Vyšlo na www.novinky.cz dne 2.11.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1124.php3

Impérium vrací úder

Načasováno to bylo obdivuhodně: během značně prodlouženého weekendu, kdy si mnoho lidí vzalo dovolenou a užívalo volna, oznámil náš SPT Telecom dosažení tří významných vítězství - zvýšení svých tarifů, zvýšení svých zisků, a současně zákazu jediné služby, která mu mohla fakticky konkurovat: služby Paegas Internet Call.

Začnu nejprve konstatováním faktů:

 • ve čtvrtek 29. října, vydává SPT Telecom tiskovou zprávu, ve které oznamuje "Změny regulovaných cen za telekomunikační služby", již odsouhlasené Ministerstvem financí a ČTÚ (plné znění je zde). Podstatou je celkové průměrné zvýšení cen o 3,9%, což je pod hranicí momentální inflace. Tohoto průměrného čísla ale bylo dosaženo tím, po čem představitelé SPT již delší dobu při nejrůznějších příležitostech volali: rebalancováním tarifů. Jinými slovy odstraněním toho, že z výnosu jedné (výdělečné) skupiny tarifů jsou subvencovány tarify jiné (méně výnosné) skupiny. Ještě jinými slovy: dosáhlo se toho snížením tarifů za dálkové hovory, a zvýšením tarifů za hovory místní.
  Nejprve k té příjemnější části: SPT snižuje hovorné ve druhém a třetím tarifním pásmu (podrobnosti viz plné znění), a snižuje také hovory mezinárodní. Zde tisková zpráva používá tuto formulaci: "Výrazně, tj. v průměru o 25% by mělo být sníženo mezinárodní hovorné".
  Nyní k té méně příjemné části: pokud jde o místní hovorné, zde tisková zpráva doslova hovoří o: "zvýšení ceny místního hovorného v průměru o 25%, a to kombinací zvýšení ceny impulsu na 2,60 a zkrácení délky časového intervalu ". Dále podle tiskové zprávy dojde ke zvýšení ceny za používání telefonní stanice (měsíčního paušálu) ze stávajících 100,- Kč a 135,- Kč. Naproti tomu dojde ke zvýšení počtu zlevněných impulsů v hodnotě 1,05 Kč z dosavadních 10 na 15 (což obnáší významných 7,75 Kč). Sečteno, podtrženo a vykalkulováno způsobem, který zveřejněn nebyl, to dohromady dává celkové zvýšení o zmiňovaných 3,9 procenta.
 • V pátek 30. října SPT Telecom vydává další tiskovou zprávu, ve které uvádí své ekonomické výsledky za první tři kvartály letošního roku. Plné znění najdete zde. Hned v úvodu jsou jako dva nejhlavnější úspěchy uváděny tyto body:
  • 16% meziroční zvýšení výnosů na 33,5 miliard Kč
  • 19% meziroční zvýšení zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITD) na 16,0 miliard Kč
 • V sobotu 31. října se v denním tisku a dalších médiích objevují zprávy o tom, že Český telekomunikační úřad vydal rozhodnutí, ve kterém zakazuje společnosti Radiomobil provozování služby Paegas Internet Call. Zřejmě poprvé se tak nahlas konstatuje, že si monopolní STP Telecom stěžoval na svou faktickou konkurenci u ČTÚ, a dosáhnul jejího zákazu. Například MF Dnes doslova napsala: "Úřad vyhověl stížnosti Telecomu, jenž se cítil záměrem RadioMobilu ohrožen. "

Nyní co si o tom všem myslím. Nejprve k úpravě tarifů - z tiskové zprávy vyplývá, že nejde o definitivní řešení, ale pouze o celkový rámec, jehož podrobnosti teprve budou dopracovány a oznámeny. Mezi tyto "podrobnosti" patří například délka časových impulsů, které se zřejmě budou zkracovat - soudě podle toho, že cena impulsů se zvýší ze současných 2,40 na 2,60, ale celková cenová hladina místního hovorného má stoupnout o celých 25%. Telecom ale neřekl, podle jaké metodiky došel k oněm 25 procentům jakožto průměrnému číslu, a navíc nebylo řečeno nic o zachováni či změně intervalů silného a slabého provozu. Teoreticky proto mohou připadat v úvahu i hodně roztodivné kombinace, například zkrácení stávajícího impulsu v době silného provozu na polovinu, a naopak prodloužení impulsu v době slabého provozu, který ale bude nově definován jako provoz v době mezi desátou večer a šestou ráno. To jsou ale opravdu jen teoretické spekulace, vycházející z toho, že ke stejnému výslednému průměru lze dospět mnoha různými způsoby. Zde si opravdu musíme počkat na definitivní sdělení, o kolik nás telefonování přijde dráž. Jedno ale považuji už teď za prakticky jisté - je konec všem úvahám o nějakém cenovém zvýhodnění přístupu k Internetu, například ve formě paušálního tarifu. Kdy jindy by Telecom měl něco takového oznámit, než právě teď, pro zmírnění dopadů tvrdé rány, kterou se chystá zasadit všem komutovaným uživatelům Internetu. Vliv úpravy tarifů za místní hovorné na Internet je ale věc, která si zaslouží podrobnější rozbor - vrátím se k němu v samostatném článku, zítra zde na Novinkách).

