživatele služby Net2Phone jde o klasickou datovou službu spočívající v přenosu dat po datové síti (konkrétně Internetu) - přesto se ale již služba Net2Phone zřejmě ocitla v zorném poli Českého telekomunikačního úřadu, který prý zvažuje, zda by provozovatel této služby (kterým je americká IDT Corporation) neměl mít na její zdejší provozování místní licenci. To je ale velmi nešťastná logika, protože podle ní by pak každý provozovatel jakékoli aspoň trochu multimediální služby v Internetu potřeboval licenci - například provozovatel elektronické pošty, ke které je možné přibalit jako přílohu zdigitalizovaný zvukový klip. Stejně tak by podle této logiky musel ČTÚ homologovat aplikační programy, které s multimediálními daty dokáží pracovat …..

Z konkrétních informací, které na tiskovce zazněly v souvislosti se službou Net2Phone, je vhodné zmínit, že dosud bylo prodáno cca 500 uživatelských účtů (tj. účtů, přes které lze po zakoupení předplatného skutečně telefonovat po Internetu). Na samotném předplatném pak bylo "protelefonováno" asi 350 000 korun. To není mnoho, ale na druhé straně, vzhledem k tomu, že celá služba je dostupná teprve od říjnového Invexu, to zase není nijak tak málo.

Asi největším problémem této služby je kvalita hovorů, která trpí zejména tím, že od nás do USA jsou hovory vedeny přes veřejný Internet, kde není možné garantovat žádnou kvalitu přenosových služeb, a zejména pak momentální propustnost potřebnou pro dosažení požadované kvality. Představitelé CESNETu chtějí řešit tento problém vybudováním samostatné linky do USA, která by byla vyhrazena pouze potřebám telefonování v rámci služby Net2Phone.

Poměrně málo se na tiskovce CESNETu mluvilo o jeho službě bezdrátového přístupu k Internetu, s názvem CESNET Wireless. Z diskuse vyplynulo, že jde o službu, která není vázána na žádnou specifickou bezdrátovou technologii, ale v různých lokalitách používá ke svému fungování různé technologie.

A ještě perličku na závěr: CESNET je jedním z mála Internet providerů, kteří považovali za potřebné vyjádřit se ke změně tarifů Telecomu za místní hovorné a jejich vlivu na rozvoj Internetu. Stanovisko CESNETu najdete zde.