Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 4/95, 3. května 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a504k400.php3

Není ComTech jako ComNet

Ve dnech 18. až 20. dubna 1995 se v konferenčním centru pražského hotelu Atrium konala výstava Communication Technology Prague'95, zkráceně ComTech.

V poslední době se situace kolem počítačových výstav stává méně a méně přehlednou. Dost na tom, že před časem se konaly hned tři výstavy současně (Unix Salon, Computer Graphics a Počítačové fórum) - nyní se na scéně objevují dvě výstavy, které si obě kladou za cíl být hlavní akcí v oblastí telekomunikací u nás. Jedna se jménem ComTech (Communication Technology Prague'95), druhá s názvem ComNet Prague '95. První se konala ve dnech 18. až 20.4.1995 v konferenčním centru hotelu Atrium, zatímco druhá se teprve bude konat (od 21. do 24.5.1995) v Paláci kultury. V případě Comtech-u šlo o první ročník, v případě ComNetu půjde již o ročník třetí.

Že by mezi ComTech-em a ComNet-em nebyla žádná souvislost? Že by jakákoli podobnost byla čistě náhodná, jak se s oblibou uvádí v titulcích nejrůznějších filmových děl? Domnívám se, že nikoli. Proč by si potom společnost IDG World Expo jako hlavní pořadatel výstavy ComNet dávala práci s tím, aby se co nejvíce distancovala od ComTech-u? Proč by si dávala práci s rozesílala faxem na všechny strany dopis s tvrzením, že podle šetření nezávislé advokátní kanceláře firma "Communication Expos International" není zanesena v obchodním rejstříku ani ve Francii ani v USA (citováno doslova). Možná se někde stala chybička, a dobře placení pánové advokáti hledali někoho jiného, protože pořadatelem výstavy ComTech byla organizace se jménem "Communication Expos International France". Proč by jinak IDG dávala ve zmíněném dopisu tak vehementně ve známost, že pánové Patrick Dexyl a Shiva Singh (představitelé Communication Expos International France) již delší dobu pro IDG World Expo nepracují. Laskavý čtenář nechť si udělá svůj úsudek sám.

Jen pro přesnost dodám, že spolupořadatelem ComTech-u byl náš SPT Telekom - jistě ne zcela bezvýznamná organizace, zvláště v době svých stále ještě pokračujících námluv s nápadníky zahraniční provenience. Vždyť který princ by se nechtěl vytáhnout na plese, kde jednou z hlavních atrakcí je dosud nezadaná princezna? Takže ComTech byl především příležitostí pro uchazeče o tučné sousto podílníka na našem telekomunikačním monopolu, aby se prezentovali tuzemské odborné veřejnosti. Možná i příležitostí poslední, protože odmítnutí nápadníci časem sbalí kufry a odjedou, a kdoví jak se bude chovat nový pán domu, poté co námluvy skončí a on bude pevně v sedle?

Na ComTechu samozřejmě byly k vidění i další firmy, se skromnějšími ambicemi. Zastoupeni byli jak provozovatelé veřejných datových služeb (dosud stále monopolní Eurotel), tak i instituce s velmi důležitými razítky (Český telekomunikační úřad). Nechyběli samozřejmě dodavatelé nejrůznější techniky, od aktivních síťových prvků (typu směrovačů, mostů, rozbočovačů atd.) přes kabely až po telefonní techniky, techniky pro bezdrátové přenosy na malé i větší vzdálenosti apod. Nechyběla ani akademická síť CESNET, vystupující zde jako poskytovatel připojení k Internetu (zatímco náš druhý poskytovatel připojení, firma COnet, naopak chyběla). Součástí ComTech-u pak byla i poměrně bohatý doprovod ve formě konferencí a panelových diskusí na témata, související se zaměřením výstavy.