Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 43/98, 20. listopadu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a843k400.php3

Internet na Invexu - ve znamení hledání nových možností

Letošní Invex možná nepřinesl žádná velká překvapení v oblasti Internetu. Spíše zdůraznil určité trendy, které jsou již delší dobu patrné. Mezi ně patří zejména nástup internetové telefonie a nových platforem pro přístup k Internetu, či hledání nových cest jak se vyhnout stávajícímu monopolu SPT Telecom.

V naší zemi stále ještě nedošlo k liberalizaci telekomunikací - alespoň pokud jde o hlasové služby veřejné telefonie, které nadále zůstávají v monopolním držení SPT Telecom. O důsledcích tohoto faktu by bylo možné dlouho spekulovat, nicméně jedním z praktických projevů pokračujícího monopolu je velký zájem uživatelské veřejnosti o internetovou telefonii. Dalším pak hledání nových způsobů jak "rozvést" Internet do nejrůznějších lokalit, bez nutnosti využívat drahou veřejnou telefonní síť.

Nové služby internetové telefonie v ČR

První službou z oblasti internetové telefonie, která byla na našem trhu nabídnuta nejširší veřejnosti, byla služba Paegas Internet Call. Stalo se tak na začátku letošních prázdnin, a jde o možnost volat stylem "z mobilního telefonu na jiný telefon", s tím že rozhodující (dálková) část hovoru je vedena přes dedikovanou síť fungující na stejném principu jako Internet.

Na letošním Invexu bylo portfolio služeb internetové telefonie rozšířeno o dvě služby nabízející volání stylem "z počítače na telefon". Jde o službu Net2Phone, kterou u nás nabízí CESNET (jako tuzemský partner zahraničního provozovatele, společnosti IDT Corporation), a službu PhoneGlobe (kterou u nás provozuje firma Globe jako tuzemský partner společnosti Delta Three). Obě tyto služby pracují na stejném principu: volající "volá" ze svého počítače, odkudkoli v dosahu veřejného Internetu, a jeho hovor je veden veřejným Internetem až do "přestupního bodu", kde prochází skrz vhodnou bránu a vstupuje do klasické telefonní sítě, po které pokračuje dále až na místo svého určení. Úspora je zde dosahována tím, že zmíněná brána se nachází v USA, a hovor přestupuje do zdejší telefonní sítě, která funguje výrazně laciněji než jinde ve světě (díky značně pokročilé liberalizaci telekomunikací v USA). Ve svém důsledku to vlastně znamená, že odkudkoli ze světa můžete telefonovat kamkoli do světa, za nejvýhodnější tarify nabízené v USA. Podrobnosti lze nalézt na adresách http://phone.cesnet.cz a http://phone.globe.cz.

Nové možnosti přístupu k Internetu

Na letošním Invexu byly představeny dvě nové varianty přístupu k Internetu. Tou první je služba City.Way, kterou již před Invexem ohlásila společnost Inway, a na Invexu ji představila včetně její ceny. Jde o bezdrátový přístup na "buňkovém" principu - v tom smyslu, že do určité lokality se umístí základnová stanice, a její vysílání pak může přijímat určitý počet koncových stanic (na přímou viditelnost). Jde o určitou analogii s principem mobilních telefonů, které také fungují na analogickém buňkovém principu (s tím že zde se nepočítá s mobilitou koncových uživatelů a možností jejich přestupu mezi buňkami). Koncové stanice, příslušející k jedné buňce, vytváří síť která je svou podstatou sdílená, což znamená že se všichni dohromady dělí o takovou přenosovou rychlost, jakou má buňka jako celek (což může být až 1,6 Mbps). Z toho důvodu není apriorně stanovena přesná přenosová rychlost, která je konkrétnímu uživateli k dispozici (neboť záleží na celkovém provozu v buňce, v prospektech se uvádí průměrná rychlost nad 128 kbps). Proto je také cena nikoli paušální, ale odvozená od objemu přenesených dat (s paušálem za přípojku jako takovou). Konkrétní podrobnosti lze nalézt na adrese http://www.inway.cz.

Další zajímavou novinku z oblasti přístupových technologií představila na letošním Invexu firma Czech Link. Jde o přístup k Internetu prostřednictvím satelitu, který zajišťuje přenos dat směrem ke koncovému uživateli (zatímco přenos v obráceném směru je realizován přes komutované telefonické připojení). Jde tedy o stejný princip, jaký už delší dobu u nás nabízí firmy GiTy, jako službu DirecPC. Rozdíl je však v konkrétní realizaci - společnost Czech Link chce využívat "volné místo" v rámci satelitního digitálního vysílání televizních a rozhlasových stanic (p5es satelit DFSII Kopernikus, kde mimochodem už delší dobu vysílají ČT1 a ČT2, Prima, Galaxie, Hallmark a další tuzemské stanice). Žádné podrobnosti, například o ceně za takovouto službu, ještě nebyly dostupné.

