Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 41/96, 8. října 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a641k130.php3

Site

Prudký rozvoj Internetu, ke kterému v poslední době dochází i v našich tuzemských podmínkách, sebou přináší i některé zajímavé komplikace v oblasti jazykové. Již dříve, před nástupem Internetu, platilo že mnohé nově vznikající anglické termíny nenacházely bezprostřední české ekvivalenty, a trvalo velmi dlouho, než si odborná obec vytvořila nějaký nový ekvivalent, případně si zvykla používat původní anglický termín i v češtině. S nástupem Internetu se tento jev urychlil a zintenzivnil - nové termíny bez českých ekvivalentů se objevují téměř jako na běžícím pásu, a „ustálení" jejich ekvivalentů je pak ještě komplikovanější.

Jedním z pořádných jazykových oříšků je vhodný překlad anglického termínu „site", zejména v souvislosti s internetovými službami - tady např. jako „Web site", případně „FTP site" apod. V anglicko-českém slovníku lze snadno zjistit, že anglické „site" znamená místo, polohu, dějiště, stavební parcelu, stanici, stanoviště, odpalovací rampu atd. V Internetu ale pojem „site" znamená něco trochu jiného - například „Web site" je to, co určitý subjekt prostřednictvím služby WWW „zpřístupňuje" celému světu, resp. ostatním uživatelům Internetu. Důležité přitom je, že je tím chápán spíše obsah, než konkrétní server na kterém je vše vystavováno. Když vás například obchodní partner vyzve, aby jste navštívili jeho „corporate Web site", chce vás tím vyzvat, aby jste se seznámili s tím co o sobě příslušná firma či podnik zveřejňuje (a ne to, aby jste vyzkoušeli funkčnost jejich WWW serveru).

Věcně nejsprávnější (i když prakticky příliš krkolomné) by asi bylo překládat anglické „site" v souvislosti s Internetem jako „expozici" či „výstavu" - ta také má za cíl s něčím konkrétním seznámit (s nějakým obsahem), a k tomu potřebuje být umístěná ve vhodných prostorách. Je přeci jen jistý rozdíl v tom, když někoho vyzvete aby se šel podívat třeba do Náprstkova muzea, nebo aby si šel prohlédnout expozici „Zvířecí motivy v umění Dálného východu", kterou najde v prvním patře Náprstkova muzea.

internetové „expozice" či „výstavy" také musí být někde umístěny, na vhodných serverech. V současné době ale již dávno neplatí mezi servery a „expozicemi" prosté rovnítko - díky samotné podstatě služby WWW a možnosti vzájemně provázat jednotlivé stránky je klidně možné, aby se část jedné „expozice" nacházela na jednom WWW serveru, další část na jiném WWW serveru, a uživateli to mohlo být úplně jedno (nemusel to ani vědět). Na druhé straně je vcelku běžné, že na jednom a témže WWW serveru se současně nachází několik „logicky samostatných" expozic - nejmarkantnější to zřejmě bude u serverů firem, které se živí vystavováním WWW stránek (nabízí tzv. WWW page hosting). Dokonce je dnes možné zařídit věci tak, aby se i jeden fyzický server tvářil jako více logicky samostatných serverů, každý se svou vlastní adresou - pak může mít každá samostatná „expozice" dokonce i svou unikátní adresu (přesněji tu její část, která identifikuje WWW server).

Nebo ještě jeden markantní rozdíl mezi pojmy „WWW server" a „WWW site": to, co tvoří „WWW site", je možné si „stáhnout" různými grabbery, nahrát na disketu, vypálit na CD ROM a používat třeba i bez přístupu k Internetu. Některé firmy vám takto „stažený" firemní „WWW site" dokonce rády věnují (třeba na CD-čku), v rámci své vlastní propagace. Naproti tomu „stáhnout" si nějaký WWW server by nejspíše znamenalo jej fyzicky ukrást!

Když se dnes při nejrůznějších příležitostech uvádějí odkazy na různé internetové zdroje, přístupné prostřednictvím služby WWW, jsou to všechno odkazy na „WWW sites", a nikoli na WWW servery jako takové. Jak to ale říct správně česky: jsou to WWW sídla? Nebo: WWW expozice? Či WWW místa? Ani jedno asi není moc šikovné. Nenapadá vás něco lepšího?