Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 44/97, 29. října 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a744k400.php3

Internet na Invexu 97

Internet byl na letošním Invexu jedním z dominantních témat - Internetu byl vyhrazen celý jeden pavilon, mnohé firmy zde prezentovaly nové služby a produkty, související s Internetem, a vyhlášeny byly i důležité akce, které se Internetu také bezprostředně týkají.

U velkých počítačových veletrhů a výstav, mezi které Invex bezesporu patří, bývá zvykem pořádat různé doprovodné akce - od "samostatných" konferencí, které se pouze konají ve stejnou dobu a na stejném místě, až po nejrůznější semináře, prezentace, o přednášky a tutoriály, konané vysloveně pro potřeby veletrhu. Zajímavou novinkou letošního ročníku Invexu byly pravidelné přednášky, probíhající v pavilonu P (tedy v pavilonu, který byl jako součást akce Come in Future celý věnován právě Internetu), a konané v rámci projektu lnethall (http://www.inethall.cz) firmy Globe Internet. Ve dvou přednáškových sálech (malém a velkém) zde po celou dobu konání Invexu probíhaly přednášky nejrůznějšího charakteru - od vysloveně firemních prezentací, až po nezávislé studie. Jednalo se velmi užitečnou možnost, kterou využilo také několik subjektů, které jinak nemají moc příležitostí (či zájmu?) komunikovat s odbornou veřejností - pravidelně se zde konaly mj. přednášky představitelů Policie ČR o pirátském SW a autorském právu v Internetu (viz dále), a s důležitou informací o chystaných změnách v systému registrace domén zde vystoupil pan Orság, správce TLD CZ (reportáž z jeho vystoupení lze najít na http://pes.eunet.cz/97/42/0042ar14.htm]. Z nejdůležitějších novinek: změny připravované již k 1. listopadu počítají s přechodem správy naší národní TLD do rukou nově zřízené a.s. CZ-NIC, kterou zřejmě založí členové sdružení NIX. Registrace domén druhého řádu bude placená (fixním poplatkem za zřízení a pravidelným ročním poplatkem za existenci domény druhého řádu), a změní se zřejmě i pravidla pro zřizování těchto domén (například i tak, že vlastní doménu bude moci získat i fyzická osoba).

Březen měsíc knihy

Internet se v současné době stále více přesouvá z polohy "technické" do polohy "lidské" - neboli: přestává již být technickou novinkou a výlučnou záležitostí odborníků zabývajících se jeho technickými aspekty. Stále více proniká do našeho každodenního života, stále více oslovuje lidi, kteří až dosud neměli s Internetem mnoho společného, a jejich povědomí o tomto novodobém fenoménu není na potřebné výši. Faktem je, že všeobecná osvěta o Internetu dosti pokulhává, a neplatí to jen pro masu potenciálních uživatelů Internetu, kteří stále ještě netuší, jak by právě oni mohli Internet využít - mnohdy to bohužel platí i pro hromadné sdělovací prostředky, které již také začínají Internet ve větším měřítku objevovat.

Nelehkého úkolu pozvednout laťku všeobecné informovanosti o Internetu se rozhodli v redakci Českomoravského Profitu. Jimi vyhlášená akce s názvem "Březen, měsíc Internetu", oznámená právě na Invexu, je velmi otevřenou kampaní, do které mohou vstoupit další zainteresované subjekty a přispět svým dílem a podle svých možností ke zvýšení všeobecné informovanosti o Internetu. Podrobnosti na adrese http://www.profit.cz.

Nové internetové služby

Letošní Invex byl pro mnohé subjekty vhodnou příležitostí, jak oznámit vznik či zpřístupnění nových služeb na našem tuzemském Internetu. Ze zajímavostí je možné jmenovat například běžný telefonní seznam, který je skoro všude na světě volně dostupný i v on-line formě po Internetu. U nás byl telefonní seznam on-line dostupný pouze pro zákazníky SPT Telecomu coby internetového providera. Nyní je tento seznam konečně dostupný pro každého uživatele Internetu - na adrese http://iol.telecom.cz/TLF/tlf.htm.

