Vyšlo v deníku Právo, 30. září 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a809p800.php3

Spamming - novodobý nešvar on-line světa

Pokud používáte elektronickou poštu, zcela jistě jste už dostali alespoň jednu nevyžádanou zprávu - nejspíše nějakou lákavou nabídku od někoho, koho třeba vůbec neznáte. Jde o projev tzv. spammingu, který hrozí stát se doslova metlou on-line komunikací, a to nejen v rámci elektronické pošty a nejen v Internetu. Proč je ale spamming vůbec špatný, v čem je jeho hlavní nebezpečí, a v čem obvykle spočívá?

Začněme malým srovnáním: když si někdo nechá natisknout velké množství reklamních letáků a dopraví je lidem do jejich poštovních schránek (ať již hromadným rozesláním běžnou listovní poštou, či vlastní roznáškou apod.), některé příjemce to zaujme, některé nechá chladnými, zatímco ještě jiní se budou cítit obtěžováni. Hlavně ale nikdo z nich neponese žádné přímé náklady na takovouto reklamní kampaň - veškeré náklady zde hradí odesilatel, resp. iniciátor kampaně. Nyní si ale představte, že vše bude zařízeno tak, že významnou část nákladů ponesou právě příjemci - ti budou ze své kapsy platit náklady na reklamní materiály, o které třeba nemají ani nejmenší zájem. Navíc s tím, že budou mít jen velmi skromné možnosti jak se něčemu takovému bránit. Připadá vám to jako nesmysl?

Bohužel nikoli - právě to je podstata spammingu v Internetu. Zde totiž platí poněkud jiný model financování než například u běžné listovní pošty, která si nechává pokrýt veškeré své náklady od odesilatele zásilky. Naproti tomu v Internetu se dosud uplatňuje spíše "kooperativní" způsob financování, kdy každý hradí část nákladů na provoz Internetu jako takového - typicky úměrně velikosti své přípojky, a bez ohledu na to, zda jeho aktivity vyvolají někomu jinému nějaké další náklady. Takže když někomu odešlete zprávu elektronickou poštou, zaplatíte určitou částku za samotné odeslání (skrze své náklady na připojení k Internetu, včetně použití telefonu apod.). Podstatné ale je, že řádově srovnatelnou částku zaplatí i příjemce zprávy (který zase hradí "přijetí" zásilky, opět formou nákladů na svůj přístup k Internetu jako takovému, za telefon atd.). Přitom elektronická pošta umožňuje velmi snadno rozeslat jednu a tu samou zprávu na opravdu velmi mnoho adres současně, třeba i na desítky tisíc adres, a to za prakticky stejných nákladů na straně odesilatele jako při odeslání na jedinou adresu! Každý z příjemců pak sice musí vynaložit srovnatelnou částku na příjem zprávy, ale to již odesilatele nemusí zajímat - navíc jej nemusí zajímat ani to, zda příjemce bude ochoten jeho zprávu přijmout nebo nikoli (ostatně, listovní pošta v tomto ohledu funguje přesně stejně jako pošta elektronická).

Už je vám jasné, proč je spamming tak atraktivní pro některé subjekty komerčního světa? Umožňuje jim totiž přenášet část svých nákladů na někoho jiného. Však se také ke spammingu uchylují nejčastěji subjekty, které nemají dostatek prostředků na řádnou a korektní propagaci svých produktů či služeb. Spíše než se seriózními komerčními nabídkami se proto v rámci spammingu lze setkat s nabídkami neseriózního až pochybného charakteru - například s nabídkami zboží nejasného původu, s nabídkami účasti v pyramidových hrách, s návody na rychlé zbohatnutí, s nabídkami zázračných léků a léčebných postupů apod. Časté jsou i nabídky erotických služeb, ale výjimkou nejsou ani pomluvy, žerty, či studentské recese apod.

Důležité je na spammingu také to, že částky o které jde jsou obecně velmi malé, obtížně měřitelné a také obtížně prokazatelné - může jít o zlomky haléřů, ale třeba i o několik korun (například během stahování megabytového spammu z Internetu protelefonujete mnoho minut, za které zaplatíte reálné peníze do kasičky Telecomu i svého providera). Podstatný je ale jejich souběh - nad jedním spammem nejspíše mávnete rukou, ale co třeba stovky spammů denně? Pak už asi ne.

Bylo by ale chybou dívat se na spamming jen z úzkého "ekonomického" pohledu. Ještě větší nepříjemností totiž může do budoucna být samotné obtěžování a zdržování příjemců - nevyžádanou zprávu lze vcelku snadno a rychle smazat. Nejprve ale musíte sami poznat, že jde o spam, a ne o něco jiného, skutečně významného. Při jednom spammu denně to není žádný problém, ale co při takové stovce spammů denně? Budete ochotni vynakládat svůj drahocenný čas a um na to, aby jste eliminovali aktivity někoho jiného, které jste ani sami neiniciovali, ani jste k nim nedali paušální souhlas, či s nimi dokonce aktivně nesouhlasíte?