nepublikováno (září 1998)
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a99/a909o200.php3

Co znamená "Internet zadarmo"?

Koncem srpna a počátkem září se u nás objevily první nabídky "Internetu zadarmo". Co ve skutečnosti obnáší, kam míří, a proč někdo něco takového vůbec poskytuje?

Připojení k Internetu je v dnešní době běžnou obchodní komoditou - v tom smyslu, že si jej může pořídit kdokoli kdo na to má peníze, a může si přitom vybírat z celé řady různých nabídek od nejrůznějších komerčních subjektů. "Internet zdarma" je přitom jen nové označení pro určitou část takovýchto nabídek, a jako snad vše na tomto světě mají svá pro i svá proti. Chceme-li správně pochopit podstatu těchto nabídek, musíme si nejprve říci něco obecnějšího, o celkových nákladech na připojení k Internetu.

Náklady na Internet mají více složek

Začněme nejprve konstatováním, že nabídky "Internetu zdarma" se zatím týkají jen tzv. komutovaného připojení k Internetu. Tedy připojení skrze modem a veřejnou telefonní síť, které je použitelné pro připojování jednotlivých počítačů, eventuelně i celých malých skupin počítačů (např. dvou či tří). Navíc je takovýto způsob připojení vhodný pouze tehdy, pokud někdo je pouze "konzumentem" služeb Internetu, a tudíž pouze využívá toho, co někdo jiný na Internetu nabízí. Existují samozřejmě i jiné způsoby připojení, například tzv. pevné připojení (či: připojení pevnou linkou), které je vhodné již i pro toho, kdo chce sám nějaké služby na Internetu poskytovat. V této oblasti se ale nabídky "Internetu zdarma" dosud neobjevily.

Zůstaneme-li u komutovaného připojení, které vcelku postačuje pro domácí i příležitostné firemní uživatele, pak si musíme uvědomit že i zde mají náklady na připojení více různých složek. Mají svou jednorázovou složku, odpovídající jednorázovým nákladům na pořízení nezbytně vybaveného počítače, a dále složku průběžnou, odpovídající průběžným provozním nákladům. Tato průběžná složka se v případě komutovaného připojení dále dělí na dvě dílčí složky:

  • na platby poskytovatelům připojení (providerům) za to, že uživateli umožňují přístup k Internetu (tyto platby jdou samozřejmě "do kapsy" těmto providerům)
  • na telefonní poplatky, které jsou účtovány za používání veřejné telefonní sítě (a jdou do kapsy provozovatele telefonní sítě, tj. SPT Telecom).

Již delší dobu se přitom obě tyto složky zajímavým způsobem vyvíjí: zatímco první složka vlivem vzájemné konkurence mezi providery klesá, druhá složka díky přetrvávajícímu monopolu SPT Telecom naopak spíše roste. Další významnou skutečností je to, že v rámci první složky si zákazník může volit různé tarifní programy, včetně paušálního poplatku za časově neomezené připojení (lze jej pořídit za cca 500,- Kč měsíčně, s určitým časovým omezením i za podstatně méně). Naproti tomu u druhé složky si uživatel Internetu nemůže volit různé tarifní programy, a platí telefonní tarif, který je závislý na čase - neboli na tom, jak dlouho je připojen k Internetu. Opravdu příležitostný uživatel Internetu pak nejspíše zaplatí více za první složku (providerovi), než za druhou složku (Telecomu). Čím více však uživatelé používají Internet, přesněji čím déle jsou k němu připojeni, tím více jim narůstají náklady ve druhé složce (zatímco první složka již neroste, pokud uživatel volí paušální tarif). Pro intenzivnější uživatele Internetu pak není nijak neobvyklé, když protelefonují (zaplatí v rámci druhé složky, do kapsy SPT Telecom) za jediný měsíc i několik tisíc korun, zatímco první složka je přijde na "pouhých" 500,- Kč.

