Vyšlo na www.novinky.cz dne 19.11.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1216.php3

Happening skončil - co dál?

Skončením včerejšího pražského a brněnského happeningu boj za záchranu českého Internetu rozhodně neskončil. Spíše naopak - právě teď, když celá kauza získala potřebnou mediální publicitu, je dobré se zamyslet nad tím, co by mohlo, mělo nebo také nemělo následovat.

Protestní akce na českém Internetu mají jednu zajímavou odlišnost od obdobných akcí v jiných zemích, o kterých jste se zde na Novinkách také mohli dočíst - pokud je mi známo, jinde zatím nepřistoupili k "fyzickým" akcím, ať již charakteru stávky či naopak veselého happeningu. Osobně mám na celou věc poněkud odlišný názor než organizátoři našeho protestu (neboli tzv. Svatá trojka, jak se jim začalo říkat). Domnívám se totiž, že "fyzické" akce v konkrétním případě podpory Internetu nejsou optimální, a to hned ze dvou důvodů. Prvním je to, že je prakticky nemožné uhlídat každého z velmi mnoha účastníků, aby neudělal něco, co by celé věci neprospělo. Jakýkoli exces pak bude doslova nahrávkou na smeč různým škarohlídům a bohužel také těm masovým médiím, které nezajímá skutečná podstata věci, ale které si všímají pouze nejrůznějších excesů a neobvyklostí ve snaze nakrmit své diváky, posluchače či čtenáře co možná největší dávkou senzací.

[Obr: flus2.gif (58100 Bytes)]
Zatím nerušená diskuse ....

Obávám se, že k jedné takovéto "nahrávce na smeč" v souvislosti se včerejším happeningem došlo. Na hlavních televizních kanálech již včera ve večerních zprávách odvysílali šot ukazující, jak jeden z protestujících mladíků plive do tváře viceprezidenta SPT pana Čupy, který mu předtím cosi trpělivě vysvětloval, navíc za dohledu tiskové mluvčí SPT paní Dvořákové. Komentář na Nově neopomenul zdůraznit, že uživatel Internetu místo seriózních argumentů začal plivat. Celou scénu snímaly nejméně dvě kamery pod různými úhly a odvysílaly jej tři hlavní televizní stanice (ČT1, Nova a Prima; zde uvedené obrázky pochází právě z vysílání TV Nova). Jak sami vidíte, scéna byla dobře nasvětlená, nikde žádné tlačenice - jako kdyby se jednalo o natáčení nějakého předem připraveného interview, které dvě přední osobnosti SPT Telecom ochotně poskytují některému z novinářů. Ne, raději nechci nic domýšlet, nechci být paranoidní.

[Obr: flus1.gif (55961 Bytes)]
... nyní plivnutí do tváře

Za sebe (a snad i za ostatní uživatele Internetu) bych se chtěl od jakéhokoli plivání do tváře (a to komukoli) co nejdůrazněji distancovat. Rád bych také požádal čtenáře, kteří dotyčného "zastánce" Internetu bezpečně poznají, aby mu vysvětlili základy elementární lidské slušnosti (i to, komu svým činem vlastně nahrál).

[Obr: flus3.gif (57064 Bytes)]
Komu prospěl čin tohoto 'zastánce' Internetu?

Nyní ke druhému důvodu, který mne vede k pochybnostem o vhodnosti "fyzických" akcí. Jde o to, že dnešní Internet není pouze záležitostí mladých ambiciózních lidí ochotných vyjít do ulic (a nemyslím to nijak pejorativně). Je záležitostí doslova celé populace včetně velmi mnoha lidí, kteří nechodí ani na happeningy ani na demonstrace. Zájem o rozvoj Internetu mají například i firmy a instituce, které si také uvědomují podstatu problému a jsou dokonce ochotny a schopny pro to mnoho udělat a vyvinout velký tlak tam, kde je to skutečně účinné - ale nejsou ochotny "vyjít do ulic". Akce virtuálního charakteru jsou pro tyto subjekty mnohem přijatelnější než akce "fyzické".

