Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p231.php3

Co říci závěrem?

Najít něco konkrétního v tak obrovském moři informací, jakým Internet bezesporu je, rozhodně nemusí být triviální záležitostí. Přispívá k tomu i fakt, že Internet obecně vykazuje mnohem menší míru organizovanosti, než jakou mají například klasické knihovny - ty mají své rejstříky, indexy, věcné a oborové třídění, knihovníky, a k dispozici dokonce celou vědu o knihovnictví. Naproti tomu v Internetu je každý autor sám sobě knihovníkem, protože právě a pouze on rozhoduje o tom, jak své informace uspořádá. Nelze se proto divit, že míra uspořádanosti informací v Internetu je obecně nižší než u klasických knihoven. Tento trend přitom zřejmě bude nadále pokračovat - informací v Internetu bude více a více, ale najít mezi nimi to pravé bude čím dál tím těžší. Je docela pravděpodobné, že se přitom změní i dosud existující konvence a předpoklady o tom, co má jakou hodnotu - samotné informace dost možná budou úplně zdarma, ale jen pro toho, kdo má dost času a schopností si je sám vyhledat. Naopak rychle poroste význam a hodnota katalogizačních a indexujících služeb, které dokáží dostupné informace vyhledat, setřídit, a případně i předzpracovat.

V rámci tohoto trendu zřejmě ještě poroste disproporce mezi vyhledávacími službami se zapojením lidského faktoru a bez něj - služby typu seznamů zdrojů a katalogů budou schopné obsáhnout čím dál tím menší relativní část Internetu, ale zato ji dokáží zmapovat relativně nejlépe, a přitom vytvořit relativně největší přidanou hodnotu. Naproti tomu vyhledávací služby databázového typu budou stále výkonnější a rychlejší, ale bude také čím dál tím těžší se jich správně zeptat - což povede na ještě větší tlak na jejich vzájemné provázání s katalogy a seznamy zdrojů, tak aby hledající uživatel neodcházel s nepořízenou. Současně s tím poroste i význam celého širokého spektra informačních zdrojů, které jsou zaměřeny na určitou tematickou oblast, a které lze také chápat jako vyhledávací služby (a na které v tomto článku již nezbylo místo). Jen pro přiblížení a pro tuzemský Internet - jde například o možnost vyhledávání v obchodnímu rejstříku, o možnost vyhledávat dopravní spoje v autobusových a vlakových jízdních řádech, a možnost vyhledávat v Internetové verzi telefonního seznamu, v Internetových verzích inzertních novin, v nabídkách pracovních míst apod.