Internet zdarma, verze VOLny.cz

První službou "Internetu zdarma", která se objevila na našem trhu, byla služba VOLny.cz společnosti Czech On Line (dříve Video On Line). Je dostupná od konce srpna, a její podstata spočívá v eliminování první průběžné nákladové složky ve výše uvedeném smyslu. Uživatel této služby tedy neplatí nic svému providerovi (společnosti Czech OnLine), ale stále platí za protelefonované impulsy (druhá průběžná nákladová složka), a stále si musí sám pořídit vhodný počítač, modem, software atd. (tedy nést náklady jednorázové složky).

Velmi blízkou analogií této varianty "Internetu zdarma" je přístup k Internetu skrze mobilní telefony, který již drahnou dobu nabízí oba naši stávající mobilní operátoři. Mobilní uživatel zde platí pouze mobilnímu operátorovi, a to pouze za provolané minuty a nikoli za přístup k Internetu jako takový - ten je v ceně. Na tomto příkladu je také patrné, jak může být "Internet zdarma" financován: z výnosů z hovorného, když se telekomunikační operátor dělí o jejich část s internetovým providerem. V případě mobilních telefonů a mobilních operátorů to jde bez problémů, v případě "pevných" telefonů to naráží na neochotu SPT Telecom dělit se s kýmkoli o své výnosy. Na něco takového byl zatím ochoten přistoupit pouze alternativní "pevný" operátor Dattel, který navíc smí působit jen ve vymezených částech prahy. I tak ale přilákal k sobě řadu internetových providerů, se kterými se skutečně dělí o své výnosy.

Společnost Czech On Line je jedním z providerů, kteří v Praze přešli pod křídla Dattelu, a pražské uživatele své služby VOLny.cz se celkem logicky snaží směrovat právě do sítě Dattelu. Podíl na hovorném, který za to získávají, je jedním ze zdrojů které umožňují financovat "Internet zadarmo" v podobě služby VOLny.cz - ale tento zdroj nejspíše nepostačuje pro plné pokrytí nákladů na tuto službu. Zbytek zřejmě musí být dotován, a společnost Czech On Line sama deklarovala, že svou službu hodlá dotovat kvůli tomu, aby si připravila výchozí pozici pro okamžik liberalizace našeho telekomunikačního trhu (počátkem roku 2001).

Kdy je "zdarma" lacinější?

Z pohledu koncového uživatele je služba VOLny.cz jistě zajímavá, protože mu dovoluje snížit jeho celkové náklady na připojení o docela zajímavou částku - v době zavedení služby šlo tuto úsporu odhadnout na cca 500,- Kč měsíčně (což je částka, na kterou by přišlo srovnatelné placené připojení). Trh internetového připojení však není statický, ale rychle se vyvíjí, i v důsledku zavedení služby VOLny.cz. Cena komutovaného připojení (přesněji: první nákladové složky, ve výše uvedeném smyslu) prudce klesá, a nedlouho po zavedení služby VOLny klesla z předchozích cca 500,- Kč měsícně (za plnohodnotné připojení bez časových či jiných omezení) na třetinu - například společnost Contactel nabídla srovnatelné připojení za 169,- Kč měsíčně (služba Internet Active). Tímto celkovým poklesem cen tedy klesá relativní výhodnost "Internetu zdarma" oproti placenému přístupu. Lze přitom očekávat ještě další pokles, až na nulu (neboli další "Internet zdarma").

