Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 25/97, 17. června 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a725k400.php3

Zajímavosti z ComNetu 97

Letošní ComNet byl příležitostí k různým oficiálním oznámením, například o definitivním příchodu ISDN do zemí českých, moravských a slezských. Za pozornost ovšem stály i četné další novinky a zajímavosti - zkusme si některé z nich stručně představit.

Možnosti ISDN, které s takovou pompou (a s mnoholetým morálním zpožděním) přichází na náš tuzemský trh přenosových služeb, jsou doslova směšné proti tomu, co nabízí novější technologie řady xDSL: jestliže ISDN přípojky nabídnou běžnému koncovému uživateli po jeho účastnické přípojce dva datové kanály B po 64 kbitech za sekundu a jeden řídí kanál D o 16 kbps, tedy dohromady něco přes 100 kilobitů, pak například dvojice modemů technologie ADSl (Astymmetric Subscriber Loop) nabízí ve směru k uživateli až několik megabitů (přitom po tom samém kusu drátu, po kterém chce Telecom provozovat ISDN přípojky, a který vede od uživatele až k nejbližší telefonní ústředně). Modemy ADSL, stejně tak jako další produkty technologické řady xDSL, již byly na letošním ComNetu k vidění, a to například na stánku firmy Daxta Communications. Otázkou ovšem bude, jak se k možnosti nasazení technologie ADSL na účastnické přípojky postaví jejich vlastník, SPT Telecom. Pokud si uživatele „zkasíruje" podle toho, jaké přenosové rychlosti se nasazením ADSL dosáhne (tj. bude mu účtovat tarif za megabitové okruhy), pak uživateli může být veškerý přínos a efekt této nové technologie naprosto lhostejný.

Stejná firma, Daxta Communications, na ComNetu prezentovala i pilotní projekt prvního nasazení systému LANcity v ČR (konkrétně v Kralupech nad Vltavou). Tento systém, vyvinutý firmou Bay Networks, umožňuje využít stávající rozvody kabelové televize pro vytvoření univerzálních „datových" přípojek do jednotlivých domácností - například pro potřeby připojení k Internetu, ale nejen k tomuto účelu.

Jinou zajímavostí letošního Comnetu bylo oznámení pardubické firmy CESA sat o připravovaném vypuštění první české telekomunikační družice (tedy ne první vůbec, protože první byly vědecké družice typu Magion-u, ale první komerční družice). Vypuštěna by měla být v září 1998 nosnou raketou Ariane 4, a do operačního použití by se měla dostat na přelomu let 1998 a 1999. Vyrobena bude v Itálii, měla by mít celkem 18 transpondérů, a její dosah by měl pokrývat především středoevropský region. Předpokládá se využití pro potřeby telefonie, datových přenosů a šíření rozhlasového a televizního signálu. V současné době již probíhají jednání o využití jednotlivých transpondérů.

Další zajímavostí, kterou jsme na letošním Comnetu zaznamenal, je osud veřejné elektronické pošty CZ Mail. Není to ještě tak dávno, co jsme byli všichni svědky masové, a jistě hodně nákladné reklamy na tuto služby od jejího provozovatele, SPT Telecomu. Pak bylo dlouho ticho, a nyní jsem si na Comnetu všimnul skromného panelu, nabízejícího služby pošty CZ Mail v podání podniku Transgaz. Jak jsme si ověřil následným dotazem, SPT Telecom skutečně svou veřejnou elektronickou poštu v tichosti prodal právě Transgazu.

Jméno Transgazu je dále spojeno i s jedním velmi zajímavým, a jistě i hodně důležitým momentem, který byl na letošním ComNetu patrný: totiž s nástupem ambiciózních a velkých operátorů, schopných v mnoha ohledech konkurovat dosud dominujícímu Telecomu. Transgaz, který může položit optická vlákna těsně vedle svých plynovodů, zřejmě spolupracuje s mezinárodním konsorciem Global One (který založila trojice ve složení: Deutche Telecom, France Telecom a Sprint) - alespoň na Comnetu měli Transgaz Global One společný stánek. Jednou z prvních zakázek společnosti Global One u nás je poskytnutí vysokorychlostního spojení do zahraničí pro napojení tuzemské části ambiciózního akademického projektu TEN-34 na jeho celoevropskou páteř (které nikdo jiný u nás nebyl schopen zajistit). Dalším velkým hráčem jistě bude společnost Aliatel, kterou založily tuzemské energetické společnosti, a která se chystá vstoupit na trh poskytování různých datových služeb již v příštím roce.