Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 17/98, 21. dubna 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a817k401.php3

Byli jste na PIWu?

V Praze se v nedávných dnech uskutečnila prestižní konference o Internetu, spadající do "řetězce" konferencí Internet World společnosti MecklerMedia. Tuzemskou verzi této konference pořádala česká agentura MIA (Media Internet Agency), a její plný název zněl: Prague Internet World (ročník 98). Český člověk si samozřejmě ihned povšimnul zajímavé zkratky tohoto názvu a její paralely s naším národním nápojem, a tak se zrodilo mnoho zajímavých asociací. Například: byli jste na PIW-u?

Konference Internet World mají ve světě již dlouhou tradici. Jejich "vlastníkem" je mediální gigant z USA, společnost MecklerMedia, která tyto konference pořádá v různých částech světa - někde zcela ve vlastní režii, jinde prostřednictvím svých místních partnerů. To byl právě případ České republiky, kde pořadatelem byla agentura známá MIA, http://www.mia.cz. U nás to byl vůbec první ročník této konference, ale ve světě se konference Internet World konají již mnoho let, a například v USA probíhají i několikrát ročně - jako "jarní" Internet World (Spring Internet World, letos se konal 9.-13.3.98 v Los Angeles), či "podzimní" Internet World (Fall Internet World, proběhne 5.-9.10.98 v New Yorku). Naše pražská konference přitom také byla součástí určité "šňůry", těsně před Prahou se Internet World konal v Norsku a Portugalsku, a bezprostředně po Praze proběhne ve velké Británii, Kolumbii, Brazílii a v Německu.

Program konference

Pražský Internet World trval tři dny (od 7. do 9. dubna), a měl dvě hlavní části: odbornou konferenci a výstavu. V rámci konference probíhaly tři paralelní sekce, doplněné o celkem pět hlavních přednášek (plenárního charakteru, v tom smyslu že během těchto přednášek neprobíhalo jednání v paralelních sekcích, a předpokládala se účast všech účastníků konference). Zmíněných pět hlavních přednášek "obsadili" výhradně zahraniční účastníci, nejspíše na základě výběru společnosti MecklerMedia, zatímco v paralelních sekcích vystupovali převážně tuzemští účastníci.

Pokud jde o zmíněné hlavní přednášky, jejich obsazení bylo skutečně reprezentativní, a pro naše účastníky bylo zajímavou příležitostí seznámit se s názory a postoji představitelů světových firem zvučných jmen. Vedle pana Alana Mecklera, zakladatele MecklerMedia, který vystoupil s úvodním projevem, se zde prezentoval například Paul Flaherty z firmy Digital (jeden z otců AltaVisty, a jeho příspěvek byl plný zajímavých pohledů na problematiku orientace a vyhledávání v Internetu), či Jordan Rice, průkopník zajímavého projektu Virtual Hospital (virtuální nemocnice). U dvou zbývajících hlavních přednášek došlo oproti původnímu programu ke změně přednášejícího (šlo o představitele firem RealMedia a Excite).

Tři paralelní sekce, které probíhaly mimo hlavních přednášek, byly po řadě věnovány Podnikání s Internetem, Internetu jako významnému zdroji informací, a Internetu jako nástroji podpory sociálního a hospodářského rozvoje. To také dává tušit o jejich celkovém zaměření. Sešlo se zde opravdu velmi široké spektrum příspěvků, přes elektronický obchod a placení po Internetu, reklamu na WEB-u, způsoby připojování k Internetu, administrativní a právní aspekty obchodu na Internetu, otázky bezpečnosti, publikování na WEB-u, či navrhování WWW stránek, až po spíše vizionářské příspěvky typu zamyšlení nad budoucností práce s informacemi. Nechyběla ani problematika informatiky ve státní správě, poměrně dost prostoru bylo věnováno i státnímu informačnímu systému (na toto téma proběhla jak prezentace zástupce ÚSIS, tak i beseda u kulatého stolu). Podstatné bylo i to, že většina vystupujících v těchto paralelních sekcích byla z tuzemska, a jen několik málo pocházelo ze zahraničí.

Anotace, seznam vystupujících i plné znění jejich příspěvků (včetně hlavních přednášek) lze nalézt na Internetu, na adrese http://www.internetworld.cz/konfer/teze.html.

