Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p228.php3

Specializované vyhledávací služby

Až dosud jsme se zabývali pouze takovými vyhledávacími službami, které bylo možné označit za "univerzální" a zaměřené jen na báječný svět služby WWW (a jejích WWW stránek). Jak jsme si ale naznačili již v úvodní části celého tohoto článku, vedle služby World Wide Web existují i jiné služby (například elektronická pošta, tzv. FTP archivy, služba Gopher apod.), které mají svá vlastní specifika, pokud jde o vyhledávání.

Jednou z těchto specifik je i skutečnosti, že pro tyto ne-WWW služby historicky vznikly samostatné vyhledávací nástroje a techniky (či spíše celé vyhledávací služby), doslova "šité na míru" jejich potřebám. Jak jsme si již naznačili v úvodu článku, původně byly tyto vyhledávací mechanismy (služby) samostatné, měly své vlastní klientské programy a způsoby práce uživatele, ale časem začalo docházet k jejich integraci na platformě WWW - což v praxi znamená, že tyto vyhledávací mechanismy si zachovávají svou vlastní filosofii (zejména pokud jde o celkový způsob fungování, sběr dat, objevování nových zdrojů apod.), ale uživatelé s nimi mohou pracovat prostřednictvím svých browserů, neboli stejně jako u kterékoli jiné služby realizované v rámci World Wide Web-u.

Pojďme si nyní podrobněji rozebrat dva konkrétní případy - vyhledávání souborů, a vyhledávání lidí a jejich adres.