S telefonním seznamem v podání SPT Telecomu úzce souvisí také další služba, prezentovaná na letošním Invexu - Zlaté stránky, dostupné on-line po Internetu. Zatím jsou ale dostupné pouze pro zákazníky SPT Telecom (od srpna t.r.), a podle rozdávaného letáčku by pro ostatní uživatele Internetu měly být Zlaté stránky přístupné v závěru tohoto roku. Adresa bude http://www.zlatestranky.cz.

Na stánku firmy Corpus, od které pochází nástroj SQW (pomocí kterého bylo zpřístupněno přes WWW už několik zajímavých databází) byl k vidění Obchodní rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR. Ten je sám o sobě velmi významnou novinkou, dostupnou nejširší veřejnosti - nyní ale byl k vidění (zatím experimentálně) i ve verzi, která umožňuje také vyhledávání podle osob - ve smyslu: v kolika společnostech "jede" pan XY? Podle neoficiálních vyjádření by tato verze rejstříku měla být veřejně zpřístupněna za několik málo měsíců - technicky je prý vše připraveno (a problém je teď možná na straně provozovatele rejstříku, protože možnost vyhledávání podle osob poněkud zavání šířením důležitých osobních údajů).

Společnost Globe Internet, která se rozhodující měrou podílela na projektu Inethall, prezentovala svou novou službu POST.CZ (na adrese http://www.post.cz). Jedná se o další z možností, jak získat na Internetu poštovní adresu (např. Jiri.Peterka@post.cz) a schránku zdarma, s možností přistupovat ke své poště prostřednictvím WWW (tj. psát nové zprávy, číst došlé zprávy, třídit je do folderů atd. prostřednictvím WWW stránek a formulářů).

Z nových služeba akademického zaměření je vhodné se zmínit alespoň o projektu Academica (http://www.academica.cz), který nabízí nový informační server pro studenty (vysokých škol, vyšších odborných škol a středních škol). Projekt firmy NetCentrum z Pardubic, pod kterým jsou spolupodepsány firmy Microsoft a Škoda auto, a také Česká televize, nabízí mnoho důležitých informací pro studenty - nejen přehledy o možnostech studia, ale také například informace o grantech a stipendiích, o možnostech studia v zahraničí, poradnu o sociálním a zdravotním pojištění atd. Zajímavá je i provázanost s diskusním pořadem České televize "Křížem krážem a přitom NaHraně".

Z nových produktů (nejen) pro Internet

Na letošním Invexu bylo samozřejmě k vidění i mnoho zajímavých novinek, přímo či nepřímo souvisejících s Internetem. Jejich podrobnější přehled by si zasloužil spíše samostatný článek, proto jen stručně, po celých oblastech:

České odborné veřejnosti byly poprvé představeny původní české počítače vycházející z koncepce NetPC (pod jménem NetPro je představila firma AutoCont). Jde o koncepci, pocházející od firem Microsoft a Intel, a je vhodné ji chápat spíše jako alternativu k tzv. síťovým počítačům (počítačům NC), s jejichž koncepcí přišly firmy Oracle a Sun.

K vidění (a dokonce i k vyzkoušení, tedy spíše ke slyšení) byly také první brány mezi internetovou telefonií a telefonii klasickou, umožňující nejen přechod mezi nimi, ale také například propojení dvou pobočkových ústředen na dálku prostřednictvím Internetu. Právě to předváděla na Invexu firma Dial, jako projekt "Dial Invex" - jedna pobočková ústředna byla v Praze, druhá na výstavišti v brně, a mezi nimi dvě telefonní brány, propojené mezi sebou Internetem.

Další hojně zastoupenou oblastí byla i oblast elektronického obchodování - k vidění byly ukázky hned několika obchodních domů na Internetu, s možností on-line nakupování, a také celá řada produktů, které takovéto virtuální obchodní domy umožňují zřizovat a provozovat. Stejně tak byla k vidění i celá řada produktů a řešení z úzce související oblasti bezpečnosti a bezpečných komunikací - například PVT zde prezentovalo svou certifikační autoritu (na adrese http://info.pvt.vcz/cz, nabízející certifkáty pro NS Navigátor a MS Internet Explorer, zdarma na 14 dní, nebo placené na půl roku). K celé problematice se ještě vrátíme v samostatném článku.