Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p217.php3

Roboti se vydávají do světa

Vyhledávací služby databázového typu tedy nepočítají s vůbec žádným zapojením lidského faktoru, a to ani při získávání informací o dostupných zdrojích. Tuto činnost za ně obstarávají automaticky fungující programy, které si lze představit jako softwarové roboty. Tito roboti se vydávají do světa WWW, navštěvují jeho jednotlivé WWW stránky, a indexují jejich obsah (evidují, která slova se kde vyskytují). Kromě toho si ale tito roboti sami volí svůj další postup světem WWW - všímají si, které odkazy vedou "ven" z dané WWW stránky, na které se právě nalézají, a vydávají se po těchto odkazech na další stránky (lze si představit, že robot se v dostatečném počtu rozmnoží, tak aby se jeden jeho exemplář mohl vydat každým z odkazů, vedoucích ven z dané stránky). Tímto způsobem se roboti doslova "rozlézají" po celosvětové pavučině WWW, a dokáží tak i sami objevovat nové zdroje (pokud na ně odněkud vede odkaz).

V praxi ovšem může být takovýto samočinný způsob objevování nových zdrojů příliš pomalý, a tak i pro služby tohoto typu existuje možnost oznámení nového zdroje (neboli tzv. zaregistrování nového zdroje u vyhledávací služby databázového typu). Zde ale oznamovatel nevyplňuje žádné popisné údaje, resp. neposkytuje žádnou informaci o zaměření či obsahu nového zdroje. Jediné co poskytne je URL odkaz na nový zdroj, na který vyhledávací služba posléze sama pošle svého robota (a ten si pak již zjistí vše potřebné).

Formulář pro pozvání robota AltaVisty na zadanou stránku