Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p205.php3

Jak se dozvím adresu domovské stránky?

Jakmile se uživatel služby WWW jednou dostane na nějakou domovskou stránku, je snadnost či naopak náročnost jeho další orientace dána tím, jak dobře odvedl svou práci autor WWW stránek - jak dobře dokázal anticipovat chování typického uživatele, jeho schopnost vnímat nové podněty atd. Praxe samozřejmě bývá různá, některé stránky jsou skutečně dobře přehledné a lze se v nich snadno orientovat, zatímco v jiných se lze stejně snadno "ztratit". Obecně přitom asi neexistuje žádný jednoznačný recept či návod na to, jak udělat své stránky co nejlépe přehledné. Jde spíše o záležitost určitého citu pro věc, či dokonce o umění, které některému autorovi může být dáno v míře vrchovaté, a jinému naopak nikoli.

Zastavme se ale u jiného aspektu - jak a kde lze získat adresy domovských stránek? A jak vůbec takové adresy vypadají?

Začněme u druhé otázky: v Internetu existují adresy, pomocí kterých lze jednoznačně identifikovat konkrétní WWW stránky, stejně tak jako například jednotlivé soubory v FTP archivech, či emailové adresy konkrétních lidí. Těmto adresám se říká "URL" (resp. URL odkazy, URL adresy, kde URL je zkratka od anglického Uniform Resource Locator). Zde je několik konkrétních příkladů:

Nyní k první části otázky - kde získat URL odkazy na domovské stránky? Některé z nich lze dokonce uhádnout, protože většina firem a institucí se snaží registrovat si taková jména, která jsou snadno uhodnutelná (nejlépe shodná se jménem firmy, služby, či dokonce konkrétního produktu). Příkladem mohou být adresy typu

Jindy je uhodnutí URL odkazů poněkud složitější, ale také ne zcela nemožné, např.

Je samozřejmě v bytostném zájmu toho, kdo na Internetu nějaké WWW stránky má, aby se o nich lidé dozvěděli. K tomu, aby samotný fakt existence konkrétních WWW stránek (i přesného URL odkazu na domovskou stránku), co nejvíce vstoupil do povědomí široké veřejnosti, přitom lze použít mnoho postupů, které jdou i zcela mimo Internet - například firmy mohou uvádět URL odkazy na své domovské stránky na svých prospektech a reklamních materiálech, ve svých inzerátech v novinách, na vizitkách svých zaměstnanců apod. Stejně tak mohou být URL odkazy na domovské stránky publikovány v tištěných publikacích, povahy adresářů či katalogů WWW stránek.