Internetová televize na oba způsoby

Spojení Internetu a televize může mít mnoho podob - na letošním Invexu byly přítomny dvě: televizní vysílání realizované prostřednictvím Internetu, a tzv. set-top boxy (doplňky k běžné televizi, které z ní činí zařízení použitelné pro práci v Internetu).

Po dobu konání letošního Invexu vysílaly hned dvě "televizní stanice", TV24 a TV Visual - v uvozovkách proto, že samozřejmě nejde o klasické televizní stanice vysílající "do éteru", jako spíše o poskytovatele obsahu na Internetu, kteří svůj obsah nabízí v podobě živého obrazu ve vhodném multimediálním formátu - ve formátu RealMedia, ve formě tzv. streamů, typicky dimenzovaných jak pro uživatele s pomalejší přípojkou (tj. na rychlosti kolem 20 kbps), tak i pro uživatele s rychlejší přípojkou (streamem 56 kbps). Obě stanice vysílaly nepřetržitě, a přinášely aktuální zpravodajství z dění na veletrhu, prokládané předem připravenými programovými bloky. TV24 se přitom zaměřovala více na oblast IT a přinášela různé programy související s informačními technologiemi, zatímco TV Visual vyplňovala své vysílání pořady spíše zábavného charakteru - dokonce vysílala i některé známé filmy, pro které získala vysílací práva. Obě televize však měly jedno společné: jsou to zatím spíše experimenty, které mají "prorazit cestu" a vyzkoušet možnosti televizního vysílání po Internetu, včetně možností technologických, včetně otestování diváckého zájmu a dalších faktorů. Rozhodně zatím nejde o nějakou konkurenci klasické televizi, i když do budoucna je soupeření internetového vysílání s vysíláním klasickým docela pravděpodobné. Doba k tomu však ještě nenazrála, a to zejména kvůli ještě ne dostatečnému rozšíření Internetu, a také díky příliš pomalým přípojkám koncových uživatelů. Podrobnosti na adresách http://www.tv24.cz a http://tv.visual.cz.

Zcela jinou kombinaci Internetu a televize představovala na letošním Invexu společnost Tesla. Vystavovala zde totiž svůj první set-top box, neboli zařízení které se připojí k běžné televizi a chová se jako jednoúčelový počítač určený pro práci v Internetu (a televizi používá k zobrazování, místo monitoru). Uživatel s tímto set-top boxem pracuje prostřednictvím bezdrátové klávesnice, a může se brouzdat Internetem na vlnách služby WWW, nebo pracovat s elektronickou poštou. V set-top boxu je zabudován i modem (33,6 kbps) pro nezbytné telefonické připojení k Internetu.

Cena set-top boxu firmy Tesla ještě nebyla oznámena, ale podle neoficiálních informací by základní verze (s názvem Tesla Internet-Box) měla stát kolem 15 tisíc korun. Představena byla i rozšířená verze vybavená CD přehrávačem a schopná fungovat více jako plnohodnotný počítač - s možností psaní textů, používání osobního adresáře a organizátoru, ke hraní her, přehrávání zvukových CD atd. cena této verze (Tesla Super Station) by se prý měla pohybovat kolem 23 tisíc korun. Podrobnější informace zřejmě bude možné najít na WWW stránkách výrobce, http://www.teslatv.cz.

Březen bude znovu měsícem Internetu

V březnu letošního roku proběhnul první ročník akce usilující o popularizaci Internetu. Nyní byl na Invexu ohlášen již druhý ročník Března - měsíce Internetu. Hlavním pořadatelem je opět týdeník Profit, a cíle jsou ještě širší než v loňském roce: kromě oslovení nejširší veřejnosti a její seznámení s podstatou Internetu an jeho možnostmi si letos pořadatelé kladou za cíl například i "uvádět na pravou míru některé mýty a pověsti spojené s Internetem". To je asi velmi potřebné a důležité, protože skutečně masová média si v poslední době z Internetu vybírají jen nejrůznější extravagance a singularity, které pak ve veřejnosti vytváří dosti zkreslené vnímání toho, co Internet skutečně je a co nabízí. Podrobnější informace na adrese http://www.brezen.cz.