S tím pak úzce souvisí i další aspekt, který považuji za velmi důležitý pro úspěch celého protestního hnutí. Nesmí dojít k tomu, aby byl Internet prezentován a prosazován jako určitá hračka pro značně specifickou skupinu vyvolených či nadšenců nebo dokonce jako semeniště hříchu a nejrůznějších zvráceností včetně dětské pornografie, jak se bohužel často děje. Samozřejmě nesmí získat ani image podhoubí, ze kterého se rodí lidé neschopní seriózního jednání a místo toho plivající do tváře. Právě naopak, současné vlny zájmu o Internet v nejrůznějších médiích je třeba využít k jeho prezentování v seriózní rovině tak, aby skutečně nejširší veřejnost o něm získala pravdivou a nezkreslenou představu. Snad to před uživateli Internetu nemusím podrobněji rozvádět.

Ještě jednu důležitou věc však mám na srdci - za skutečně klíčový moment pro úspěch celého protestního hnutí považuji to, zda se podaří vytvořit a udržet povědomí nejširší veřejnosti o tom, že se zde nejedná o nátlakovou akci nějaké partikulární skupiny, která sleduje jen své specifické zájmy a chce si je prosadit na úkor někoho jiného. Obávám se, že pokusy stavět celé hnutí právě do této polohy se již objevily například ve výrocích exministra Římana (v tom smyslu, že uživatelé Internetu chtějí získat nějaká privilegia na úkor někoho jiného). To je samozřejmě postoj, který velmi nahrává druhé straně barikády, protože mobilizuje širokou veřejnost na základě argumentu, že "zase někdo další vás chce o něco obrat". Tady rozhodně nejde o to, aby někdo doplácel na "datové" hovory a už vůbec ne ostatní uživatelé telefonů. Nejde o to, aby uživatelům Internetu někdo ze své kapsy připlácel na jejich hovory proto, že tyto hovory musí být tak drahé. Jde o to, aby tyto hovory nemusely být tak drahé! Jde o to, abychom my všichni nemuseli z vlastní kapsy doplácet na nehospodárnost, neefektivnost a rozmařilost SPT Telecomu, který se ani nenamáhá předložit nám nějaké zdůvodnění toho, proč chce, abychom mu platili více. Uživatelé Internetu jsou těmi, na které se neefektivnost Telecomu chystá dopadnout co nejvíce a proto je vcelku logické, že jsou to právě oni, kdo nejvíce protestuje. To, co by protestní hnutí mělo co nejhlasitěji a nejdůrazněji deklarovat, je to, že chce břímě neefektivnosti odstranit a ne pouze odvalit na někoho jiného.

[Obr: cupa1.gif (56472 Bytes)]
Viceprezident Čupa v pořadu ČT1

Pochybnosti o oprávněnosti požadavků SPT Telecom na zdražování jsou přitom na místě: například právě včera, nejspíše díky souběžnému happeningu, věnovala ČT1 celý pořad "Tady a dnes" problematice Internetu. Pan viceprezident Čupa v něm dostal od moderátora následující otázku: "Hovoří se dokonce o tom, že Telecom bude mít v tomto roce 20 miliard zisku. Máte tedy důvod zdražovat?". Odpověděl na ni takto:

"to jsou velmi ošemetná čísla, protože samozřejmě vy se můžete dívat na to, jaký vykazujeme zisk, ale je potřeba si také uvědomit, že my velmi intenzivně investujeme do rozvoje síťové infrastruktury a já mám pocit, co veřejnost rozpoznala."
Teď si tuto odpověď srovnejte s tím, co prohlásil ekonomický ředitel SPT Telecom pan Urs Kamber v MF Dnes (31.10.1998):
"Finanční ředitel SPT Telecom a jeden ze zástupců strategického partnera společnosti TelSource Urs Kamber chce příští rok výrazně snižovat investice. Základní infrastruktura se blíží k dokončení. Většina z digitálních ústředen už byla nainstalována, většina přenosové sítě také. Teď už bude vše souviset s uspokojováním zákazníků o zřízení nové stanice," tvrdí Kamber.

Myslím si, že pan Čupa má pravdu v tom, že veřejnost to již rozpoznala. Proto také ty protesty.