Vyšlo na serveru ISDN, 18.5.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a99/a905o400.php3

Novinka na Comnetu: Počítaná pevná linka

Cenová propast mezi komutovaným připojením k Internetu a připojením pevnou linku je stále velká. Provideři se snaží tuto propast zmenšit zaváděním netradičních způsobů tarifikace pevného připojení - v souvislosti s ComNetem se objevily první dvě nabídky na připojení pevnou linkou, tarifikovanou podle objemu přenesených dat.

Trvalé připojení k Internetu pomocí vyhrazeného dvoubodového spoje (lidově označované jako připojení "pevnou linkou") je tradičně tarifikováno paušálním způsobem, závislým na propustnosti příslušného spoje. Důvodem je očekávání, že tento druh připojení bude využíván "nadoraz", tedy po většinu času na maximum své teoretické propustnosti - což v praxi skutečně platí, pokud je "pevnou linkou" připojena například celá síť LAN. Pro jednotlivé uživatele, či alespoň pro velmi malé sítě (např. se 2 či 3 počítači), které negenerují tak intenzivní provoz, však takovýto paušální způsob tarifikace "podle teoretického maxima" není výhodný.

Individuálním či "velmi malým" uživatelům vychází mnohem lépe vstříc tarifikace "podle skutečného odběru", se kterou se začínají prosazovat na trhu především různé způsoby bezdrátového připojení se sdíleným charakterem, připojení pomocí kabelových modemů atd. U těch je tarifikace podle objemu skutečně přenesených dat nezbytná, protože tyto způsoby připojení nabízí nárazově velmi vysoké přenosové rychlosti (např. i megabity za sekundu), a paušální cena odvozená od takovéhoto teoretického maxima by byla pro zákazníka zcela neúnosná.

Tarifikace podle objemu přenesených dat přitom umožňuje poskytovatelům připojení nabízet atraktivní cenové programy - takové, které začínají na relativně nízkém paušálu (například již kolem 1000,- Kč měsíčně), ke kterému se pak přidávají poplatky za skutečně poskytnuté služby (objem skutečně přenesených dat). Pro uživatele je navíc zajímavé i to, že jde vesměs o trvalé připojení k Internetu, které umožňuje efektivněji využívat interaktivní povahu Internetu a nenutí uživatele pospíchat či jinak se omezovat v závislosti na čase.

V praxi takovéto trvalé připojení, tarifikované podle objemu přenesených dat, začíná konkurovat klasickému připojení pevnou linkou. Oslovuje totiž potenciálně velký segment "malých" uživatelů (například aktivnějších domácích uživatelů, velmi malých firem atd.), pro které je paušální tarifikace připojení pevnou linkou nevýhodná. Bylo proto jen otázkou času, kdy provideři na tento trend zareagují a přijdou s nabídkou připojení pevnou linkou, tarifikovanou podle objemu přenesených dat.

Promo balíček od Eunetu a Aliatelu

Jedna z prvních vlaštovek se objevila přímo na nedávno skončeném Comnetu. Společnosti Eunet a Aliatel zde společně nabídky "promo balíček" - připojení digitální dohledovanou linkou 64 kbps, tarifikovanou podle objemu přenesených dat. Jde sice o časově omezenou nabídku (zaměřenou hlavně k samotnému ComNetu, platnou do vyčerpání promotion kvóty a do konce června), která má nejspíše za účel zmapovat trh - ale dovolím si tipovat, že další nabídky stejného typu budou brzy následovat. Důležité je, že jde o ucelené řešení. V ceně je totiž jak samotné připojení k Internetu, tak i nezbytný pronájem přenosového okruhu (digitálního, s dohledem, od Aliatelu). Jde přitom zřejmě jen o "místní" připojení, protože nabídka platí pouze pro města Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem a Ostrava. Cena je 9900,- Kč za měsíc (bez zřizovacího poplatku), a zahrnuje jak zmíněný digitální dohledovaný okruh, tak i přenos 100 MB dat. Za každých dalších 100 MB se pak platí 650,- Kč. Nabízena je i paušální varianta, bez omezení objemu přenesených dat, za 19 990,- kč měsíčně.

Počítaná pevná linka od GINetu

Zmíněná promo nabídka Eunetu a Aliatelu však není jedinou nabídkou na připojení pevnou linkou, tarifikované podle objemu přenesených dat. To nabízí také provider jménem GINet (vzniklý spojením providerských aktivit společností HiCOMP Systems, Ipex a Mattes AD). V nabídce GINet-u lze nalézt službu s příznačným názvem "Počítaná pevná linka", což je vtipné a výstižné pojmenování právě pro tarifikaci podle objemu přenesených dat.

Počítaná pevní linka s přenosovou rychlostí 33,6 kbps stojí od GINetu pouhých 1000,- měsíčně (se zřizovacím poplatkem 5000,- Kč), a zahrnuje přenos 100 MB dat. Za každých dalších 100 MB dat se účtuje 500,- Kč. V nabídce je i stejně tarifikovaná linka s přenosovou rychlostí 64 kbps, a to za 5000,- měsíčně. Zde je v ceně zahrnut již 1 GB přenesených dat !

Důležité je, že tyto ceny GINetu nezahrnují náklady na pronájem nezbytného přenosového okruhu. Například u počítané linky 33,6 kbps by ale měl stačit "obyčejný" dvoudrátový analogový okruh pronajatý od SPT Telecom, osazený vhodnými modemy. U "místních" připojení, v rámci MTO, je dnes jeho cena stále ještě závislá na tom, kudy SPT příslušný okruh povede (a pohybuje se od 1050,- Kč do 2780,- Kč měsíčně). Od října, vzhledem ke změnám cen u SPT Telecom, bude takovýto místní analogový okruh (definovaný jako okruh v rámci obce) stát jednotných 1890,- bez DPH).

Odkazy: nabídka GINetu EUnet Czechia Aliatel