Obecní dům plný Internetu

Za místo konání prvního ročníku českého Internet Worldu byl zvolen možná poněkud překvapivě pražský Obecní dům. Překvapivě proto, že se zde žádná "internetová akce" dosud nekonala, a pak také proto, že v této nádherně rekonstruované secesní budově není možné stavět klasické veletržní stánky, jako třeba na Invexu. Nakonec se ale ukázalo, že to vůbec nevadilo - konferenci reprezentativní prostory plně vyhovovaly (a zahraniční účastníci se jen rozplývali chválou nad tou secesní nádherou), a doprovodná výstava získala mnohem komornější nádech. Byla poměrně malá, a to jak co do počtu vystavujících, tak i co do počtu návštěvníků. Mnozí účastníci si právě díky tomu libovali, že je to mnohem lepší než klasické přelidněné výstavy, plné sběračů prospektů, na kterých je obtížné se byť jen protlačit k nějakému stánku a najít někoho, kdo by měl čas se vám věnovat.

Reprezentativní prostory Obecního domu určitě přispěly k celkové atmosféře prvního ročníku pražského InternetWorldu - mohu-li srovnávat tuto akci s jinou reprezentativní Internetovou konferencí, která se konala v Praze v roce 1994 (byla to konference INET/JENC, a reportáž z ní najdete např. na adrese http://www.earchiv.cz/a94/a429c200.php3), pak během čtyř kalendářních let byl došlo v oblasti Internetu k opravdu nesmírným změnám - v roce 1994 se sešli spíše lidé z akademické a vědecko-výzkumné sféry, kteří se chtěli bavit spíše o technických a technologických aspektech. V roce 1998 se sešli spíše lidé z podnikatelské sféry, a považovali za potřebné se bavit spíše o využití Internetu v souvislosti s podnikáním a dalšími komerčně laděnými aktivitami. Souvisí to samozřejmě s tím, že Internet za ony čtyři kalendářní roky přešel zcela do rukou komerční sféry, která si sebou přinesla i své vlastní atributy a rekvizity - mezi které jistě patří i reprezentativní prostory, sponzoři hlavní a generální, čestné výbory plné známých lidí (spíše ale mimo Internet), a například i ministři přestřihující pásku a hovořící o tom, jak je ten Internet důležitý. Ale takový je asi přirozený vývoj.

Doprovodné akce

Pražský Internet World doprovázely i některé doplňkové akce. Nejširší záběr měla soutěž WWW stránek o Zlatou zmiji, vypsaná ve čtyřech kategoriích: Obchod a podnikání, zábava a volný čas, informace a státní správa. Soutěž probíhala po měsících od ledna, a v každém měsíci byly vyhodnocovány nejlepší stránky v každé kategorii, a u příležitosti samotného Prague Internet Worldu (nebo snad: PIWa?) byli vyhlášeni i celkoví vítězové. Podrobnosti, nominace a samozřejmě i výsledky najdete on-line, na adrese http://www.internetworld.cz/soutez.html.

Několik firem využilo konání Internet Worldu k prezentování svých novinek - asi nejviditelněji to udělala společnost EIN, která právě k prvnímu dni konání celé akce spustila svůj nový katalog NAZDAR (a večer zmíněného dne uspořádala i společenský večírek na počest své nové služby). Najdete jej na dobře zapamatovatelné adrese http:\\www.nazdar.cz, a jeho recenzi přineseme v příštím vydání rubriky "Zajímavosti z Internetu".

Přímo v Obecním domě si přitom účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet možnosti Internetu, v rámci internetové kavárny, která zde byla po dobu konání akce zřízena (šlo vlastně o dobře známý Terminal bar, http://www.terminal.cz. který na několik dní zřídil svou pobočku v Obecním domě). Zvídaví návštěvníci mohli nahlédnout také do místní Surfařské dílny.

Pro uživatele internetu, kteří neměli možnost účastnict se celé akce na místě, byly připraveny i přímé přenosy některých akcí po Internetu. Hlavní přednášky byly vysílány živě po páteři Eunetu, a beseda o Státním informačním systému (konaná v poslední den konference, za opravdu velkého zájmu účastníků) pak byla živě přenášena po síti TEN-34 do Olomouce na tamní univerzitu, kde se do diskuse zapojovali i místní účastníci. Šlo současně i o ukázku multimediálních přenosů pomocí technologie ATM.