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje výhodnost připojení "zdarma" oproti placenému připojení, je jeho vliv na druhou průběžnou nákladovou složku, neboli na výši telefonních poplatků. Pokud jsou tyto poplatky v obou případech stejné, pak je možné konstatovat, že připojení "zdarma" je pro uživatele vždy výhodnější (měřeno čistě podle nákladů). V praxi ale může dojít i k opačné situaci, kdy se řešení "zdarma" paradoxně stává celkově dražším než řešení placené. Tento případ nastává u služby VOLny.cz v Praze (a několika málo dalších lokalitách), a má následující příčinu: uživatelé služby VOLny.cz jsou při svém připojování nuceni volat na telefonní čísla tarifikovaná běžným telefonním tarifem (tedy: mimo špičku 1 impuls každé 4 minuty), zatímco uživatelé placené služby obvykle volají na čísla tarifikovaná zvýhodněným tarifem Internet 99 (večer a o weekendech 1 impuls každých 12,5 minuty). Důsledek je zřejmý: uživatel služby VOLny.cz sice ušetří na platbě providerovi, ale protelefonuje více. Přitom "bod zlomu", kde se výhodnost placené a neplacené služby láme, je obtížně přesně vymezit, protože záleží na chování konkrétního uživatele (kdy se připojuje, na jak dlouhou dobu atd.). Jen velmi přibližně lze odhadnout, že bod zlomu leží někde u 1 hodiny připojení denně.

To, proč zejména v Praze uživatelé služby VOLny.cz musí telefonovat za méně výhodný běžný tarif, má jednoduché vysvětlení: jde o volání do sítě Dattel-u, který tarif Internet99 neposkytuje (kvůli tomu, že se nedokázal dohodnout s SPT Telecom na jeho poskytování všem volajícím).

Co skrývá Red Box

Poněkud odlišnou cestu k internetovému zákazníkovi zvolila počátkem září společnost Contactel - usilující stát se především významným telekomunikačním operátorem na našem trhu. V mezidobí, dokud není náš telekomunikační trh liberalizován, se Contactel snaží alespoň na poli poskytování přístupu k Internetu. Zde mj. přišel s výše zmiňovaným komutovaným připojením za 169,- Kč měsíčně (bez časového či jiného omezení), v podobě svého produktu Internet Active, čímž dále snížil celkovou hladinu placeného připojení.

Jeho hlavním trumfem ale byl produkt jménem Red Box, avizovaný dlouho dopředu tzv. teaserovou reklamní kampaní (neboli kampaní, která v první fázi pouze napíná lidi a ještě jim neříká, o co jde). První Red Box byl slavnostně otevřen až 6. září, a ukázalo se že jde o "balíček" obsahující:

  • multimediální počítač s modemem a další výbavou pro připojení k Internetu (dodává Comfor, později přibudou další dodavatelé)
  • komutované připojení k Internetu přes Contactel (ekvivalent Internet Active)
  • instalace a servis zdarma
  • podpora hot line

Celý tento "balíček" lze pořídit za jednorázových 27 000,- Kč (nebo na splátky přes Multiservis).

Red Box je tedy řešení, které se snaží snížit celkovou hladinu nákladů na připojení k Internetu, a to jiným způsobem než služba VOLny.cz. Snaží se snížit jednorázové pořizovací náklady (na počítač a další vybavení), a také první průběžnou složku nákladů (v pořizovací ceně 27 000,- Kč je zahrnuto i připojení k Internetu, tedy analogie "Internetu zdarma" v podání služby VOLny.cz). Red Box tím míří hlavně na uživatele, kteří dosud k Internetu připojeni nejsou, a snaží se je motivovat snížením nákladové bariéry, kterou tito uživatelé musí překonat. Na kolik bude tato strategie účinná, ukáže teprve čas - cena počítače v Red Boxu, vzhledem k jeho konfiguraci, je sice slušná ale nikoli převratně nízká (srovnatelnou cenu lze dosáhnout i jinde). Hlavní přínos je spíše v "přibalených" službách (instalaci, připojení, hot line).

Se srovnatelnou nabídkou přitom téměř současně přišel i Autocont, který ke svému počítači Alivio 2000 přidává zdarma připojení k Internetu přes Internet OnLine (který má navíc mnohem více přístupových bodů po celé ČR než Contactel).

Největší předností nabídky od Contactelu je poněkud paradoxně zdá být jeho výrazná reklamní kampaň na Red Box, které si skutečně nešlo nevšimnout. Bude jistě zajímavé sledovat, kolik lidí tato kampaň dokázala přesvědčit, že je nejvyšší čas připojit se k Internetu a začít jej skutečně používat.