Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p226.php3

Vyhledávací centrály

Služba CUSI (úryvek z nabídky)

Díky právě popsané možnosti lze vytvářet i takové vyhledávací stránky, které samy nic nevyhledávají, ale pouze zprostředkovávají kladení dotazů "skutečným" vyhledávacím službám. Předností těchto "zprostředkovatelů" je pak jejich schopnost oslovit konkrétní vyhledávací službu podle specifického přání uživatele. Asi nejlépe je si představit triviální příklad dotazovacího formuláře s jedním okénkem pro zadání samotného dotazu, a jedním listboxem (nabídkovým seznamem), ve kterém si uživatel vybere vyhledávací službu, které má být dotaz fakticky položen.

Služba Alenka

  

  

Na právě popsaném principu funguje celá kategorie vyhledávacích služeb, které zatím nemají ustálený název (v češtině se pro ně nejčastěji používá označení "vyhledávací centrála"). Lze se s nimi setkat na mnoha místech jako se součástí jiných služeb (například oblíbený Seznam má svou vyhledávací centrálu). Mohou ale také mít formu samostatné služby - nejznámějším zahraničním příkladem je zřejmě služba CUSI (Customizable Universal Search Interface). Také v tuzemsku lze nalézt mnoho služeb tohoto typu, příkladem může být služba s poetickým jménem Alenka, viz obrázek.