Vyšlo na serveru Neviditelný pes, 11. listopadu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a711p800.php3

Tohle by se CZ-NICu stávat nemělo!

Není to tak dávno - konkrétně 32. října letošního roku (podle staršího kalendáře 1. listopadu) kdy u nás vstoupila v platnost nová pravidla pro zřizování domén druhé úrovně, pod naší národní doménou .cz. O formálním statutu těchto pravidel by se asi dalo dlouho debatovat, ale to není cílem tohoto článku (a nechci se vyjadřovat ani k neexistenci CZ-NICu jako právního subjektu, k míře uvolnění "pravidel hry", množství "disclaimerů" a k mechanismům řešení sporů - nechť si každý udělá vlastní úsudek z konkrétního znění, které lze najít na adrese http://www.nic.cz). Rád bych se vyjádřil k poněkud obecnějšímu aspektu:

vyhlásí-li někdo nějaká pravidla, a chce-li po ostatních aby je brali vážně a dodržovali, pak by je neměl sám porušovat.

To, že k porušení nově vyhlášených pravidel došlo hned v první den jejich avizované platnosti, chci dokumentovat na následujícím příkladu, na který jsem narazil zcela náhodou, při přípravě jednoho článku.

Nová pravidla (na adrese http://www.nic.cz) jednoznačně říkají, že pro domény druhé úrovně nesmějí být používány kombinace dvou písmen, které se shodují s ISO kódy zemí či s jinými TLD doménami. Příslušnou pasáž pravidel ukazuje následující obrázek:

citace originalu

Jednou z domén nejvyšší úrovně (domén TLD), která je současně i ISO kódem, je i TL doména cd (patřící Konžské demokratické republice, dříve Congo-Kinshasa). O tom, že nejde jen o ISO kód, ale o skutečně existující a "obydlenou" národní TLD doménu, svědčí následující záznam z databáze InterNICu (vytvořený a naposledy aktualizovaný 20. srpna t.r.).

citat originalu

K datu 1.11.1997, tedy přesně ke dni začátku platnosti nových pravidel zakazujících použití dvoupísmenných jmen druhé úrovně shodných se jmény TLD domén, byla pod doménou .cz zaregistrována doména cd.cz, pro firmu Globe Internet. Dokazuje to následující výpis z databáze RIPE.

citace

Pikantní na celé záležitosti je i následující skutečnost: firma Globe Internet oznámila k 3.11. službu, umožňující zaregistrovat si vlastní doménu druhé úrovně pod TLD cz (na adrese http://domeny.cz). Součástí této služby je i test toho, zda navrhované jméno je či není podle nových pravidel přípustné. Pokus o zaregistrování domény cd.cz tímto testem neprošel, jak o tom svědčí následující obrázek.

vysledek

Pro úplnost ještě dodávám, že podle dříve platných pravidel nebyla dvoupísmenná jména domén druhé úrovně pod doménou .cz vůbec přípustná, a to ani v případě kdy nekolidovala s žádným ISO kódem země, resp. jménem top-level domény (jako třeba u domény hp.cz, která vznikla ještě před 1.11.1997).