Kromě toho je možné, že zdaleka nejde o poslední slovo. Ve zmíněné tiskové zprávě pan Bessel Kok, zástupce generálního ředitele SPT, doslova říká: "Tarify sjednané pro rok 1999 chápu jako první úspěšný krok k tak potřebnému rebalancování cen za telekomunikační služby v České republice! "

Nyní ke druhé zprávě, k oznámení hospodářských výsledků SPT Telecom a.s. za první tři kvartály letošního roku. Nejsem ekonom, abych se mohl fundovaně vyjadřovat k tomu, proč a jak moc jsou místní tarify tak ztrátové, že je vůbec třeba je rebalancovat, a proč je třeba zvyšovat celkovou cenovou hladinu v situaci, kdy se SPT pyšní tak vysokými meziročními nárůsty zisků a výnosů. Nehledě na to, že například v již zmiňované sobotní MF Dnes se ekonomický ředitel SPT Telecom vyjadřuje v tom smyslu, že v příštím roce budou výrazně omezeny investice, protože už nejsou tolik zapotřebí. Cituji z MF Dnes: "Finanční ředitel SPT Telecom a jeden ze zástupců strategického partnera společnosti TelSource Urs Kamber chce příští rok výrazně snižovat investice. "Základní infrastruktura se blíží k dokončení. Většina z digitálních ústředen už byla nainstalována, většina přenosové sítě také. Teď už bude vše souviset s uspokojováním zákazníků o zřízení nové stanice," tvrdí Kamber.

Prostým selským rozumem mne napadá jediné vysvětlení: SPT není dobročinnou organizací. Je komerční organizací, která dostala do vínku pro své podnikání určité specifické výsady (monopol) a jisté povinnosti (naplnit konkrétní ukazatele v oblasti telefonizace). Proto se snaží využít všech možností, které mu dává jeho značně výsadní pověření. Nedivme se proto Telecomu, že se chová jako dravý komerční subjekt, a nikoli jako charitativní spolek. Divme se tomu, jak mohl přijít k takovým podmínkám pro svou činnost, jaké má.

Nyní ke službě Paegas Internet Call. Teď už je tedy potvrzeno, že si SPT Telecom na tuto službu stěžoval u ČTÚ, že porušuje jeho privilegia. Faktem je, že Radiomobil s touto službou skutečně ťal do živého a vytvořil Telecomu faktickou konkurenci v té zřejmě nejlukrativnější oblasti dálkových hovorů. Tak proč by se SPT alespoň nepokusil odstranit tuto konkurenci legislativním zákazem - vždyť je to mnohem jednodušší a pohodlnější než s ní začít soupeřit!

Nechci zde zpochybňovat rozhodnutí ČTÚ, našeho národního regulátora v oblasti telekomunikací. Měl při svém rozhodování jistě nezáviděníhodnou pozici - současná legislativa o fenoménu Internetové telefonie nic netuší, a tak se neměl moc o co opřít. Existuje pouze stanovisko EU, které se specifiky zabývá postavením Internetové telefonie vůči klasické hlasové telefonii - podle tohoto stanoviska může být telefonování po Internetu klasifikováno jako klasická hlasová telefonie pouze tehdy, pokud současně splňuje několik kritérií, mezi kterými je i to, že musí umožňovat volání z klasické pevné sítě na pevnou síť (zatímco Paegas Internet Call umožňuje volání jen z mobilní sítě, a ne z pevné sítě). Ale my ještě nejsme členy Evropské unie ….

Podle toho, co otiskla MF Dnes, vyřešilo ČTÚ v rámci svých omezených možností celý spor velmi šalamounsky - vydalo sice zákaz, ale Radiomobil se proti němu může odvolávat a nadále službu provozovat, a to zřejmě tak dlouho, než dojde v roce 2001 k faktické liberalizaci telekomunikačního trhu i v oblasti hlasových služeb, a celý spor se rázem stane bezpředmětný. Takže to zřejmě nakonec dopadlo typicky po česku: Telecom se nažral, ale Paegas Internet Call bude moci fungovat nadále. Pokud se toto tvrzení MF Dnes skutečně naplní, mohla by mít celá kauza i jistý pozitivní efekt: Telecom sice formálně uspěl se svým tvrzením, že si někdo jiný hraje na jeho výlučném písečku. Fakticky ale bude muset svého soupeře z pískoviště vyhánět sám, kvalitou a výhodností svých služeb - a ne s pomocí nějakého legislativního klacku.