Vyšlo na serveru Neviditelný pes, 20. listopadu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a711p801.php3

Napsali mi psaní, z České pošty páni,

a v něm stojí psáno:

Lidičky,
máme v rukou vaše osobní údaje! Víme, jaká je vaše skutečná adresa (protože z ní platíte své inkaso)! To jsou věci, které se dnes dají pořádně zpeněžit, a my na nich chceme vydělat opravdu co nejvíce! Proto nám dodejte ještě další osobní údaje, sdělte nám své zájmy! Také nám pošlete svůj písemný souhlas s tím, abychom vydělávali na vašich osobních údajích - kdyby nás snad někdo otravoval nějakým trapným zákonem na ochranu osobních údajů ….


… dost, stop, takhle to přeci není. Odvolávám, co jsem právě napsal.
Ve skutečnosti jsem dostal seriózní dopis od seriózní instituce (České pošty, s.p.), ve kterém se píše:

Vážená paní, vážený pane,

Dovolte nám, abychom se na Vás obrátili jako na uživatele soustředěného inkasa s následujícím návrhem.

Česká pošta patří k firmám, které na objednávku svých komerčních zákazníků vkládají do vaší bytové listovní schránky letáky, katalogy a další tiskoviny s obchodními nabídkami a roznášejí vzorky zboží.

Protože chceme dělat svou práci ke spokojenosti Vás i podavatelů, rádi bychom připravili, podobně jako je tomu všude ve světě, spolehlivý obchodní adresář domácností, v němž jsou uvedeny jejich zájmy. Tyto údaje umožní podavatelům přesněji umístit své nabídky a Vám zaručí, že budete dostávat co nejvíce pro Vás zajímavých informací a vzorků zboží a co nejméně informací neužitečných.

Současně Vám nabízíme možnost vyjádřit případný nezájem o adresné obchodní nabídky. U námi zprostředkovaných zakázek budeme Vaše přání respektovat.

Prosíme Vás proto, abyste vyplnili přiložený adresní záznam, vložili ho do návratné obálky a zalepený vhodili do kterékoliv poštovní schránky. Pokud nemá nikdo z Vaší domácnosti zájem o reklamní poštu, vraťte alespoň vyplněnou adresní část.

Vámi poskytnuté údaje budou využívány pouze pro adresní účely a budou přísně chráněny před zneužitím.

Všechny vyplněné odpovědi budou za účasti notáře slosovány. 1. cena je zájezd do Londýna pro dvě osoby v ceně 30 000,- Kč, 2.-20. cena je vkladní knížka Poštovní spořitelny s částkou 1000,- Kč a 21.-70. cena je kompletní ročník poštovních známek za rok 1996 v hodnotě 250,- Kč.

Děkujeme Vám za důvěru i spolupráci a věříme, že budete s výsledkem našeho společného úsilí spokojeni.
Ing. Jan Přibyl
generální ředitel


Česká pošta, s.p.,
Generální ředitelství,
Olšanská 9
225 99 Praha 3

… konec doslovného citátu. Co k tomu dodat?

Být to elektronická pošta a Internet, byl by to spamming jak vyšitý! Jelikož k vyjádření nesouhlasu se spammingem by zde byla nutná explicitní akce osloveného ("pokud nemá nikdo ... zájem ..., vraťte alespoň vyplněnou adresní část"), znamenalo by to, že pokud se uživatel sám neozve, spammer jej zařadí na svůj seznam a bude jej zaplavovat nevyžádanými zásilkami.

Být to elektronická pošta a Internet, vyplývalo by z disclaimeru, že databáze adres bude prodávána dalším subjektům, a pokud by někdo vyjádřil své přání nedostávat spammy, týkalo by se to pouze případů kdy obsah databáze používá přímo její původní sestavovatel (" ...u námi zprostředkovaných zakázek budeme Vaše přání respektovat")!.

Být to elektronická pošta a Internet, vyplývalo by z dopisu, že pochází od instituce která se primárně zabývá spammingem (" ... chceme dělat svou práci ke spokojenosti Vás i podavatelů ...").

Naštěstí to ale elektronická pošta a Internet nejsou, takže o žádný spamming z principu jít nemůže. Nebo je snad někdo jiného názoru? Co alespoň zneužití osobních údajů ze strany České pošty? Proč a k jakému účelu asi tato instituce vlastní adresy nás všech? A k čemu je nyní chce také používat? Zamyslete se nad tím, než budete na výzvu České pošty reagovat.