Vyšlo na www.novinky.cz dne 8.12.1988
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1287.php3

Makovec prodal, Telecom koupil. Za kolik?

Náš Telecom chystá změnu svého image, včetně změny jména - ze zprofanovaného SPT Telecom se hodlá přejmenovat na Český Telecom, resp. Czech Telecom. Nejprve ale musel odkoupit tyto názvy od bývalého ředitele Telecomu pana Makovce, který si je mezitím stihnul zaregistrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jde o téhož pana Makovce, který je nyní jedním z kandidátů na nového generálního ředitele SPT Telecom.

Zprávy o tom, že SPT Telecom chystá změnu tváře, kterou nastavuje svému okolí - vznešeně tzv. corporate identity - se v našem tisku objevily na jaře letošního roku. Například MF Dnes dne 16.3.1998 napsala:

"Na nové podnikové identitě pracuje od poloviny minulého roku nově zřízený odbor," uvedla mluvčí Telecomu Dana Dvořáková. Podle ní nejde jen o nové logo, ale o novou identitu jako celek, tedy jednotné označení dokumentů, služebních aut, objektů, ale třeba i vizitek a hlavičkových papírů.".

Součástí je samozřejmě i změna jména. Tentýž článek v MF Dnes k tomu dodává:

"Název Český Telecom vybralo vedení firmy na základě odborného průzkumu a draze za něj zaplatilo. Stejný název si totiž již dříve nechal zaregistrovat někdejší generální ředitel Telecomu Jiří Makovec a Telecom jej od něho odkoupil."
V podobném duchu se vyjádřil i časopis Strategie, 17.4.1998:
Při volbě nového názvu, vycházel management společnosti jednak z místních omnibusových průzkumů, jednak ze zahraničních zkušeností, kdy většina velkých národních operátorů si ke svému jménu dává jako přívlastek jméno své země. Když tedy Deutche či France Telecom, je nejlogičtějším řešením Český nebo mezinárodně Czech Telecom.
Ještě dříve než toto na první pohled jasné řešení v managementu SPT Telecom uzrálo, stačil si oba názvy - Český Telecom a Czech Telecom, zaregistrovat bývalý generální ředitel společnosti Jiří Makovec.

Odkoupení obou zaregistrovaných názvů se zřejmě odehrálo tím způsobem, že SPT Telecom od pana Makovce odkoupil jeho firmu Český Telecom, s.r.o., i s jejím registrovaným názvem. Tuto firmu si bývalý ředitel pan Makovec založil se dvěma společníky dne 25.1.1995, tedy přesně týden po svém odvolání z křesla generálního ředitele SPT Telecom (v Obchodním rejstříku je zapsána k datu 3. 2. 1995). Odkoupení jména společně s firmou dokládá i výrok samotného pana Makovce, který ve zmiňovaném článku MF Dnes ze dne 16. 3. 1998 říká:

"Cena je součástí kupní smlouvy a obchodního tajemství. Telecom od nás koupil starou společnost a s ní i její obchodní název"

O skutečné výši kupní ceny tedy pan Makovec mlčí. Její výši však naznačují jiné zdroje, například (např. zde a zde), které shodně uvádí částku 20 milionů.

Každý uživatel Internetu si může kdykoli ověřit nahlédnutím do Obchodního rejstříku ČR (např. zde, res. zde), že Český telecom s.r.o. změnil k datu 23.2.1998 svého vlastníka, kterým je nyní SPT Telecom. Před zmíněným datem přitom pan Makovec vlastnil 60% podíl na firmě Český Telecom (přesněji: splatil 60% základního jmění této firmy). Pokud tedy budeme věřit tomu, že celková suma za odprodej dosáhla 20 milionů korun a že se pan Makovec se svým společníkem podělil přesně podle výše svého vkladu, pak v jeho osobní kapse mělo skončit 60 procent z 20 milionů neboli 12 000 000,- korun českých. Slušná sumička, ne?

Nechám na vás, co si o tom všem budete myslet. Pouze doplním, že podle zpráv sdělovacích prostředků (např. zde) je nyní pan Makovec jedním z kandidátů na post nového generálního ředitele SPT Telecom, kterého by zřejmě měla volit nadcházející mimořádná valná hromada dne 9. 12. 1998.

Bude novým symbolem Tůdlák?

Na závěr tohoto článku si neodpustím malý vtípek: na Internetu (např. zde) i v denním tisku se již objevily první návrhy nového loga (viz obrázek). Barvy by měly zůstat zachovány, ale místo tří dosavadních písmen SPT (které znamenají: Správa pošt a telekomunikací) by se měl na novém logu objevit "usměvavý telefon" resp. "veselé T".

[Obr: newlogo.gif (4798 Bytes)]
Návrh nového loga SPT Telecom

Sám za sebe se ale ptám: dokáže pouhá změna loga a názvu to, aby lidé přestali vnímat Telecom jako nepřítele, který proti nim bojuje všemi prostředky, které má po ruce? Obávám se, že nikoli. Skutečnou změnu vnímání může vyvolat jen změna chování SPT Telecom vůči veřejnosti, a zde se v poslední době Telecom chová (alespoň podle mého názoru) tak, jakoby chtěl svou stávající "corporate identity" co nejdokonaleji a nejdůsledněji zničit. Když se tak dívám na nové logo Telecomu, napadá mne, co vlastně má symbolizovat ono "veselé T"?. Má vyjadřovat větší vstřícnost tohoto molocha vůči zákazníkům a široké veřejnosti? Soudě podle posledních kroků Telecomu mi spíše připadá, jako kdyby ono usměvavé téčko říkalo: tůůůůůůůdle!