Vyšlo v měsíčníku Computer Echo č. 6/95, listopad 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a506e400.php3

Internet na Invexu

Obrázek 1.
Jedním ze zajímavých trendů letošního Invexu bylo dosti výrazné pronikání Internetu a jeho technologií do různých oblastí naší počítačové současnosti. Internet zde byl k vidění v mnoha formách a podobách - jako prostředek, kterým Invex dával vědět celému světu o své existenci, a současně i jako prostředek, který vystavovatelům položil doslova celý svět k prahu jejich stánků. Kromě toho se Internet prezentoval na Invexu i jako místo vhodné k obchodování, jako prostor pro poskytování zcela nových služeb, a jako odbytiště mnoha nových produktů. Podívejme se na některé z těchto Invexových podob Internetu podrobněji.

Obrázek 2.
Zřejmě nejmarkantnější a nejvíce inzerovanou formou přítomnosti Internetu na Invexu byla páteřní síť InvexNet, kterou si letošní Invex pořídil doslova rekordním čase - rozhodnutí vybudovat takovouto páteřní síť, spojující jednotlivé pavilony a v nich umístěné stánky mezi sebou, totiž padlo až počátkem září, necelých pět týdnů před slavnostním otevřením bran letošního Invexu. Generálním dodavatelem celé sítě InvexNet se stala firma IBM, která také poskytla dvouprocesorový server pro veletržní server WWW s Lotus Notes, a prostředky pro monitorování celé sítě. O kabeláž a rozvod sítě až na jednotlivé stánky se postarala firma GiTy, která také vtiskla celé síti hvězdicovou strukturu, v jejímž středu stály ATM ústředny. Celá veletržní síť však nezůstala izolovaná od zbytku světa - o její napojení do Internetu se postarala pražská firma Internet CZ (dříve známá pod jménem COnet).
Obrázek 3.
Každý vystavovatel, který si pořídil přípojku na síť InvexNet, tak měl ze svého stánku přístup do Internetu. Stejně tak ale mohl celý svět navštívit Invex prostřednictvím služby WWW - o přípravu domovských WWW stránek Invexu se s předstihem postaral Ústav informatiky FAST VÚT Brno, zatímco jednotlivé zúčastněné firmy si pořizovaly své vlastní stránky již ve vlastní režii. Ukázky některých Invexových WWW stránek vidíte na obrázcích, sami si je pak můžete prohlédnout na adrese http://ww2.fce.vutbr.cz/bvv/.

Obrázek 4.
Letošní Invex však byl také vítanou příležitostí k prezentaci nových poskytovatelů připojení k Internetu. Vedle dvou dosud prakticky monopolních poskytovatelů, CESNETu a Internetu CZ (dříve Conetu), se již začínají rýsovat další významní poskytovatelé - zejména firma IBM, která bude provozovat vlastní přípojku 2 Mbps do celosvětové sítě IGN (IBM Global Network), a jejím prostřednictvím bude své zákazníky připojovat i k Internetu. Dalším poskytovatelem se chce stát PVT, které se za tímto účelem chystá propojit s britským PIPEXem.
Obrázek 5.
Vlastní přípojku do Karslruhe v Německu má již i firma Datac, která své internetové služby nabízí pod označením „Bohemia.net". V pozadí pak stojí další zájemce, který na Invexu také oznámil svůj záměr stát se poskytovatelem připojení - NexTel (dřívější divize počítačových sítí Eurotelu, dnes součást SPT Telecom).

Obrázek 6.
Lze tedy očekávat, že nabídka připojení k Internetu v nejbližší době dozná opravdu výrazných změn. Při našich dosud monopolních tarifech za jakékoli dálkové spoje, které do značné míry předurčují i cenu za připojení k Internetu, však zůstává otevřenou otázkou zda se pro všechnu tuto konektivitu najde dostatečně velký odbyt. Uvidíme.