Vyšlo na serveru Neviditelný pes, 16. října 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a710p404.php3

Invex 97: Zpravodajství ze třetího dne


Autocont uvádí na trh české NetPC

Ve středu dopoledne se v rotundě pavilonu A konal seminář nazvaný "Nové technologie Intel a Microsoft v počítačích AutoCont" http://www.autocont.cz/seminar_invex.htm. Akci pořádal český AutoCont (ve spolupráci s Intelem a Microsoftem), a jednalo se o představení zajímavých nových technologií a produktů, usilujících o minimalizaci tzv. celkových nákladů na provoz (TCO, neboli Total Cost of Ownership). AutoCont se již delší dobu snaží zabudovávat do svých high-end počítačů (neboli: do těch dražších, tj. do řady OfficePro) prostředky umožňující jejich správu na dálku (prostřednictvím sítě a SW produktů, jako je Intel LANDesk Manager). Tato strategie, která dokáže přinést nemalé úspory na nákladech na správu a systémovou údržbu těchto počítačů, je AutoContem označována jako "řiditelné PC", a odpovídá tomu, co se v zahraničí označuje také jako "Wired for Management".

Nyní ale AutoCont přichází s implementací další vývojového stádia technologií pro minimalizaci nákladů na systémovou údržbu a správu - tentokráte jde o koncepci pocházející od firmy Microsoft, a označovanou jako NetPC (a kterou je možné chápat i jako odpověď Microsoftu na koncept tzv. síťových počítačů). Jde v zásadě o takové řešení, které umožní provádět veškeré úkony údržby a správy na daném počítači na dálku, prostřednictvím sítě.

Nová řada počítačů AutoCont, která vychází z koncepce NetPC, se jmenuje NetPro. Podrobnější nabídku hledejte na stránkách firmy AutoCont.

Březen měsíc Internetu

Není to ještě tak dávno, kdy převládal názor, že dalšímu výraznějšímu rozvoji a nasazení Internetu stojí v cestě problémy především technického a ekonomického rázu - a platilo to stejně tak u nás, jako v zahraničí. Nyní se ale stále zřetelněji ukazuje, že vedle těchto technických a ekonomických problémů se do popředí dostávají stále více problémy "lidské" - největší brzdou se stává naše vlastní neznalost, neinformovanost, neochota učit se novému, či dokonce neochota akceptovat existenci nového. Problém je tedy čím dál tím více v nás samotných, a jediná cesta jak jej řešit je cesta osvěty a vzdělávání.

Pozvednout vlajku internetové osvěty a eliminovat neinformovanost a nevzdělanost na tomto poli se rozhodli v Českomoravském Profitu - týdeníku, který se Internetu věnuje pravidelně, a má blízko také k podnikatelské sféře, která by právě z Internetu mohla velmi výrazně těžit. Konkrétním návrhem Profitu je nuspořádat širokou společenskou kampaň, s názvem "Březen, měsíc Internetu".

Celá akce je chápána jako značně otevřená, a zapojit se do ní může v zásadě kdokoli, kdo chce nějakým způsobem napomoci osvětě a lepšímu povědomí nejširší veřejnosti o Síti síti - záštitu nad celou akcí již převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, a svou účast již přislíbila také celá řada firem, od výrobců hardwaru a softwaru až po poskytovatele přístupu k Internetu.

Součástí kampaně by měla být celostátní čtenářská soutěž, konference o perspektivách rozvoje Internetu v ČR, a celá plejáda dalších akcí typu školení, dní otevřených dveří, zvýhodněných nabídek programů i výpočetní techniky atd. Bližší informace hledejte od č. 43 v Českomoravském Profitu, http://www.profit.cz. Koordinátorem projektu je agentura Elisa. mailto:fair@elisa.cz

BVV je čisté (a ústředí PVT také)

Ve středu odpoledne se v tiskovém středisku konala malá slavnost - v rámci tiskové konference naší BSA (Business Software Alliance CS) byla předána dvě osvědčení o úspěšně provedeném softwarovém auditu, neboli tzv. Deklarace čistoty (čili potvrzení od BSA, že shledala veškeré použití SW v dané organizaci v souladu se zákonem). Šťastnými příjemci byly Brněnské výstavy a veletrhy, a.s., Podnik výpočetní techniky Praha - ústředí. Prakticky do roka a do dne od uzavření smlouvy o provedení auditu (v rámci loňského Invexu) se tedy podařilo oběma organizacím plně vyhovět náročným požadavkům na "softwarovou čistotu" - v případě BVV se jednalo cca o 500 počítačů, a v případě PVT o 101 počítačů. Nejedná se přitom o celé PVT jako takové, ale pouze o jeho relativně malé ústředí. V rámci celého PVT je totiž cca 2500 počítačů, které musí auditem projít, a tak zde softwarový audit ještě probíhá. Podle vyjádření přítomného zástupce PVT by však tento celo-podnikový audit měl být dokončen do května příštího roku.

Podle výjádření přítomných zástupců BSA CS byly předané Deklarace čistoty šestou a sedmou v naší zemi. Z celkového počtu 22 již zahájených auditů (od roku 1994) tak bylo úspěšně dokončeno 7, 12 dosud probíhá, a 3 skončily neúspěšně.

Pustíte si berňák na svůj HD?

Zajímavou informací, která zazněla na již zmiňované tiskovce BSA CS, je informace o kontrolách legality softwaru, které nyní mohou (resp. budou) provádět daňoví kontroloři. V zahraničí je to prý již delší dobu zvykem, a nyní se BSA CS podařilo dojednat tuto možnost i s naším ministerstvem financí. V praxi to tedy znamená, že daňoví kontroloři budou kromě vašich účtů kontrolovat i to, zda používáte pouze legální software! Na přímý dotaz pan Loebl z BSA uvedl, že oprávnění daňových kontrolorů provádět takovéto kontroly je ze zákona dokonce větší než u policie, a že by daňoví kontroloři (po absolvování patřičného školení) měli kontrolovat nejen účetní doklady o vašich programech, ale měli by dokonce kontrolovat i obsah vašeho pevného disku - stejným způsobem, stejnými technikami a nástroji, jako počítačoví specialisté policie! Přítomný zástupce Policie ČR pak ještě dodal, že v případě zjištění škody přesahující 40 000 mají daňoví kontroloři povinnost oznámit vše policii!