Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 10/96, 5. března 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a610k400.php3

S WWW na CeBIT 96!

Chystáte-li se v nejbližších dnech na CeBIT, a máte-li přístup k Internetu, nenechte si ujít příležitost seznámit se s předstihem s novinkami tohoto superobřího veletrhu, prostřednictvím služby World Wide WebWW.

Obrázek 1.
Obr. 1.: Domovská stránka CeBIT-u 1996
Podobně jako v loňském roce, má i letošní ročník počítačového veletrhu CeBIT svůj vlastní server služby WWW, navíc dostupný s potřebným předstihem ještě před zahájením samotného veletrhu. Takže máte-li fungující přípojku a možnost i chuť brouzdat se báječným světem Internetu, můžete se již dnes „vydat" do Hannoveru, na vlnách oblíbené služby World Wide Web. Pokud se pak do Hannoveru vydáte i osobně, můžete si s předstihem zmapovat to, co kde shlédnout, kam zavítat či koho navštívit. A pokud se na CeBIT sami nechystáte, můžete si touto cestou alespoň trochu vynahradit zážitek z osobní návštěvy tohoto monstra mezi počítačovými veletrhy.

Server, ke kterému se pro informace o CeBIT-u musíte vydat, je WWW server pořadatele, místní Deutsche Messe A.G. Adresa tohoto serveru je dobře zapamatovatelná: http://www.messe.de. Pokud vás ale zajímá právě a jenom CeBIT, a ne další veletrhy pořádané touto organizací, můžete se z domovské stránky Deutsche Messe vydat přímo na domovskou stránku CeBIT-u jako takového. Tu vidíte na prvním obrázku. Dvojjazyčnost je přitom samozřejmostí - můžete si sami vybrat, zda si dostupné informace přejete v němčině, nebo v angličtině.

Obrázek 2.
Obr. 2.: Odborný program CeBIT-u 1996
Jak si můžete na domovské stránce CeBIT-u sami všimnout, jsou vám nabízeny informace všeobecné informace o veletrhu jako takovém (typu: kdo je pořadatelem, jak je veletrh zaměřen, kolik návštěvníků a vystavovatelů měly předchozí ročníky atd.). Dále se můžete z domovské stránky na prvním obrázku vydat za podrobnějšími informacemi o možnostech ubytování a dopravě až do areálu výstaviště. Nejzajímavější ale zřejmě bude třetí položka hlavní nabídky - odborný program samotného veletrhu (stránku s tímto programem vidíte na druhém obrázku). Dalším důležitý zdroj informací pak skýtá čtvrtá položka na domovské stránce, s názvem „Conferences & Corporate Lectures". Pokud by jste se vydali cestou tohoto odkazu, dostali by jste se na stránky popisující doprovodný program veletrhu, tvořený konferencemi, odbornými přednáškami a firemními prezentacemi. Přehled těchto akcí je na WWW server dostupný ve více různých členěních, samozřejmě podle data konání i podle oborů kterých se jednotlivé akce týkají. Pátou položkou v nabídce na domovské stránce je pak odkaz na „novinové" stránky (News). V době konání CeBIT-u zde budou publikovány články z veletržních novin, které budou podobně jako loni vycházet aktuálně přímo na místě.

Obrázek 3.
Obr. 3.: Vyhledávání v informačním systému EBi
Na druhém obrázku vidíte stránku s odborným programem veletrhu, členěnou podle věcného zaměření jednotlivých expozic. Z tohoto místa je vhodné se vydat v případě, že se chcete dozvědět co všechno bude na CeBITu k vidění v určité oblasti. Pokud vás ale zajímají údaje o nějakém konkrétním exponátu, druhu exponátů či konkrétním vystavovateli, je výhodnější využít vyhledávacích schopností WWW serveru. Výchozím místem k využití těchto vyhledávacích služeb je stránka na dnešním třetím obrázku. Jak si z ní můžete povšimnout, máte možnost vyhledávat jednotlivé vystavovatele, konkrétní exponáty v různých kategoriích, nebo se můžete vydat i do jiných databází vyhledávacího systému Ebi (ale to jsou databáze jiných veletrhů, pořádaných Deutsche Messe). Nabídka plnotextového vyhledávání, stejně tak jako nabídka vyhledávání obchodních značek, však ještě nejsou aktivní. Něco si tedy pořadatelé přeci jen nechávají v záloze.