Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 6/95, 17. května 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a506k400.php3

WWW pozvánka na ComNet '95

Ve dnech 22. až 25.5.1995 se v Praze uskuteční již třetí ročník výstavy ComNet. Přijměte tento článek jako malou pozvánku, a současně i jako ukázku možností dnešních počítačových sítí obecně, a služby World Wide Web konkrétně.

ComNet je výstavou, zaměřenou na soudobé komunikační a informační technologie.

Obrázek 1.
Obr. 1.: Úvodní WWW stránka ComNetu 95
Proto je vcelku přirozené, že o sobě dává vědět nejen prostřednictvím inzerátů a odborném tisku a rozesíláním letáčků listovní poštou, ale také poněkud modernějšími metodami, které bezprostředně souvisí s jejím samotným zaměřením. Pořadatel ComNet-u, kterým je společnost IDG World Expo Corp., si u jednoho z tuzemských poskytovatelů připojení k Internetu (u firmy Conet) nechal zřídit několik tzv. WWW stránek, informujících o náplni, programu a dalších aspektech připravované výstavy.
Obrázek 2.
Obr. 2.: Nabídka stránek s dalšími informacemi
Tyto stránky jsou „vystavovány" na počítači (WWW serveru) firmy Conet (v současnosti měnící své jméno na Internet CZ), a odsud jsou dostupné komukoli, kdo je připojen do celosvětové sítě Internet, a je schopen využívat službu WWW (World Wide Web) - tedy je vybaven potřebným prohlížecím programem, tzv. browserem. Vstupním bodem k návštěvě zmíněných stránek může být přímo domovská stránka WWW serveru firmy Conet (info.eunet.cz), příslušný ukazatel URL je tedy http://info.eunet.cz. Zde je pak možné najít odkaz na stránky, věnované výstavě ComNet, a stejně tak odkazy na další informace, které zmíněný server poskytuje (např. burzovní informace z BCPP, informace PIS a další).

Na prvním obrázku vidíme úvodní stránku celé „WWW expozice", věnované ComNetu. Je stylizována do formy dopisu výkonného viceprezidenta pořadatelské firmy IDG World Expo, který čtenáře stručně seznamuje s náplní výstavy. Již zde se čtenář může dozvědět, že vlastně o výstavu v pravém slova smyslu, ale o kombinaci výstavy a konference, doplněnou ještě tzv. tutoriály (krátkými intenzivními kurzy, zaměřenými na konkrétní problematiku). Všechny informace jsou přitom dostupné pouze v angličtině.

Obrázek 3.
Obr. 3.: Struktura odborného programu a programový výbor ComNet-u
Na úvodní WWW stránce je možné najít odkazy na další konkrétní informace o výstavě - strukturu a uspořádání těchto informací vidíte na obrázku 2.

Obrázek 4.
Obr. 4.: Důležité faktografické údaje
Další část naší prohlídky začneme na stránce, nadepsané příznačně „Conference Overview" (viz obrázek č. 3). Zde se můžete dočíst o cílech, které si pořadatelé výstavy kladou, o výběru přednášejících a účastníků panelových diskusí, o zaměření těchto veřejných panelových diskusí (či spíše „kulatých stolů"), o struktuře tzv. tutorialů (které se konají v pondělí 21.5., tj. den před zahájením vlastní výstavy a konference), a o odborném programu a jeho rozdělení do tří paralelně probíhajících sekcí (session tracks). Dále se na této stránce dozvíte i o složení programového výboru ComNetu, který zřejmě připravoval její odborný program.

Obrázek 5.
Obr. 5.: Vystavovatelé na ComNetu
Na další stránce, kterou vidíte na čtvrtém obrázku, pak můžete najít důležité faktografické údaje - od kdy do kdy je výstava otevřena, kolik stojí vstupné, na kolik přijde účast na některém z tutoriálů atd. Na pátém obrázku najdete zase informace o vystavovatelích, kteří představí své exponáty v rámci vlastní výstavy, zatímco na šestém obrázku je možné najít podrobnější informace o věcné náplni jednotlivých akcích odborného programu konference.

Obrázek 6.
Obr. 6.: Odborný program konference

Na posledním, sedmém obrázku, se můžete podrobněji dočíst o náplni a odborném zaměření jednotlivých tutoriálů, a také o lidech, kteří budou tyto intenzivní kurzy zajišťovat v roli instruktorů.


Obrázek 7.
Obr. 6.: Program tutoriálů
Zde bych rád připojil jednu osobní poznámku, protože v různých pozvánkách na výstavu ComNet bylo v souvislosti s tutorialem č. 4 (o Internetu a on-line službách) uváděno moje jméno. Pravdou je, že již někdy v únoru jsem byl pořadateli ComNetu z firmy IDG World Expo požádán o vedení tohoto tutoriálu. Slíbil jsem to, a počítal s tím. Bylo to přitom v době, kdy jsem většinu svých článků publikoval v časopise Computerworld. Za nějaký čas nato jsem ale dostal nabídku na spolupráci od nově vznikajícího týdeníku CHIPweek, kterou jsem přijal, a začal psát především pro CHIPweek (ve svém volném čase, jako externí spolupracovník - nikdy jsem nebyl zaměstnán jako redaktor, ani u IDG Czechoslovakia, ani v CHIPweeku) . Když se to ale v IDG World Expo dozvěděli, okamžitě mi napsali, že pro vedení tutorialu na ComNetu 95 již nejsem vhodnou osobou.