Vyšlo na www.novinky.cz dne 29.10.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai1114.php3

QUO VADIS, DNS? ICANN startuje!

Organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), která by měla převzít do svých rukou otěže Internetu, již vznikla. Známo je už i složení její prozatímní správní rady, která si již zvolila své vedení.

Zopakujme si velmi stručně o co jde: vláda USA, ve snaze předat otěže Internetu do rukou někoho jiného, vyzvala širokou internetovou veřejnost k tomu, aby sama navrhla, komu. Nakonec se prosadil návrh pocházející od organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority a jejího nedávno zesnulého šéfa Jona Postela), která až dosud vykonávala většinu praktických řídících funkcí z pověření vlády USA. Podstatou návrhu bylo vytvoření nové nevýdělečné organizace jménem ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Zmíněný návrh byl podán vládě USA dne 2. října (konkrétně organizaci NTIA, National Telecommunications and Information Administration, spadající pod ministerstvo obchodu, Doc, Department of Commerce)

Určitou dobu se pak čekalo na reakci ze strany vlády. Ta nakonec přišla ve formě dopisu s datem 20.října, který dal faktické realizaci zelenou, byť podmíněnou několika spíše technickými otázkami, které se mají ještě dořešit. Jde zejména o otázky organizačního a statutárního charakteru (bude nová organizace mít nějaké formální členství, a pokud ano, na jakých principech atd.), kolem financování ICANNU (kdo bude subvencovat její činnost), či otázku přijímání rozhodnutí - zde je například ve výchozím návrhu IANA stanoveno, že závažná koncepční rozhodnutí budou plně zveřejňována (nejprve ve formě návrhu, ke kterému se veřejnost bude moci vyjadřovat). Dopracovat je ale třeba postup přijímání méně převratných rozhodnutí, kde by také měla být určitá "průhlednost", aby nedocházelo k nějaké monopolizaci či prosazování partikulárních zájmů. Upřesněna má být i otázka národních domén (například naší národní domény .cz), kde původní požadavek vlády USA vychází z předpokladu, že rozhodovací pravomoce ke správě těchto domén by měly mít vlády příslušných států, ale návrh předložený od IANA tuto otázku nijak explicitně neřeší - ukazuje se tedy v praxi, že výsledný návrh, předložený zesnulým Jonem Postelem 2. října, přeci jen asi vznikl ve značném spěchu a nepamatuje na vše podstatné.

Nicméně díky "podmíněnému souhlasu" od vlády USA se činnost ICANNu mohla fakticky rozjet - 25. října se konalo první zasedání prozatímní dozorčí rady (návrh jejího složení zřejmě byl součástí původního návrhu). Složení prozatímní správní rady je následující:

 • Geraldine Capdeboscq (Francie),
 • George H. Conrades (USA),
 • Gregory L. Crew (Austrálie),
 • Frank Fitzsimmons (USA),
 • Hans Kraaijenbrink (Nizozemí),
 • Jun Murai (Japonsko),
 • Eugenio Triana (Španělsko),
 • Linda S. Wilson (USA),
přičemž předsedkyní této prozatímní správní rady se stala známá Ester Dysonová (mj. členka správní rady našeho APP), a prezidentem a výkonným ředitelem (CEO, Chief Executive Officer) se stal Michael M. Roberts - který je znám svými řídícími schopnostmi, které uplatnil např. jako první výkonný ředitel Společnosti pro Internet (ISOC, Internet Society), a v nedávné době jako hlavní organizátor projektu Internet2. Podstatné přitom je, že role všech těchto osobností v rodícím se ICANNU je chápána jako dočasná, plánovaná zhruba na jednoroční období, kdy budou všichni nahrazeni "trvalými" zástupci.

První jednání vznikajícího ICANNU se uskutečnilo v New Yorku, ale nevzešly z něj stanovy (bylaws), potřebné k zaregistrování ICANNu jako privátní nevýdělečné organizace podle zákonů USA. Přednost celkem logicky dostalo vyřešení podnětů vytyčených ve "startovacím" dopise od NTIA. Úplně nejdříve se ale prozatímní rada pustila do řešení těchto konkrétních úkolů:

 • Nalezení mechanismů pro krátkodobé i dlouhodobé financování činnosti ICANNU,
 • Zajištění faktické činnosti prozatímní řídící rady - vzhledem k jejímu silně mezinárodnímu charakteru je nutné najít způsoby vzájemné koordinace a společného fungování
 • "zpřístupnění" celé prozatímní řídící rady celé internetové veřejnosti - tak, aby mohl řádně fungovat oboustranný kontakt a rada měla šanci řádně naslouchat potřebám internetové veřejnosti a také jim správně rozumět.

Současně bylo zahájeno i hledání "trvalého" prezidenta ICANNu, protože Roberts nehodlá na tuto funkci kandidovat.

Předsedkyně dozorční rady paní Dysonová prohlásila, že v nejbližších dnech se lidé kolem vznikajícího ICANNU soustředí na odpověď na startovní dopis NTIA a na splnění jeho požadavků - výsledkem by měla být odpověď ve formě otevřeného dopisu, který chtějí připravit a zveřejnit do čtrnácti dnů. Současně s tím již chtějí začít dojednávat podmínky postupného "převzetí moci" od vlády USA - podle Dysonové je třeba tyto úvodní otázky vyřešit velmi rychle, protože seznam dalších naléhavých problémů k řešení je velký a hlavně tyto další problémy jsou značně naléhavé.