Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 7/98, 17.února 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a808k400.php3

Enterprise Internet Strategy Forum

Ve dnech 10. až 11. února se v Praze uskutečnil první ročník konference EISF, zaměřené na využití Internetu v podnikové praxi.

Konference EISF byla první v sérií tří velkých konferencí, zaměřených na Internet, které se v první polovině letošního roku uskuteční v našem hlavním městě (počátkem dubna bude následovat první ročník české verze konference Prague Internet World '98, a koncem jara bude následovat již tradiční ComNet). I přes ryze anglický název však byla EISF původní českou konferencí, kterou v prostorách kongresového centra hotelu Hilton-Atrium uspořádala agentura MEDEM. Jejím cílem bylo seznámit širší podnikatelskou veřejnost s možnostmi využití Internetu v celé oblasti podnikání, naznačit trendy a ukázat potenciální možnosti i možná úskalí. Konkrétní příspěvky, přednesené na této konferenci, skutečně pokrývaly celé široké spektrum problematiky využití Internetu v podnikové praxi, od obecných úvodů do problematiky až po případové studie, seznamující s konkrétními příklady a zkušenostmi. Zajímavostí bylo pravidelné zařazování diskusí na konci každého vystoupení - po jedné hodině výkladů následovala vždy půlhodina diskuse za účasti přednášejících i dalších panelistů.

Další zajímavostí bylo samotné zahájení konference, které provedl ministr průmyslu a obchodu ČR, pan Karel Kuhnl. Již jeho samotná účast na akci tohoto typu byla doslova převratem v dosavadním nezájmu našich čelních představitelů o Internet a počítače vůbec (prvním náznakem obratu k lepšímu byla loňská účast pana Pitharta na brněnském Invexu). Pan ministr Kuhnl se ve svém zahajovacím vystoupení vyjádřil v tom smyslu, že informačním technologiím přikládá velkou důležitost, a mj. informoval účastníky konference o tom, že v divizi obchodu jeho ministerstva právě probíhá připomínkové řízení k využití Vzorového zákona o elektronickém obchodu, který zpracovala Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo. Posuzována prý je možnost využití tohoto zákona jako podkladu pro samostatný český zákon o elektronickém obchodu. Koordinátorem české strany v oblasti elektronického obchodu však je Úřad pro státní informační systém, a MPO se pouze podílí na řešení jednotlivých problémů spojených s rozvojem těchto převratných technologií