Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p223.php3

Kde hledat vyhledávací služby databázového typu?

Podobně jako u katalogů, je i v případě vyhledávacích služeb databázového typu na místě položit si základní otázku: jak tyto služby najít? Odpověď přitom může znít stejně, jako v případě katalogů - vyhledávacích služeb databázového typu je sice celá řada, ale přesto má smysl pokusit se o vyjmenování alespoň několika nejznámějších (opět bez nároku na úplnost). Některé české a "celosvětové" vyhledávače uvádí následující dvě tabulky.


Kompashttp://kompas.seznam.cz
Atlas http://www.atlas.cz
Search CZ http://www.search.cz
Pavouk http://pavouk.cesnet.cz
Sherlock http://www.sherlock.cz
České vyhledávací služby databázového typu
Altavista http://altavista.digital.com
Hotbot http://www.hotbot.com
Excite http://www.excite.com
Infoseek http://www.infoseek.com
Northern Light http://www.northernlight.com
Česká Altavista http://altavista.telia.com
Některé vyhledávače s "celosvětovým" dosahem

 

Stránka s dotazovacím formulářem, na kterou vede odkaz pevně zabudovaný v browseru Internet Explorer (k načtení této stránky z české verze IE 4.0 stačí otevřít v hlavním menu položku "Přejít", a pak navolit položku "Hledat v síti WWW").

Další možností, jak "najít" vyhledávací služby, je podívat se do některého z katalogů. Snad všechny totiž mají předmětovou kategorii či podkategorii, věnovanou vyhledávacím službám. Stejně tak existuje velmi velké množství nejrůznějších seznamů vyhledávacích služeb, třeba i na osobních domovských stránkách jednotlivých uživatelů. Úryvek z jedné takovéto kategorie na katalogu Seznam ukazuje poslední obrázek na této stránce.


Vyhledávací stránka, na kterou vede odkaz pevně zabudovaný do browseru Netscape Navigator (zde jde o českou kopii (tzv. mirror) této často navštěvované stránky)

Na potřebu "někde začít" samozřejmě pamatují i výrobci nejpoužívanějších browserů, a to tak, že do svých produktů napevno zabudovávají odkazy na WWW stránky, ze kterých lze přímo klást dotazy konkrétním vyhledávacím službám. Příklad stránky, která je takto "pevně zadrátovaná" v MS Internet Exploreru firmy Microsoft, ukazuje následující. Analogicky je tomu i pro Navigator firmy Netscape.

Seznam vyhledávacích služeb v katalogu Seznam